EU

Indholdsfortegnelse

Dansk flag og EU flag. I forbindelse med det danske EU-formandskab blev der holdt møde på Eigtveds Pakhus på Asiatisk Plads.

EU er et fællesskab af europæiske lande, der har indgået et samarbejde på forskellige områder, blandt andet om sikkerhedspolitik, klima og økonomi. Danmark har været en del af EU siden 1973.

Hvad er de fire danske forbehold?
Hvad er EU’s historie?
Seneste nyt

1. Organisation

Det Europæiske Råd: Rådet repræsenterer de enkelte medlemsstater. Som EU’s vigtigste beslutningstagende institution er Rådet talerør for medlemsstaterne, hvis repræsentanter regelmæssigt mødes. Desuden vedtager Rådet de europæiske love.

EU-Kommissionen: Fra Kommissionens hovedsæde i Bruxelles behandles EU’s interesser. Kommissionen er ikke afhængig af de nationale regeringer og har ansvaret for at gennemføre EU’s politikker og afgørelser.

Europa-parlamentet: Parlamentet repræsenterer borgerne i EU og vælges direkte af dem. Der afholdes valg til Parlamentet hvert femte år, og alle EU-borgere har ret til at stemme og stille op.

2. Danmark

2. 1. De danske EU-forbehold

Siden Maastricht-traktaten i november 1993 og Edinburgh-afgørelsen, har Danmark haft fire EU-forbehold. Forbeholdene er de dele af EU-samarbejdet, som Danmark ikke ønsker at deltage i. De fire forbehold handler om den fælles møntenhed euroen, unionsborgerskab, forsvar og retsligt samarbejde.

Euroen: Danmark deltager ikke i ØMU’ens (den Økonomiske og Monetære Union) tredje fase, der indebærer indførelse af euroen. Det betyder, at Danmark beholder sin egen valuta og ikke skifter den ud med den fælles valuta, euroen.

Unionsborgerskab: Unionsborgerskabet kan ikke træde i stedet for et nationalt statsborgerskab. Spørgsmålet om en persons statsborgerskab afgøres af den pågældende stats egen lovgivning. Med Amsterdam-traktaten i 1997 blev det skrevet ind, at et unionsborgerskab ikke kan træde i stedet for et nationalt borgerskab, men kun supplere det. Derfor behandles Danmarks stilling ikke yderligere, da det har mistet sin relevans.

Forsvar: EU har en fælles sikkerhedspolitik, som blandt andet gradvist udvikler en fælles forsvarspolitik. Som følge af det danske forbehold, deltager Danmark ikke i afgørelser og aktioner inden for EU, som påvirker forsvarsområdet. Dog hindrer Danmark ikke, at der udvikles et mere snævert samarbejde på dette område mellem de resterende medlemsstater. Danmark er derfor heller ikke forpligtet til at bidrage til finansiering af aktionsudgifter på området.

Retsligt samarbejde: Det danske retsforbehold betyder, at Danmark kun deltager i EU’s retslige samarbejde på mellemstatsligt niveau. Det vil sige, at retslige beslutninger taget i EU først får gyldighed i Danmark, når de er vedtaget i Folketinget. Deltager et medlemsland på overstatsligt niveau, har beslutninger i EU en direkte virkning i landet.

2. 2. Debat

2. 3. Det mener partierne

Skal Danmarks EU-forbehold afskaffes?

Soc: Ja Radikale: Ja Kons: Ja SF: Delvist Lib: Delvist KD: Delvist DF: Nej Venstre: Ja Enhl: Nej

Dansk EU-politik er rød

Den danske EU-politik aftales uformelt og på tværs af partiskel, viser ny forskning. SF spiller i...

3. Historie

An usher holds a Croatian flag during a ceremony for Croatia''s accession to the European Union on ...

Tidslinje: Sådan har EU udviklet sig

3. 1. Tyrkiet

3. 2. Kristendom

4. Udfordringer

5. Euro-krisen

Barroso: EU er i sin værste krise nogensinde

MED AFSTEMNING Eurokrisen er unionens ilddåb, siger EU-Kommissionens formand

5. 1. Finansunionen

Eurolandenes redningspakke

I oktober 2011 blev EU-landene enige om en omfattende redningsplan for euroen.

Redningspakken giver EU mere magt over de enkelte landes finanspolitik og større mulighed for at straffe lande, der ikke lever op til de økonomiske krav.

Samtidig tvinger den de større banker til at blive mere økonomisk sikre ved at have en kernekapital på 9 procent.

Bankerne har samtidig sagt ja til at halvere deres lån til Grækenland.

* Se flere punkter i EU's redningspakke

* Kronologi over gældskrisen i EU

5. 2. Sydeuropas problemer

6. Læs mere