Prøv avisen

Bør tegninger af seksuelle overgreb på børn forbydes?

Japan er kendt for sine manga-tegneserier, der i en særlig subgenre indeholder afbildninger af grove seksuelle overgreb på børn. Det fik for nylig FN's udsending for børnebeskyttelse til at opfordre Japan til et forbud. Foto: Scanpix

Tegninger, der forestiller seksuelle krænkelser af børn, bør forbydes, mener FN's udsending for børne-beskyttelse. I blandt andet Norge og Sverige er der allerede forbud mod tegningerne, mens de frit kan tegnes og lægges på nettet herhjemme

”Jeg viser dig ikke nogen eksempler, selvom det ikke er ulovligt. Tro mig, du har heller ikke lyst til at se dem. Nogle af de tegninger, vi har set, viser sadistiske, seksuelle overgreb på børn. Det er meget voldsomt.”

Sådan fortæller Gitte Jakobsen, seniorrådgiver i Red Barnet. Hun arbejder i Red Barnets hotline, hvor borgere anonymt kan anmelde billeder eller film af seksuelle overgreb på børn, som de har set på nettet - også kaldet børnepornografi.

Det er Gitte Jakobsens opgave at vurdere, om billederne er ulovlige og skal sendes videre til politiet. Billeder vurderes som ulovlige, hvis de viser seksuelle overgreb på rigtige børn.

Men når der er tale om tegninger, altså fiktive overgreb på børn, er de ikke ulovlige efter dansk strafferet. Det betyder, at man fra Danmark frit kan skaffe sig adgang til hjemmesider med tegnet børnepornografi. Det gælder blandt andet de populære japanske tegneserier kaldet manga, der i en særlig subgenre indeholder afbildninger af grove seksuelle overgreb på børn.

Det fik for nylig FN's udsending for børnebeskyttelse, Maud de Boer-Buquicchio, til at opfordre Japan til at forbyde manga af seksuelle overgreb på børn. Begrundelsen lød, at materiale, som skildrer børn som sexobjekter, og som er lavet med det formål at give seksuel tilfredsstillelse, må anses for at være børnepornografi og dermed ulovligt materiale.

Sådan er det allerede i flere lande, deriblandt Norge. Og sådan bør det blive ved med at være, siger rådgiver i Red Barnet Norge Kaja Hegg:

”Red Barnet Norge mener, at det er vigtigt, at den type tegninger fortsat skal være ulovlige, fordi de er med til at normalisere seksualisering af børn. Ifølge sager i Norge er der sammenhæng mellem det at se på seksualiserede fremstillinger af børn og det at begå overgreb mod børn. Derfor mener vi, det er afgørende at forebygge, at fremstillinger af seksuelle overgreb på børn deles og spredes.”

Men ifølge forskningen er der ikke belæg for at sige, at adgang til billeder af seksuelle overgreb på børn fører til flere rigtige overgreb, fortæller Niels Nielsen. Han er overlæge ved Retspsykiatrisk Ambulatorium, Aarhus Universitetshospital, som arbejder med behandling af seksualforbrydere.

”Jeg har ikke specifik viden om tegninger af overgreb. Men jeg kan sige, at modsat hvad man hidtil har troet, så er der ikke videnskabeligt belæg for at sige, at folk, som har brugt børneporno, er i større risiko for at begå fysiske overgreb. Der findes selvfølgelig sammenfald. Men det er faktisk veldokumenteret, at der ikke er en forøget risiko for udvikling fra at se børneporno til fysiske overgreb,” fortæller han.

Nogle debattører mener på den anden side, at tegnede overgrebsbilleder potentielt kan afværge overgreb på børn, hvis brugerne kan nøjes med at kigge på tegninger i stedet for rigtige billeder. Men den teori har Niels Nielsen svært ved at tro, at der er belæg for.

”Helt subjektivt tror jeg ikke, det vil kunne bruges som 'erstatning'. Nogle få vil måske kunne nøjes med tegninger. Men jeg tror generelt ikke, at de vil kunne bruges til at hindre voksne med seksuel interesse i børn i at opsøge rigtige overgrebsbilleder,” siger overlægen.

Men en ting er, at nogle voksne med seksuel interesse i børn opsøger tegninger af overgreb for at få seksuel tilfredsstillelse. Noget andet er, at tegningerne potentielt kan bruges til at lokke børn til at gøre noget, de ikke har lyst til. Det er et argument, som vejer tungt for Red Barnet i Norge.

”Vi må se det i sammenhæng med forebyggelse af grooming. Det vil sige overgrebsmænd, som systematisk kontakter børn på digitale medier for at opbygge tillid og få dem til at klæde sig af, lade sig fotografere, filme og så videre. Det er vigtigt, at de ikke har lov til at sende tegninger til børnene, som fremstiller børn i seksuelle handlinger, for at nedbryde børnenes grænser og manipulere dem. Det er et syn på børn som seksualiserede objekter, som vi ikke accepterer,” forklarer rådgiver Kaja Hegg.

Helt det samme syn på sagen har man ikke i Red Barnet Danmark.

”Hvis tegningen eksplicit opfordrer til overgreb på børn, så er den ulovlig efter dansk strafferet. Men hvis den 'bare' er udtryk for en fantasi - altså hvis det ikke handler om et rigtigt barn - så er det vanskeligt at sige, at den skal være ulovlig. For så er der mange ting, der skulle være ulovlige,” siger seniorrådgiver i Red Barnet Danmark, Gitte Jakobsen.

Hun pointerer, at et forbud vil føre til, at politiet skal bruge ressourcer på at retsforfølge i sager om tegninger, og at ressourcerne i sager med rigtige børn i forvejen kunne være større.

”Helt personligt så jeg gerne, at det var forbudt. For det er så væmmeligt og ubehageligt at se på, og det er i den grad et brud på mit moralkodeks. Men nu er det altså bare tegninger. Der er ikke et reelt offer. Og loven bestemmes ikke af enkeltpersoners moral. Vi har jo ytringsfrihed. Men det har også en pris,” siger hun.