Hvorfor skulle Maria dø? Drabsdømt præst læste højt i retssalen

Tirsdag aften tilstod sognepræst Thomas Gotthard minutiøst at have planlagt og udført drabet på ægtefællen Maria From Jakobsen og efterfølgende at have bortskaffet liget. Maria From Jakobsen skulle dø, fordi ægteskabet var kuldsejlet, og fordi han ønskede ”at få fred”

Det var i Retten i Hillerød, at præst Thomas Gotthard tilstod drabet på sin hustru.
Det var i Retten i Hillerød, at præst Thomas Gotthard tilstod drabet på sin hustru. . Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix.

Da Thomas Gotthard ankom til retslokalet i Retten i Hillerød tirsdag, kunne han se, at en række medlemmer af hans og hans afdøde hustrus familie havde taget plads på tilhørerpladserne i retssalen. Den drabstiltalte præst mødte kort svigerfamiliens blikke, hvorefter han tog plads ved siden af sin forsvarer. Her lukkede Thomas Gotthard øjnene, tog et par dybe vejrtrækninger og flettede sine fingre sammen til noget, der kunne ligne en bøn. I modsætning til de billeder, Nordsjællands Politi tidligere har offentliggjort af tiltalte, fremstod Thomas Gott­hard velfriseret og nybarberet, iklædt strøget, hvid skjorte og habbitjakke.

Retssagen om 44-årige Thomas Gotthards drab på sin hustru, 43-årige Maria From Jakobsen, var oprindeligt berammet som en nævningesag, der skulle forløbe i oktober. Præstens tilståelse medførte imidlertid, at retsmødet var en såkaldt tilståelsessag, hvor Thomas Gott­hard ville afgive en fuld tilståelse.

Inden retsmødet havde anklagemyndigheden tilkendegivet, at den ønskede, at Thomas Gotthards tilståelse skulle ske for lukkede døre – altså uden pressens og pårørendes tilstedeværelse. Argumentet, fastslog anklager Anne-Mette Wedel Serup, da retsmødet begyndte, var, at man frygtede, at tilståelsen ikke ville være tilstrækkelig, hvorfor man fra anklagemyndighedens side ikke ville risikere at farve eventuelle senere indkaldte vidner, såfremt sagen mod Thomas Gotthard alligevel vil blive en nævningesag som oprindeligt planlagt.

Ønsket om lukkede døre fik store dele af pressen til at protestere i henhold til Grundlovens paragraf 65 og hensynet til videst mulig offentlighed i straffesager.
Derudover understregede pressen, at der var tale om en tiltale – ikke en sigtelse – mod Thomas Gotthard, hvorfor man måtte gå ud fra, at anklagemyndigheden var af den overbevisning, at den efter måneders efterforskning havde tilstrækkelige beviser til at få Thomas Gotthard dømt, hvad enten han tilstod eller ej.
Trods argumenterne valgte dommer Betina Heldmann at imødekomme anklagemyndighedens ønske om lukkede døre, hvorfor hverken pårørende eller offentligheden i øvrigt fik indblik i Thomas Gotthards fulde forklaring om motivet og forbrydelsen.

Mere end seks timer senere blev døren til retslokalet åbnet på ny. På dette tidspunkt var yderligere en snes pårørende til Thomas Gotthard og Maria From Jakobsen ankommet til domhuset, således at samtlige 40 stole var optaget, da Thomas Gotthard efter en kort pause igen entrede retten ledsaget af fem betjente.
Herefter læste anklager Anne-Mette Webel Serup den såkaldte retsmødebegæring højt. Af den fremgik det, at Thomas Gotthard i perioden op til drabet minutiøst planlagde gerningen og den efterfølgende bortskaffelse af hustruens lig. Anklageren kunne blandt andet læse op, at tiltalte havde fabrikeret et afskedsbrev om ægtefællens forsvinden, researchet indgående på, hvordan man opløser lig med ætsende syre, hvorefter han havde købt saltsyre og kaustisk soda med henblik på opløsningen af Maria From Jakobsens lig. Planen mislykkedes imidlertid, og Thomas Gotthard endte med at partere og derefter brænde dele af ægtefællen.
Under oplæsningen sad Thomas Gotthard roligt med alvorlig mine, korslagte arme og skiftevis lukkede og åbne øjne.

Thomas Gotthard blev idømt fængsel i 15 år. Han udbad sig betænkningstid med hensyn til, om han vil anke dommen.
Thomas Gotthard blev idømt fængsel i 15 år. Han udbad sig betænkningstid med hensyn til, om han vil anke dommen. Foto: Nordsjællands Politi/Ritzau Scanpix

Det fremgik af tilståelsen, at planlægningen af drabet på Maria From Jakobsen var resultatet af et kuldsejlet ægteskab blandt andet som følge af en affære, som Thomas Gotthard havde indledt.
Planlægningen af drabet begyndte ifølge Thomas Gott-hard ikke som en egentlig plan, han havde til hensigt at realisere, men nærmere som ”en slags hobby”, der gav Thomas Gotthard ”energi” og ”afløb for sine frustrationer”.
Langsomt blev tankerne dog til handling, og Thomas Gotthard begyndte at skrive to-do-lister med daglige gøremål, der skulle sikre blandt andet bortskaffelsen af liget og planlægge dækhistorien om Maria Frem Jakobsen forsvinden. Om morgenen mandag den 26. oktober 2020 sagde Maria From Jakobsen farvel til parrets børn efter at have kørt dem i skole. Da hun kom hjem, gik hun og Thomas Gotthard ud i husets have, hvor Maria From Jakobsen blev dræbt.

”Maria skulle dø, fordi tiltalte ville have fred for hende. Det var summen af deres samliv, og han var under pres, da han gjorde det,” læste anklageren højt fra tilståelsen og understregede, at Thomas Gotthard ikke så skilsmisse som en løsning på deres ægteskabskrise. Ikke på grund af sit embede, men på grund af alt det besvær, Thomas Gotthard tidligere havde erfaret, en skilsmisse medfører.  

Herefter indledte anklageren sin procedure. Hun mente, at Thomas Gotthard burde idømmes fængsel i 15 år for ”koldblodigt og beregnende at have dræbt sine børns mor, Maria From Jakobsen”.
”Det her er ikke en ulykkelig kærlighedshistorie om en mand, der ikke kunne få sit livs kærlighed,” sagde anklagen: ”Tværtimod er der tale om en mand, der så sin hustru som en klods om benet”.

Anklageren fremhævede herpå, at drabet ikke skete i affekt, men at han nøje havde planlagt, hvordan han skulle skille sig af med den dræbte. Ligesom han havde anskaffet de remedier, han skulle bruge. En planlægning anklageren kaldte ”en skærpende omstændighed”.
Sidst tilkendegav anklageren, at Thomas Gotthard først valgte at samarbejde med politiet, da der ikke fandtes andre udveje.
De 15 år var for meget, mente forsvareren, der argumenterede for, at Thomas Gotthard maksimalt bør dømmes fængsel i 13 år, blandt andet som følge af en tilståelse, der havde bidraget til politiets opklaring.
Efter proceduren fik Thomas Gotthard ordet. Han rejste sig og fandt en seddel frem fra sin inderlomme.

”Jeg slog Maria ihjel. Jeg traf egenhændigt beslutningen om at tage hendes fremtid fra hende og fratog hendes børn deres elskede mor.”
”Mit liv er sendt ud i mørket, hvor jeg vil forblive. Ingen skal have ondt af mig. Man skal i stedet have ondt af Maria,” sagde han.

Thomas Gotthard blev idømt fængsel i 15 år. Han udbad sig betænkningstid med hensyn til, om han vil anke dommen.