Prøv avisen

USA presser u-landenes bønder

USA møder heftig kritik af beslutning om at hæve landbrugsstøtten til landets egne landmænd

U-landene kan se frem til at blive de store tabere, efter at USA´s præsident, George W. Bush, i mandags underskrev en ny lov, der øger tilskuddene til de amerikanske bønder med 70 procent over de næste 10 år. De mange ekstra støttemilliarder vil både her og nu gøre det vanskeligere for u-landene at sælge deres landbrugsvarer, men beslutningen risikerer også at påvirke EU´s forsøg på at afvikle sin omfangsrige landbrugsstøtte.

- Det betyder, at u-landenes konkurrenceevne bliver forringet. Når en så stor økonomi som den amerikanske øger sine subsidier, kan det ikke undgå at forvride priserne på verdensmarkedet yderligere, siger Chantal Nielsen, forskningsassistent på Fødevareøkonomisk Institut.

Instituttet har siden 2000 stået i spidsen for et forskningsprojekt, som forsøger at afdække de økonomiske virkninger af særligt EU´s og USA´s landbrugspolitik på u-landene.

Chantal Nielsen peger på, at USA med beslutningen går imod den holdning, landet har stået for i internationale handelsforhandlinger.

- USA har hidtil fremhævet sig selv som den liberale modpol til EU. Det her er et træk i den helt modsatte retning, siger hun.

De rige lande bruger i øjeblikket omkring 2880 milliarder kroner om året på at støtte deres landmænd. Den nye amerikanske lov vil øge dette beløb med omkring 141 milliarder kroner om året i en 10-årig periode.

Kritik af støtte

Verdensbankens præsident, James Wolfensohn, har adskillige gange kritiseret den intensive landbrugsstøtte skarpt. Blandt andet ved at bemærke, at de rige landes landmænd tilsammen får får lige så meget i støtte, som landene syd for Sahara har i bruttonationalprodukt.

- Loven er det rene galimatias. Den vil gavne nogle få amerikanske bønder på bekostning af et meget stort antal fattige mennesker i Den tredje Verden, siger en af bankens medarbejdere ifølge avisen International Herald Tribune.

Blandt de danske udviklingsorganisationer vækker USA´s beslutning stærk bekymring. Informationsmedarbejder i Ibis, Morten Emil Hansen, der har specialiseret sig i u-landenes vilkår på verdensmarkedet, frygter, at USA´s beslutning om at øge landbrugsstøtten vil forringe chancerne for, at EU afvikler sine støtteordninger.

- EU er hidtil blevet presset af USA. Nu er det utænkeligt, at EU vil tage fat på en liberalisering, siger Morten Emil Hansen.

Det er efter hans opfattelse så meget desto værre, fordi EU, selv efter stigningen i USA, er sværvægteren, når det gælder landbrugsstøtte.

- EU er meget værre end USA. Derfor er det foruroligende, hvis den nye amerikanske holdning styrker den interne modstand mod reformer i EU, siger han.

Brugen af landbrugsstøtte var et af de varme emner under det seneste møde i Verdenshandelsorganisationen, WTO, og de rige lande forpligtede sig dengang til at tage skridt til at gøre det lettere for u-landene at eksportere deres varer. Med den nye lov har USA gjort det skridt til et skridt tilbage.

- Beslutningen står i skarp modsætning til hele ånden bag forhandlingerne og kan kun gøre det endnu vanskeligere at nå en løsning, der gavner u-landene, siger John Nordbo, koordinator for 92-gruppen, der er en sammenslutning af 21 danske udviklings- og miljøorganisationer.

Også internationalt er den amerikanske beslutning i modvind. De latinamerikanske lande truer således med at indbringe USA for WTO´s tvistbilæggelsessystem.

ulla-poulsen@kristeligt-dagblad.dk