Når kirken ikke er et sikkert sted

Når kirken ikke er et sikkert sted

Misbrug inden for alle trossamfund

Det er sørgeligt nok ingen nyhed mere, at seksuelt misbrug findes i alle kirker og religiøse samfund.

Både mænd og kvinder forgriber sig på børn, unge og voksne. Der er dokumentation for fænomenet inden for protestantiske, katolske, metodistiske, baptistiske, anglikanske, episkopale og presbyterianske kirker. Også Pinsebevægelsen, Jehovas Vidner, mormoner, jøder, muslimer, buddhister og hinduer beretter om overgreb.

Hvad sker der?

En grundig gennemgang af pædofili ajourført i 2006 findes på Wikipedia - den frie encyklopædi. Advocateweb.com og Beliefnet viser misbrugets form og omfang sammen med råd og vejledning til alle parter, også uskyldigt anklagede, fra forskellige instanser og rådgivninger.

Følgerne

Når børn misbruges af præster eller andre i kirken bliver de ikke alene misbrugt; de mister også tilliden til Gud og til kirken som et godt sted at være. En undersøgelse har vist, at omkring 20 procent af de misbrugte har forsøgt at begå selvmord.

Den Romersk-katolske Kirke

Som det største kirkesamfund har Den Romersk-katolske Kirke tilsvarende mange sager. De belyses grundigt i menupunktet Crisis in th church hos National Catholic Reporter.

John Jay College of Criminal Justice har udarbejdet rapporten The Nature and Scope of the Problem of Sexual Abuse of Minors by Catholic Priests and Deacons in the United States.

Hvad gør paven og vatikanet?

Pave Johannes Paul II indkaldte alle amerikanske kardinaler til topmøde i Rom den 2002 og beordrede alle biskopper verden over til at undersøge alle sager. Paven erklærer misbrug af børn for både en synd og en forbrydelse og erklærede, at de skyldige skal straffes og ikke mere må arbejde som præster.

Vatikanet gør modstand mod åbenhed

Både i og uden for Vatikanet er der modstand mod pavens udtalelser i det kirkelige hierarki. Således hævder jesuitten og juristen Ghirlanda, at præster, der har forbrudt sig, skal behandles internt efter den kanoniske lov og ikke efter de love, der gælder for landets andre misbrugere.

Sexmisbrug er magtmisbrug

Den amerikanske jesuit og professor i moralteologi James Keenan frygter, at homoseksuelle præster bliver syndebukke i sexskandalerne. Uden at bortforklare sagens katastrofale betydning for ofrene hævder han, at skandalen i virkeligheden ikke handler om sex, men om magtmisbrug af præster og kirkelige autoriteter.

Fire myter

Anne K. Simpkinson er prisbelønnet for sit arbejde med at afdække uhyrlighederne. Hun gør i Soul Betrayal op med fire myter

1. De fleste sager om præsters seksuelle misbrug handler om pædofili. Dobbelt så mange præster misbruger voksne mænd og fire gange så mange misbruger voksne kvinder.

2. Katolske præster misbruger drenge, mens præster i andre kirker misbruger voksne kvinder. Det er ikke tilfældet. Hyppigheden af børnemisbrug, pædofili, anslås til at være fra 2-7 procent, svarende til hyppigheden i andre befolkningsgrupper.

3. Seksuelt misbrug inden for kirken drejer sig kun om mænd der misbruger børn og kvinder. Også kvinder misbruger især drenge og unge mænd.

4. Den katolske kirke er alene om at dække over tilfælde af seksuelt misbrug blandt sit præsteskab. Dette er heller ikke tilfældet. Fænomenet findes i alle trossamfund.

Anne K. Simpkinsons vurderinger bekræftes af det amerikanske Faith TruthInstitute i en rapport over misbrug inden for forskellige trossamfund. Tilsvarende vurderinger kan ses i en oversigt fra 2004 over børnemisbrug i forskelllige amerikanske kirkesamfund.

Menighedens reaktioner

En undersøgelse viser, at amerikanske katolikker, i særdeleshed forældre til børn under 18 år, er dybt berørte af krisen.

Midt i sorgen og vreden samles mange om at "bevare troen og forny kirken". Det gør de f.eks. i organisationen Voice of the Faithful, som arbejder for at støtte de misbrugte og de trofaste præster og for strukturelle ændringer inden for kirken.

Tiltag og handlingsprogrammer

Nyheden er, at kirkerne ikke mere kan dysse problemet ned, og at store kredse inden for de forskellige kirker virkelig ønsker oprydning, forebyggelse og hjælp til ofrene. Der er udarbejdet mange forebyggende tiltag og handlingsprogrammer.

SNAP Survivors Network of those Abused by Priests er en amerikansk-canadisk selvhjælpsgruppe for voksne og børn med en engelsksproget mailingliste og særdeles oplysende links.

De amerikanske biskopper har i 2002 udsendt Charter for the Protection of Children and Young People, revideret i 2005.

Den katolske kirke i Norge har et handlingsprogram og de svenske og danske katolske kirker er i gang med et tilsvarende.

I Danmark arbejder bl.a. Landskomiteen Børns Beskyttelse og Landskomitéen børns Beskyttelse og 'KRIS - Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte' både forebyggende og med rådgivning og terapi.

Socialministeriet har på Vores ansvar vejledning til både forældre, fagpersoner og andre fra SISO Videnscentret om sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn. FDF har en vejledning i forebyggelse af pædofili.
Rigshospitalet har oprettet en telefonrådgivning til voksne med seksuel interesse i børn.