Prøv avisen

Når ægteskaber på tværs af religioner er normalt

Ægteskaber på tværs af religioner er ganske normalt i Burkina Faso og betyder ikke, at den ene part må konvertere. Da Abdoulaye Ouedraogo og Irene Naba blev gift, var der således både en ceremoni i kirken og en i moskéen. – Foto: Gerd Kieffer-Dössing.

Det vestafrikanske land Burkina Faso er et puslespil af etnicitet og religion. Det kan lyde som en farlig cocktail men her bidrager multireligiøsiteten til et roligt og tolerant samfund

Ramadanen er slut, og i Burkina Faso fejrer man fastens afslutning. Selvom kun 60 procent af befolkningen bekender sig til islam, er dagen en national helligdag, folk holder fri, og hele landet fester muslimer såvel som katolikker.

Også hos Abdoulaye Ouedraogo og Irene Nabo, der bor i udkanten af hovedstaden, Ouagadougou, er folk inviteret til fest. Han er muslim, hun er katolik. Alligevel har Irene Nabo fastet hele ramadanen sammen med sin mand:

SYNSPUNKT: Muslimske øjne på tværreligiøse ægteskaber

For at støtte, som hun siger med et smil.

Det demografiske kort over Burkina Faso er en mosaik. Et besøg på det nationale statistik-instituts hjemmeside viser, at ud over de 60 procent muslimer er 19 procent af befolkningen katolikker, 5 procent protestanter, og 15 procent animister. Den sidste procent fordeler sig på andre trosretninger. Derudover lever der over 60 forskellige etniske grupper i Burkina Faso nogle minder meget om hinanden, ligesom danskere og svenskere, mens andre er lige så forskellige som danskere og kenyanere.

De forskellige kulturer og traditioner til trods formår burkinerne at leve side om side i fredelig sameksistens. Ægteskaber på tværs af religioner er ganske normalt og betyder ikke, at den ene part må konvertere. Da Abdoulaye Ouedraogo og Irene Naba blev gift var der både en ceremoni i kirken og en i moskéen.

Det var en god fest, siger Abdoulaye Ouedraogo begejstret.

I stueloftet svinger to ventilatorer dovent luften rundt, og Irene Naba har sat sig til rette i en kølig, beige lænestol, mens hun venter. Burkinsk musik strømmer ud over stuebordet, der står dækket op med mad alt er klart. I løbet af dagen regner de med at tage imod 50 gæster.

SYNSPUNKT: Mange tværreligiøse ægteskaber mislykkes

Også mange af vores kristne venner kigger forbi i dag for at ønske god fest og fejre, at ramadanen er slut. Til jul og påske er det omvendt så er det os, der går rundt og besøger folk, forklarer Abdoulaye Ouedraogo.

Parrets tre børn bliver i løbet af deres opvækst præsenteret for begge religioner og må sidenhen vælge.

Mange mekanismer er med til at bevare freden i det burkinske samfund. Ifølge Magloire Somé, der er professor i kristendom på Ouagadougou Universitet, drejer det sig i høj grad om respekt for hinanden og hinandens tro samt religionernes fleksibilitet:

Når valget af religion er frit, kan der let være flere trosretninger repræsenterede inden for samme familie og man slås jo ikke med sine egne.

Et andet aspekt er den fælles historie og traditionelle tro. I Burkina Faso siger man, at selvom burkinere bekender sig til forskellige religioner, er alle animister de tror på kraften i og besjælingen af alt levende, forklarer Magloire Somé og giver et eksempel:

Hvis en katolsk mand dør, vil der ofte både være en ceremoni i kirken og bagefter en i landsbyen, hvor man ofrer til forfædrene ifølge de gamle traditioner. Også muslimerne holder fast i animismen og når alle har de samme traditionelle rødder, kommer der ingen konflikter.

På et par timer har de første 15-20 gæster været forbi familien Ouedraogo-Nabas stue. Nogle bryder hurtigt op mange hjem skal besøges i dag men de fleste bliver hængende.

Det er en social ting folk kommer jo ikke forbi i dag, fordi de ikke har mad derhjemme, men for at snakke og have det rart. Det drejer sig om at have et godt liv, siger Abdoulaye Ouedraogo, før han igen må rejse sig og tage imod en ny flok gæster. Fadene på bordet tømmes, efterhånden som lyden af klirrende bestik, snak og latter fylder rummet.

Selvom stat og religion er adskilt i Burkina Faso, spiller staten også en aktiv rolle i at sikre sameksistensen. Præsidenten har rådgivere fra samtlige trosretninger, statslige begivenheder ledsages af bønner fra både det muslimske og det katolske overhoved, og på kirkegårdene ligger kristne og muslimer begravet side om side.

Effekten kan ses på flere måder, fortæller Augustin Loada, direktør for Centret for Demokratisk Regeringsførelse i Burkina Faso:

Man finder hurtigt løsninger på problemer og uoverensstemmelser, både på lokalt plan og på regeringsniveau. På den måde har Burkina Faso undgået borgerkrige og uroligheder, som mange af vores nabolande har været igennem.

Når snakken falder på muligheden for at kopiere den burkinske model, mener Augustin Loada ikke, at det er muligt. Den demografiske sammensætning og de gamle traditioner gør Burkina Faso til noget helt specielt.

Det er ret unikt, siger han og fortsætter efter en kort tænkepause:

Men selvom man ikke direkte kan kopiere vores samfund, så kan man lade sig inspirere af tolerancen og åbenheden i forhold til det multireligiøse. Man kan finde noget positivt i det at leve flere kulturer sammen og se, at forskellighed ikke behøver at betyde konflikt.

udland@k.dk