Kristeligt Dagblads venner

Kristeligt Dagblads Venner har til opgave at forære avisabonnementer væk. For øjeblikket uddeles gratis aviser til cirka 100 hospitaler, fængsler og sociale væresteder.

Du kan give dine ferieaviser til Kristeligt Dagblads Venner, så sørger de for, at mennesker, der normalt ikke har mulighed for at læse avisen, nu får chancen. Ring og hør mere hos Kristeligt Dagblads abonnementsservice på 33 48 05 05.

Det vigtigste om Kristeligt Dagblads Venner kan siges med paragraf 4 og 5 fra foreningens vedtægter:

§4
Foreningens opgave er at indsamle bidrag gennem regelmæssige kontingenter, testamentariske gaver og andre forekommende muligheder samt at virke for udbredelsen af Kristeligt Dagblad, blandt andet ved at agitere for øget abonnement. Foreningens bestyrelses opgaver er endvidere at bistå Aktieselskabet Kristeligt Dagblads daglige ledelse i forbindelse med uddeling af friabonnementer til forskellige sociale institutioner.

§5
Foreningens midler anvendes til særlige anskaffelser til fordel for Kristeligt Dagblad eller andre formål, som kan virke fremmende for avisens udgivelse, til at tegne og opretholde abonnementer til sygehuse, fængsler og andre sociale institutioner, samt andre efter bestyrelsens skøn relevante formål.


Bestyrelsen for Kristeligt Dagblads Venner består af følgende personer:

Tidligere chef for Kirkens Korshær, Helle Christiansen
Fængselspræst Susanne Bjerregaard
Hospicechef Helle Tingrupp
Tina Kragh, leder af værestedet Paraplyen på Frederiksberg