Den ville komme fra Asien og sprede sig med flytrafikken: Syv nedslag fra rapporten, der på mange måder forudså covid-19

I 2008 udarbejdede Beredskabsstyrelsen en rapport, der udruller et scenarie for et globalt pandemiudbrud og fortæller, hvordan det vil påvirke og ramme Danmark. Lighederne med coronavirussen er forbavsende

Beredskabsstyrelsen beskrev i 2008, at den næste pandemi ville have sit udspring i Asien.
Beredskabsstyrelsen beskrev i 2008, at den næste pandemi ville have sit udspring i Asien. Foto: Aly Song/Reuters/Ritzau Scanpix.

Kristeligt Dagblad kan i dag fortælle, hvordan en offentligt tilgængeligt pjece fra Beredskabsstyrelsen i detaljer beskriver, hvordan en influenzalignende og farlig pandemi kan ramme Danmark.

Pjecen er lavet i 2008 og beskriver et scenarie med hamstring, skolelukninger og et sundhedsvæsen under ”alvorligt pres”.

Vejledningen, der er lavet til offentlige myndigheder og private virksomheder, beskriver hvordan den næste pandemi på grund af den øgede globalisering kan sprede sig hurtigt over hele verden, og at den – ligesom covid-19 – vil have sit udspring fra Asien.

Her er syv nedslag fra pjecen, der i forbavsende grad minder om den situation, coronakrisen har bragt Danmark i.

1) Pandemien kommer med sikkerhed

”Der hersker ikke tvivl om, at vi igen vil opleve en pandemi. Ingen kan imidlertid sige, hvornår den kommer, hvor alvorlig den vil være eller hvilke midler, der vil være mest effektive til at bekæmpe den. Det mest sandsynlige er en relativt mild pandemi som i 1957 og 1968, men det kan ikke udelukkes, at der kan komme en svær pandemi, som i omfanget af sygelighed (om end næppe dødelighed) nærmer sig Den Spanske Syge. Det er den sidstnævnte situation, denne vejledning retter sig mod,” skriver Beredskabsstyrelsen.

2) Den nye virus ville blive spredt fra Asien

”Et nyt og aggressivt influenzavirus forårsager en alvorlig og langvarig pandemi. De første udbrud konstateres i Sydøstasien, men på under 1 måned ses de første tilfælde i Danmark, efter at flypassagerer har bragt virus med sig til lufthavne i Europa og videre på tværs af landegrænser. Danmark og alle dets nabolande påvirkes lige alvorligt,” skriver styrelsen og fortsætter:

”Det nye virus er yderst smittefarligt, og der er ingen immunitet i befolkningen fra tidligere influenzaepidemier. Alle aldersgrupper rammes omtrent lige hårdt. Der er kort inkubationstid, og de fleste, der smittes, oplever udpræget sygdomsfornemmelse med pludselig høj feber, luftvejssymptomer, hovedpine og muskelsmerter. Smitte sker oftest efter sygdomsudbrud, men kan også ske fra personer med få eller ingen symptomer. Pandemiens første bølge varer 12 uger, og i alt bliver ca. 25 pct. af den danske befolkning syge. Efter de første tilfælde er konstateret, er virus spredt til alle dele af Danmark på tre uger.”

3) Sygdommen spredes af rejsende og hurtigere end før

”Spredningen vil i dag formentligt ske langt hurtigere blandt andet pga. større og hurtigere rejseaktivitet landene imellem. Potentialet herfor blev illustreret i 2003 af den influenzalignende lungesygdom SARS (Svær Akut Respiratorisk Syndrom). Fra det første beskrevne tilfælde af SARS i Vietnam gik der kun 2 1/2 uge, før man konstaterede, at virus var blevet spredt med flypassagerer via Hong Kong til Toronto i Canada.”

4) Den rammer de ældre og svage og presser hospitalerne

”Belastningen af lungefunktion og hjerte kan være kritisk for især ældre og personer med kroniske lungesygdomme, hjertekarsygdomme eller sukkersyge,” skriver Beredskabsstyrelsen.

Et andet sted i vejledningen står der, at sundhedssektoren vil blive hårdt presset:

”Mange oplever reelle komplikationer til influenzasygdommen, men endnu flere opsøger læge, fordi de tror, at de har fået følgesygdomme såsom lungebetændelse. Pandemien medfører derfor en kraftig stigning i lægekonsultationer, udskrivning af recepter, hjemmebesøg, hospitalsindlæggelser m.v., som sætter sundhedssektoren under alvorligt pres.”

5) Skoler og børnehaver kan blive lukket ned

”Pandemien vil få konsekvenser, som rækker langt ud over de rent sundhedsmæssige,” skriver Beredskabsstyrelsen og fortsætter:

”Det kan medføre midlertidige lukninger i vuggestuer, børnehaver, skoler, fritidshjem m.v. Personalefraværet i andre virksomheder øges derved, hvis forældre må blive hjemme for at passe børn. Behovet for fjernadgang til it- og teletjenester vil vokse, fordi mange vælger at arbejde hjemmefra. Virksomheder kan opleve problemer med at møde dette behov.”

6) Maskemangel, rejserestriktioner og hamstring

”Hamstring kan betyde, at der opstår mangel på visse varer på apoteker, hos materialister, i supermarkeder m.v. Det kan f.eks. dreje sig om bestemte lægemidler, ansigtsmasker og andre personlige værnemidler.”

”Antallet af forretningsrejser og turistrejser vil falde dramatisk. Rejserestriktioner vil være en af de handlemuligheder, som nogle lande vil overveje.”

7) Vi rammes af pandemier tre-fire gange hvert århundrede

”Der findes beretninger tilbage fra 1500-tallet om voldsomme epidemier af influenzalignende sygdom, og fra slutningen af 1800-tallet har pandemier kunnet dokumenteres videnskabeligt. På den baggrund mener man, at der har været ca. 3-4 pandemier i hvert århundrede. Intervallerne mellem dem (10-50 år) følger dog ikke noget bestemt mønster, ligesom virustype, geografisk spredning, smitterate, dødelighed og de hårdest ramte grupper varierer. Der er derfor stor usikkerhed forbundet med forudsigelser om pandemier,” skriver Beredskabsstyrelsen.

Læs hele pjecen her.