Prøv avisen

Dokumentation: Her er pressemeddelelsen fra det tilbagetrådte menighedsråd i Holbøl

Kristian Ditlev Jensen har siden indsættelsen - af personlige årsager - dog kun haft sit virke som sognepræst i en sammenlagt meget kort periode. Trods dette har en række forskellige omstændigheder og oplevelser gjort, at ingen af medlemmerne i menighedsrådet har den grundlæggende tillid til Kristian Ditlev Jensen (billedet), skriver menighedsrådet i sin pressemeddelelse. Foto: Iben Gad

Alle medlemmer af menighedsrådet i Holbøl sogn er trådt tilbage på grund af manglende tillid til præsten Kristian Ditlev Jensen. Her bringer vi menighedsrådets pressemeddelelse i sin fulde længe

Som medlemmer af menighedsrådet har vi haft det ledelsesmæssige og økonomiske ansvar for driften af Holbøl kirke, og vi har i samarbejde med den fungerende sognepræst arbejdet for at skabe gode rammer for den kristne menigheds liv og vækst. En opgave som vi er blevet betroet af menigheden, og som vi har løftet med glæde, engagement og i stor taknemmelighed over den tillid og opbakning, som vi føler menigheden har belønnet os med. Når vi alligevel har truffet en så ultimativ beslutning, er det sket med afsæt i, hvad vi mener, at der på sigt tjener menigheden bedst. Kirken tilhører hverken præst eller menighedsråd. Kirken tilhører menigheden og bitre erfaringer fra andre sogne har gennem årene vist, hvor nemt fokus flyttes, sogne splittes og tilliden til kirken forsvinder, når præst eller menighedsråd skygger for det væsentlige.

I maj 2016 fratrådte vores meget afholdte sognepræst Hanne Christensen embedet. Med uvurderlig hjælpe fra tidligere provst og sognepræst Marlys Uhrenholdt er det lykkedes menighedsråd og personale at fortsætte det gode kirkeliv frem til nu.

Et enstemmigt menighedsråd valgte i efteråret 2017 at indstille Kristian Ditlev Jensen, og glæden og forventningerne var store, da Kristian Ditlev Jensen blev indsat i embedet i december 2017.

Kristian Ditlev Jensen har siden indsættelsen - af personlige årsager - dog kun haft sit virke som sognepræst i en sammenlagt meget kort periode. Trods dette har en række forskellige omstændigheder og oplevelser gjort, at ingen af medlemmerne i menighedsrådet har den grundlæggende tillid til Kristian Ditlev Jensen, som er forudsætningen for et frugtbart samarbejde imellem præst og menighedsråd, samt for at kunne bakke op omkring hans præstegerning.

Menighedsrådet har gennem det seneste halve år været i løbende kontakt med provst Kirsten Sønderby, og vi har også forelagt vores oplevelser og bekymringer for biskop Marianne Christiansen. Biskoppen fandt dog ikke noget grundlag for at intervenere i sagen.

Da Kristian Ditlev Jensen fortsat ser sig selv som sognepræsten i Holbøl, har vi meddelt biskoppen, at vi ikke ser os i stand til at løfte det ansvar, som vi føler for sognet, og at vi derfor ønsker at udtræde midt i valgperioden. -En både tung og svær beslutning, som for flere medlemmer blev en barsk og trist slutning på et mangeårigt og stort personligt engagement i livet i og omkring kirken.

Biskoppen har taget vores beslutning til efterretning og har meddelt os, at der dette efterår udskrives ekstraordinært valg til menighedsrådet i Holbøl. Det er vores håb, at gode kræfter i lokalsamfundet vil gøre brug af deres medejerskab af kirken og påtage sig opgaven.

Ind til valget forsætter kirkelivet med de planer og aftaler, som allerede er indgået, ligesom kirkens faste personale fortsætter deres gode arbejde på vanlig vis. Det er vigtigt for os at pointere, at kirkens personale ikke er delagtiggjort i vores beslutning.

Vi beder om at alle spørgsmål vedrørende kirken og kirkelivet fremover rettes til sognepræst Kristian Ditlev Jensen eller provst Kirsten Sønderby, ligesom spørgsmål vedrørende menighedsrådets udtrædelse også rettes til provst Kirsten Sønderby.

Med de bedste ønsker for Holbøl sogn

Per Møller Ihle
Gunvor Møller Michelsen
Ib Krogh Nielsen
Peter Ehlert
Niels Christian Tinnesen
Bodil Lykkeskov