Fadervor i folkeskolen

Indholdsfortegnelse

Blandt de danske friskoler, er det udbredt at bede fadervor.

Flere politikere er splittet i spørgsmålet, om fadervor stadigvæk skal være en integreret del af friskolerne.

I dette tema kan du få et indblik i forskellige synspunkter i debatten