Dette er en leder. Lederen er udtryk for Kristeligt Dagblads holdning og skrives på skift af avisens redaktører.

Det er opløftende, at Himmelske Dage er blevet et arrangement med bred opbakning fra den kirkelige verden

I det lys er der al mulig grund til at glæde sig over, at Himmelske Dage har fået en bredere kirkelig opbakning. Hvad enten man er mest optaget af troens jordiske eller himmelske dimension

2019 lagde Viborg-biskop Henrik Stubkjær linjen for dette års Himmelske Dage ved
i åbningsgudstjenesten i silende regnvejr at kræve bedre forhold for børn på udrejsecentre. Den kurs var betegnende for resten af kirkefestivalen, som biskoppen ønskede skulle sætte dagsordenen for den politiske debat.
2019 lagde Viborg-biskop Henrik Stubkjær linjen for dette års Himmelske Dage ved i åbningsgudstjenesten i silende regnvejr at kræve bedre forhold for børn på udrejsecentre. Den kurs var betegnende for resten af kirkefestivalen, som biskoppen ønskede skulle sætte dagsordenen for den politiske debat. Foto: Mikkel Møller Jørgensen. .

Mange kunstnere har i tidens løb forsøgt at male det umalelige. Som for eksempel Kristi Himmelfart. I Skt. Martin-kirken i den sydtyske by Langenargen findes 15 såkaldte rosenkrans-medaljoner af den tyske skulptør Hans Zürn den Ældre fra det 15. århundrede. På medaljonen, der forestiller himmelfarten, kan man kun se disciplene stirre forvirrede mod himlen samt Jesu gennemhullede fødder, som stikker ud af skyen.

Billedet repræsenterer en ydmyghed over for det uforklarlige, men er samtidig en interessant fanfare forud for den senere dominerende rationalisme og sekularisering. Det fortæller, at Kristus er faret til himmels, men vi kan ikke vide meget om, hvordan den opstandne ser ud nu. Han fremstår som uforklarlig og skjult - med begge ben solidt plantet i luften, om man vil.