Depressionsramte venter månedsvis på behandling

Ny undersøgelse blandt 521 depressionsramte viser, at hver anden har måttet vente over to måneder på behandling. Region Syddanmark giver nu personer med psykiske lidelser mulighed for en hurtig afklarende samtale hos en psykiater

Knap halvdelen af de adspurgte må vente over to måneder på behandling, og for knap hver femte overstiger ventetiden på behandling et halvt år.
Knap halvdelen af de adspurgte må vente over to måneder på behandling, og for knap hver femte overstiger ventetiden på behandling et halvt år. Foto: Martin Fyhn Lykke Llado/Biofoto/Ritzau Scanpix

Depression er en af de mest udbredte psykiske sygdomme, og ifølge Sundhedsstyrelsen vil hver femte dansker på et tidspunkt blive ramt af lidelsen. En ny undersøgelse foretaget af Depressionsforeningen blandt 521 danskere ramt af depression viser, at der er store mangler i behandlingen, og at mange må opgive deres arbejde på grund af sygdommen.

Knap halvdelen af de adspurgte må vente over to måneder på behandling, og for knap hver femte overstiger ventetiden på behandling et halvt år. Knap hver anden – 45 procent – har desuden på egen hånd forsøgt at behandle sig selv med midler, der ikke var ordineret af en læge eller psykiater.

”Det værste er, at så mange oplever, at de skal vente flere måneder på behandling hos for eksempel en specialiseret psykiater. I værste tilfælde kan det betyde en forværring af sygdommen, og i nogle tilfælde prøver de depressionsramte at dulme smerten ved selvmedicinering med eksempelvis alkohol. For 10 år siden havde vi en kæmpe debat om ventetider, men den er ikke slået igennem på psykiatriområdet,” siger generalsekretær i Depressionsforeningen Morten Ronnenberg.

Han forklarer, at depression rammer i mildere eller sværere grad, og at lidelsen typisk resulterer i apati.

”Man holder op med at interessere sig for de ting, man normalt går op i, for eksempel familien. Svær depression øger risikoen for selvmordstanker. For i hvert fald en tredjedel fungerer behandlingen ikke godt nok. Derudover er der ikke psykiatere nok. Vi ved, at en kombination af medicin og terapi hos en privatpraktiserende psykiater har god effekt for de fleste, men problemet er de ofte månedlange ventetider. Samtidig ved vi, at jo dybere en depression rammer, og jo flere depressioner man har haft, jo større er risikoen for, at sygdommen kommer igen,” siger Morten Ronnenberg.

Han foreslår, at systemet bliver mere fleksibelt blandt andet ved, at praktiserende læger opkvalificeres til at hjælpe personer med lettere depression.

Siden 2015 har praktiserende læger i Odense kunnet henvise patienter med psykiatrisk sygdom til vurdering i løbet af 14 dage hos en praktiserende speciallæge i psykiatri. Ordningen har været en stor succes, viser en evaluering fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive), og den er fra den 1. juni i år gjort permanent i hele Region Syddanmark.

”Vi kan tilbyde patienten en enkelt vurderingssamtale, og i mange tilfælde kan behandlingen fortsættes hos egen læge eller en psykolog. På den måde får patienten en relativ hurtig afklaring af sin situation,” fortæller praktiserende speciallæge i psykiatri Kathrine Dahler-Eriksen fra Odense.

I hendes praksis er der i øjeblikket op til et års ventetid på egentlig behandling.

Formanden for Psykiatrifonden, speciallæge i psykiatri Torsten Bjørn Jacobsen, ser de lange ventetider som et udtryk for, at psykiatrien er fanget i en ond cirkel.

”Problemet er hele den måde, vi har indrettet den samlede psykiatri på. Vi mangler behandlingskapacitet blandt andet på grund af mangel på psykiatere og sygeplejersker. I de tilfælde, hvor depression er en enkeltstående begivenhed, er det afgørende med hurtig hjælp. For dem, der rammes af gentagne depressioner, er det vigtigt med en kontinuerlig behandlingskontakt. Desværre afsluttes den type patienter i dag efter hvert sygdomsforløb, selvom en mere fortløbende hjælp kan mindske risikoen for tilbagefald,” lyder det fra Torsten Bjørn Jacobsen.

Psykiatrifonden og Depressionsforeningen afventer, at Sundhedsstyrelsen kommer med et oplæg til en 10-års plan for udvikling af psykiatrien, som Folketinget skal behandle. Men planen er foreløbig udskudt på grund af corona.