Efterløn

Indholdsfortegnelse

Den er blevet kaldt en hellig ko. Efterlønnen har i mange år været det politiske emne, midtersøgende politiske partier skulle holde sig fra.

Men tiden ændrer alt. Danmark står i en historisk økonomisk krise, og nu kører debatten: Har samfundet råd til at bevare efterlønnen? Har samfundet ret til at afskaffe den?

Kan efterlønnen overhovedet afskaffes?

Efterlønnen trådte i kraft i 1979 som et middel mod ungdomsarbejdsløshed, og siden har den været et omstridt og ømtåleligt politisk emne. Vi sætter efterlønnen i perspektiv i dette tema. Vi ser blandt andet på:

Efterlønnens historie
Efterlønnerne
Konsekvenser ved en afskaffels

1. Afvikling af efterlønnen

Australske turister på bali mindes ofre for bombeattentatet i lørdags. (Foto:

Vestager: Vi skærer i efterlønnen uden Helle

Som statsminister må Helle Thorning-Schmidt acceptere en efterlønsreform med blåt flertal, siger...

Lars L? Rasmussen og Lars Barfoed p?ressem?p?arienborg tirsdag den 25. januar freml?er regeringens plan med ...

Regeringen vil aflive efterløn

Regeringens længe ventede tilbagetrækningsreform afvikler efterlønnen og hæver folkepensionsalderen før tid

Historisk tilbagetræknings-aftale på plads

Der er indgået aftale om en tilbagetrækningsreform. Efterlønsperioden forkortes gradvist fra fem...

1. 1. Konsekvenser

En af fagbevægelsens annoncer, der advarer mod at afskaffe efterlønnen.

Stop for efterløn truer fagbevægelsen

A-kasserne og fagforeningerne mister medlemmer og en vigtig velfærdsrolle, hvis det lykkes regeringen at afskaffe efterlønnen, vurderer såvel a-kasserne selv som arbejdsmarkedseksperter

efterløn, industrisamfund, arbejdere, produktion,

Afskaffet efterløn vil give flere ledige

En afskaffelse af efterlønnen vil føre til en voksende kø af arbejdsløse i fremtiden, påpeger flere eksperter

2. Historie

Efterlønsordningen blev en realitet under SV-regeringen 1978-1979 og var en stor sejr for Socialdemokratiet, ...

Derfor blev efterlønnen en hellig ko

Efterlønsordningen var en markant sejr, som Socialdemokraterne og arbejderbevægelsen fortsat...

3. Efterlønnerne

Ældre, senior, par, bænk,

Portræt af efterlønsmodtager

Kampen om efterlønnen er også blevet en kamp om, hvorvidt efterlønsmodtagere er "som alle os...

4. Det mener partierne

Skal efterlønnen afskaffes eller bevares?

Soc: Bevares Radikale: Afskaffes Kons: Afskaffes SF: Bevares Lib: Afskaffes KD: Bevares DF: Bevares Venstre: Afskaffes Enhl: Bevares

5. Debat

5. 1. Afstemninger

Bør efterlønnen afskaffes?

Er det en pligt at arbejde?

6. Læs mere

6. 1. Temaer

6. 2. Artikler

Når Siv Landerslev er på arbejde i Vallerødskolens SFO, sætter hun sig altid ved sybordet, så børnene ...

84 år og stadig pædagog

Mens politikerne har travlt med at overbevise vælgerne om, at alle skal blive længere på...