Prøv avisen

Engle er ikoner for troen

Vor Frelser Kirke i København er fuld af engle. Her ses altertavlen. Foto: Casper Christoffersen/Ritzau Scanpix

Gennem hele historien har engle været en vigtig del af kristendommen. Kristendom.dk har talt med tre præster om engle.

Marlene Lindsten er kirkebogsførende sognepræst i Vor Frelsers Kirke i København. Kirken, som nok er mest kendt for sit snoede spir, er fuld af engle.

For nylig modtog Marlene Lindsten et anonymt brev fra USA. I brevet lå der nogle gamle fotografier, og ifølge den anonyme afsender kunne man på et af billederne tydeligt se omridset af en engel.

”Med lidt god vilje kunne jeg godt se, at der var en lysformation på billedet, der vitterligt havde skikkelse som en engel med vinger. Men uanset hvad det var, der dannede indtrykket af en engel på det gamle fotografi, så var den anonyme afsender tydeligvis selv overbevist om englenes tilstedeværelse i verden. Og vedkommende ønskede nok også, at jeg skulle overbevises om det samme,” fortæller Marlene Lindsten.

Selv har Marlene Lindsten dog aldrig mødt en engel. Men hun har mødt mange mennesker, der vil kunne betegnes som værende engle i overført betydning. Udtrykket ”du er en engel” anvendes også ofte om personer, der betyder noget særligt for os, og som støtter og hjælper os.

”Men til trods for at jeg aldrig har mødt en engel med vinger, er jeg til dagligt omgivet af dem. Jeg er præst i Vor Frelsers Kirke på Christianshavn, hvor både loftet, korskranken og altertavlen er udsmykket med de hvide væsener, der i traditionen er sendebude og budbringere for Gud og til mennesker. Og det er også sådan, at jeg selv opfatter dem,” siger hun og fortsætter:

”Jeg ser engle som vigtige bipersoner i de bibelske fortællinger, der overdrager beskeder til menneskene fra Gud. Englen Gabriel kendes især som den engel, der bebuder Maria, at hun skal føde en søn, som skal være hele verdens frelser. Og i Juleevangeliet, som blandt andet oplæses juleaften i kirkerne, hører vi om englene, der synger så dejligt, da Frelseren er blevet født, at både Gud i sin himmel og menneskene udover jorden kan høre det. Endelig er det også engle, der tjener Jesus efter fristelsen i ørkenen, og det er en engel, der vælter stenen fra graven og forklarer den tomme grav for disciplene.”

Der er engle alle vegne i historien om Jesus, og Marlene Lindsten mener derfor også, at vi kan bruge englene som ikoner eller symboler for troen, altså for det som forbinder mennesker og Gud, og i det hele taget som udtryk for det åndelige liv. Dér, hvor vi må tilstå, at livet overgår vores egen menneskelige magt og indflydelse:

”At vi bliver mindet om netop englene i den kommende juletid er bare dejligt, selv om englene både i kunsten og kommercielt kommer i mange forklædninger. Midt i al juleglimmeret kan vi huske, at de engle, som sang julenat, bringer godt budskab og siger ’Frygt ikke’. At det betyder, at der er én, der fra sit sted passer godt både på de levende og på de døde. Så skytsengle eller ej, og om der var en engel på fotografiet fra USA eller ej – det fører alt sammen tilbage til det samme udgangspunkt, der tager sin begyndelse i krybben i stalden dengang i Betlehem.”