Naturen skal i balance igen

Står vi overfor en fremtid i vand til knæene, spørger direktør i Forbrugerrådet Rasmus Kjeldahl Danmarks kommende regering

Vi står over for store, klimamæssige udfordringer, skriver direktør i Forbrugerrådet Rasmus Kjeldahl. - Foto: .

Etik.dk. har spurgt medlemmer af etikpanelet: Hvad bliver efter din opfattelse den største udfordring på det etiske område for den kommende regering?

Direktør i Forbrugerrådet og medlem af Etikpanelet på etik.dk, Rasmus Kjeldahl, svarer:

Tropisk styrtregn, ekstremt højvande, oversvømmelser, kloaker, der giver op, og hærgende storme er ikke længere henvist til dommedagsprofeternes forudsigelser, men er blevet hverdag i Danmark og mange andre lande, hvor det før var undtagelsen. Naturen slår tilbage i protest mod mange års hæmmingsløst misbrug af sparsomme ressourcer og kaster verdens befolkninger i vandet eller ud i tørke og sult. Vores kommende regering kan ikke finde større etisk udfordring end at få bragt forbrug og natur i balance igen. Klimatruslen er den mest åbenbare og et område hvor Danmark kan påvirke verdens gang. Den kommende regering får endda i særklasse gode muligheder for at sætte dagsordenen på Rio + 20 verdenstopmødet i juni 2012 hvor DK er formand for EU, har en dansk kommissær på klimaposten og et rygte at rette op på efter COP 15 fiaskoen.

TEMA: Klima og miljø

Løsningen ligger ikke alene i en kraftig satsning på ny teknologi og infrastruktur, men også i at turde engagere befolkningerne i en diskussion om sammenhængen mellem livskvalitet og forbrug. Vi kan kun løse klimaudfordringen hvis vi vælger at forbruge mere af menneskeligt samvær og nærvær og mindre af de materielle goder. Det er tanker helt på tværs af den vækstfilosofi, som præger folketingets store flertal og vil kræve usædvanligt mod og overbevisningskraft. Selvom opgaven virker håbløs er alternativet langt værre. Vi skal i gang nu også selvom det er for sent.

LÆS OGSÅ: Tidligere svar fra Etikpanelet

SKRIV: Send dit spørgsmål til spoerg@etik.dk