Den svære kunst at give slip på sine børn

Store børn, der bæres ind og ud af børnehaven, langstrakte afskedsscener og forældre i klasseværelserne. Mor og far skal blive bedre til at give slip, hvis dagens børnegeneration skal udvikle en nødvendig robusthed

”Det går rigtig godt med, at de fleste børn selv går ind i skolen om morgenen og selv gradvist får mere og mere ansvar. Jeres børn kan selv, og jo mere selvhjulpne, de bliver med hensyn til omklædning, styr på egne ting i skoletaske og pennalhus, des bedre klarer de sig i skolens hverdag. Vi vil gerne, at alle børnene selv går ind i skolen efter efterårsferien.” Tegning: Rasmus Juul
”Det går rigtig godt med, at de fleste børn selv går ind i skolen om morgenen og selv gradvist får mere og mere ansvar. Jeres børn kan selv, og jo mere selvhjulpne, de bliver med hensyn til omklædning, styr på egne ting i skoletaske og pennalhus, des bedre klarer de sig i skolens hverdag. Vi vil gerne, at alle børnene selv går ind i skolen efter efterårsferien.” Tegning: Rasmus Juul.

”Det går rigtig godt med, at de fleste børn selv går ind i skolen om morgenen og selv gradvist får mere og mere ansvar. Jeres børn kan selv, og jo mere selvhjulpne, de bliver med hensyn til omklædning, styr på egne ting i skoletaske og pennalhus, des bedre klarer de sig i skolens hverdag. Vi vil gerne, at alle børnene selv går ind i skolen efter efterårsferien.”

Sådan står der i et brev, som skoleleder Jette Præstholm netop har sendt ud til forældrene i Brårup Skoles fire 0.-klasser i Skive. Skolelederens opfordring til forældrene om, at børnene selv skal gå ind i skolen, når de kommer tilbage fra efterårsferien, har Jette Præstholm fremhævet med fed skrift. At lære forældre at give slip på deres børn er nemlig blevet en stadig mere krævende opgave i de 16 år, Jette Præstholm har været skoleleder. Forældres fælles fejltrin er, ifølge flere fagfolk, at de fratager deres børn en række sejre ved at gøre tingene for børnene.

”Jeg bruger meget tid på at lære forældre at give slip på deres børn. Jeg har aldrig haft så nysgerrige og dygtige børn og så engagerede og opmærksomme forældre. Det er ønskebørn, og forældrene vil det bedste for børnene, men de har samtidig mange bekymringer, og de kan have svært ved at slippe barnet fri og for eksempel lade det selv gå ind i skolen,” siger hun.

Ikke blot er det et praktisk problem, når forældre møder op i klasseværelset sammen med skolebørnene. Men for Jette Præstholm er det vigtigste, at forældrene lærer deres børn, at de godt selv kan klare turen ind i skolen og hen i klasseværelset.

”Som leder er jeg tydelig i mine krav og forventninger, og jeg siger gerne, at det er et problem, at forældre ikke tør give slip, fordi det hindrer børnene i at udvikle en nødvendig robusthed. Forældre har meget fokus på netop deres børn og gør sig umage for at være gode forældre, men der er et misforstået ideal om, at livet ikke må gøre ondt og involvere smerte og ubehag. Gode forældre er forældre, der gør deres børn robuste, således at de kan tåle livets knubs,” siger hun.

Pia Edsberg er pædagogisk leder i ”Odden vuggestue og børnehave” i Odsherred, Nordvestsjælland. Hun har arbejdet som pædagog i 41 år og fulgt ændringerne i forholdet mellem børn og forældre.

”Forældre vil meget gerne gøre tingene for deres børn. Vi har en lang gang fra lågen og hen til børnehavens indgang, hvor jeg ser nogle forældre, som bærer fem-årige. Det kan være, fordi der er et spil mellem den voksne og barnet, og måske orker mor eller far ikke lige en konflikt, inden man skal tage afsked. Skal børnene spise morgenmad i børnehaven, er det ikke unormalt, at forældrene løfter barnet op på stolen og øser op for det,” siger Pia Edsberg.

Forældre, som bærer store børn og øser op for dem, er i strid med de pædagogiske idealer, Pia Edsberg og kollegaerne arbejder med i institutionen.

Et langt liv som pædagog har lært Pia Edsberg, at selvhjulpne børn trives bedst.

”Vi vil gerne gøre børnene til mestre i deres eget liv ved at gøre dem selvhjulpne. Når de er selvhjulpne, får vi nogle sociale børn, som bliver gode til at lege og ikke er afhængige af, at der er en voksen, som kan hjælpe dem med det mindste. Men blandt forældre i dag er fokus på deres barn og dets trivsel. Tidligere så forældrene mere på børnegruppen, men i dag holder mange forældre sig ikke tilbage med at stille særlige krav til, hvordan deres barn skal klædes på, når vi skal ud, og tænker ikke over, at der sikkert er 15 andre børn på stuen, som har forældre med individuelle ønsker, som vi skal imødekomme,” siger hun.

Hun oplever generelt, at forældrene har svært ved at give slip. Det ser hun tydeligt, når børnene skal vinke farvel.

”En gang var det et smil og et par vink, men i dag opfører mange nærmest vinkescener, som om de skulle ud på en længere rejse. I nogle børnehaver ånder forældrene også på ruden og tegner hjerter og små mænd. Det har taget overhånd. Og den overdrevne omsorg fortsætter, når børnene åbner deres madkasser, som i mange tilfælde er så fyldt med små, lækre ting fra fiskepakker og folieindpakkede abrikoser og kærlige hilsner, at børnene mister fokus på den mad, de skal blive mætte af. Forældre vil gøre det så godt, men har virkelig svært ved at have tillid til, at det går an at give slip,” siger hun.

Skoleleder Camilla Ottsen, Brønshøj Skole i København, genkender billedet af forældre, som har svært ved at give slip på børnene. Tidligere var skolelivet forbundet med en naturlig adskillelse mellem børn og forældre, men siden mobiltelefonen blev en del af de fleste elevers hverdag, er der nogle børn, som ikke får denne adskillelse ind i livet.

”Engang var børn i skole og adskilt fra deres forældre, til de mødtes igen ved aftenbordet. Med mobiltelefonen er børn og forældre i princippet altid tilgængelige for hinanden, og den sunde adskillelse, som tidligere indtrådte ved skolestart, kan nu blive sløret. Mange forældre ved meget om deres børns liv og færden, og hos nogle forældre afføder den viden flere spørgsmål. Men som skole-leder mener jeg ikke, at forældrene nødvendigvis skal have svar på de spørgsmål,” siger hun.

Med mobiltelefonen ved hånden kan barnet kontakte forældrene og dele glæder, men også eventuelle kriser, som opstår i løbet af en skoledag.

”Konflikter er en naturlig del af børns liv. En god klasse er også en klasse, hvor der er konflikter, som skolen skal være gearet til at håndtere, og når eleverne får fri, så skal konflikten være afsluttet. Men er der blevet sendt beskeder til forældre undervejs i forløbet, så er der nogle forældre, som vil kræve at få information. Her mener jeg, at vi som skole gør både forældre og børn en tjeneste ved at stræbe efter at gøre forældrene trygge uden at skulle overinformere dem,” siger Camilla Ottsen.

Hvilken type forælder er du? Klik på det blå felt nedenfor og test dig selv.