Prøv avisen
Boguddrag

Kender du et menneske, som er særligt sensitiv?

Har du et barn, som altid har været lidt mere følsomt og modtageligt for ydre stimuli end andre børn? Et barn, som har mange spørgsmål, og som undrer sig over mange ting, ofte på et niveau og med en dybde, som ligger over dets fysiske alder? Så er der stor sandsynlighed for, at dit barn er særligt sensitivt. Modelfoto.

Har du et barn, som er mere følsomt end andre børn? Eller en kæreste, som tit trækker sig ud af sociale situationer? Så kender du nok en person, som er særligt sensitiv. Psykolog Trond Edvard Haukedal fortæller i sin nye bog, hvilke karaktertræk du som pårørende skal være opmærksom på. Læs et uddrag her

Det er nok ti år siden, at det begyndte at gå op for mig, at mange af de mennesker, der er mest evnerige og har særlige forudsætninger for at forstå
meget af det uudtalte i samspillet mellem mennesker, alle har disse ressourcer i kraft af et fælles karaktertræk: særlig sensitivitet.

Efterhånden som min viden og mine erfaringer voksede, fik jeg lettere og lettere ved at få øje på de mennesker omkring mig, som var særligt sensitive.

Det, der undrede mig mest, var imidlertid, hvor fuldstændig ukendt denne viden var for befolkningen i almindelighed, ikke mindst for os fagfolk, som skal vide noget om, hvad der er væsentligt for, at vi kan få et godt og meningsfuldt liv alene og sammen med andre.

Alle kender til forskellen på at være musikalsk og på forskellige grader af umusikalitet. De fleste forstår forskellen på at være udadvendt og indadvendt.

Nogle er det ene, og andre det andet, og det er fint. Vi opfatter disse karaktertræk som noget, vi er født med, og noget, som kan udvikles, forstærkes
eller svækkes af forskellige former for stimulering. Men hvor meget ved det moderne menneske om karaktertrækket særlig sensitivitet?

Det er min erfaring, at både fagfolk og de fleste andre mennesker ikke ved særlig meget. Det betyder, at cirka en million nordmænd går rundt med et
karaktertræk, som er en stor ressource – hvis det opdages, stimuleres rigtigt og bruges.

Der er ikke noget rigtigt eller forkert i at være musikalsk, udadvendt eller sorthåret. Det er bare noget, vi er. Sådan er det også med at være særligt sensitiv. Det er bare noget, folk er i større eller mindre grad.

Hvert femte menneske har altså dette karaktertræk, og man finder dem overalt: i spejlet, ved nabobordet i kantinen, blandt de nærmeste familiemedlemmer eller lige foran sig – når blot man ved, hvad man skal se efter.

Er du et menneske, der, så længe du kan huske, har følt dig lidt anderledes? Har du lagt mærke til, at du reagerer stærkere på tingene, er mere følsom over for og bliver mere påvirket af stemninger og atmosfæren omkring dig? Opfatter du mere af det, der sker i situationer, fx hvad folk "føler", og hvordan de har det?

Er du optaget af retfærdighed? Ser du forbi og om bag ordene og smilene, og har du en god fornemmelse for, om de er oprigtige? Har du knyttet dig særlig stærkt til et menneske, som du føler ser dig, forstår dig og vil dig det godt, fx en af dine forældre, en ven, en lærer eller en nabo?

Har du en god fantasi og et rigt indre liv? Har du brugt tid, følelser og tanker på at forstå, se sammenhænge mellem eller bare vurdere og analysere tingene på et dybere plan? Er du mere værdiorienteret og almindeligvis mere ordentlig end de fleste og derfor bekymret og fortvivlet over al den uretfærdighed og uordentlighed, der er i verden?

Har du troet, at der er noget galt med dig, og at det er de andre, der er de "normale"? Bliver du let "vippet af pinden"? Reagerer du voldsommere
følelsesmæssigt end andre i nogle situationer?

Kan du bagefter se, at der ikke var noget galt med dine oplevelse, men at styrken i din reaktion var noget i overkanten, og at det gjorde dig sårbar og ked af det? Så er du sandsynligvis særligt sårbar.

Dit barn

Har du et barn, som altid har været lidt mere følsomt og modtageligt for ydre stimuli end andre børn?

Et barn, som er mere følsomt over for nuancer i din stemme. Et barn, som reagerer stærkere på dit kropssprog og dit humør?

Et barn, som havde lettere ved at falde til ro,når du var rolig, følte dig tryg og i balance, men som blev uroligt, når du var stresset og ikke helt i balance med dig selv?

Et barn, som kunne veksle mellem at lege med andre børn og være tilskuer?

Og som, da det voksede til og blev ældre, ikke altid var med i legen?

Et barn, som havde mange spørgsmål, og som undrede sig over mange ting, ofte på et niveau og med en dybde, som lå over dets fysiske alder?

Et barn, som kunne se, hvem i omgivelserne der havde behov for trøst, og som tog sig af de svage? Og som kunne læse dig og spørge, om du var ked af det, før du selv var klar over det? Et barn, som havde behov for at være alene i perioder, som havde brug for megen nærhed og voksenkontakt, og som var særlig følsom over for skarpt lys, høje lyde og stemmer og tøj, der kradser.

Et barn, som kunne blive fuldstændig fortvivlet og utrøsteligt, når det blev for meget – når pres, krav og forventninger fik det til at gå helt i baglås, men som i øvrigt til hverdag i skolen var dygtigt, kreativt og havde en "kunstnersjæl"?

Så er der stor sandsynlighed for, at dit barn er særligt sensitivt.

Din bror eller søster

Har du en bror eller søster, som du plejede at lege godt med og havde det sjovt med, som du var på bølgelængde med, og som du vidste var glad for dig.

Som havde stor retfærdighedsfølelse og derfor ikke tålte urimeligheder, så selv sodavandet til søndagsmiddagen skulle fordeles med millimeters nøjagtighed?

Har du en bror eller søster, som almindeligvis er sød og kærlig, men ikke kan holde til så meget?

Som pludselig kan blive meget ked af det eller meget vred? Men som også kan lyse op som en sol over den mindste ting?

Har du en bror eller søster, som fik ondt i maven, når det gik stærkt, og når der var udfordringer og forskellige former for krav, stress og pres?

Har du haft søskende, som ikke brød sig om, at det gik for hurtigt om morgenen? Som vågnede op lidt hudløse og sårbare og på en eller anden måde skulle have „plexiglasset“ på plads omkring sig for at kunne fungere? Og som, når der skete meget, og der var mange indtryk og oplevelser at fordøje, havde behov for at trække sig tilbage til deres egen boble og havde nok i sig selv?

Kunne din bror eller søster, da han eller hun blev teenager, finde på at sige: "Jeg ville ønske, at jeg bare kunne tulle rundt og være ubekymret som alle
andre. Men det kan jeg ikke: Sådan er jeg ikke."?

Hvis du kan genkende din bror eller søster i dette, kan du være ganske sikker på, at han eller hun er særligt sensitiv.

Din kæreste

Har du en kæreste, livsledsager eller ægtefælle, som altid har været følsom, modtagelig for indtryk eller let at påvirke i nogle situationer? Som har let ved at blive påvirket af stemninger og andre menneskers humør og kropssprog?

Har du en kæreste, som tit trækker sig ud af sociale situationer, hvis det bliver for meget, eller de har varet for længe? En, der har et særligt blik for, hvad der rører sig i andre mennesker? Som har lettere ved at blive glad end andre, men som også bliver hurtigere ked af det eller såret og fortvivlet? En kæreste, som har en meget veludviklet samvittighed?

En kæreste som har en noget anden oplevelse af det, du opfatter som enkle og uproblematiske beslutninger og hændelser. Har du en kæreste, som hurtigt kan mærke, hvordan du har det følelsesmæssigt? Og som du ikke kan narre, når det handler om, hvordan du virkelig har det? Som kan mærke underliggende, uudtalte "stemninger"?

Hvis engagement, glæde, bekymring og omsorg for andre og empati og venlighed tilsyneladende er større end andres?

Så er du heldig at have en kæreste, som højst sandsynligt er særligt sensitiv.

Det er en fantastisk gave i sig selv – men en gave, som kan give dig store følelsesmæssige udfordringer, skabe fortvivlede situationer og give anledning til en del tankevirksomhed, hvis du mangler viden om og forståelse for dette karaktertræk.

Din ven

Har du en ven, som er lidt dybere og følsommere end andre? Som du oplever er til at stole på? Som mener det, han siger, og støtter dig?

En, som du kan have dybe, ærlige og fortrolige samtaler med, og som du kan mærke virkelig bekymrer sig om dig, men helst vil undgå situationer med megen støj og mange mennesker?

Har du en ven, som kan være stille og eftertænksom i perioder? Som har behov for tid alene og måske er den første til at gå hjem? Har du en ven, som husker ting, ofte i mindste detalje, men ikke er dømmende eller ude på at finde syndebukke?

En ven, som er optaget af at forstå sammenhænge, af at se tingene fra flere sider, og som derfor måske er lidt skeptisk over for letbenet underholdning, pjank og pjat og overfladiske aktiviteter?

Din ven vil ikke såre nogen og kan derfor have svært ved at være direkte. Hvis du har sådan en ven, er han sandsynligvis særligt sensitiv.

Din elev

Du har helt sikkert en håndfuld elever i din klasse, som bliver mere påvirkede af atmosfæren og stemningen i klassen. Som er meget modtagelige for dit kropssprog og din stemme, og som bliver meget glade, når du ser dem, giver dem tid, hjælp og opmærksomhed. Tilsvarende bliver de kede af det, ukoncentrerede og sårbare, hvis du irettesætter dem. De bliver med andre ord gladere end de fleste andre, men også mere kede af det end andre. Når de er kede af det, er de ofte ikke til stede mentalt i længere tid.

De fungerer ikke, magter ikke noget, og deres arbejdsindsats og præstationer er dårlige. De kan også blive urolige og larme, så du bliver endnu mere irriteret på dem. Hvis du en dag er meget i hovedet og fokuserer på opgaver og afleveringsfrister, vil særligt sensitive børn reagere på, at du ikke er følelsesmæssigt nærværende.

De kan tro, at du ikke kan lide dem, at de har gjort noget forkert, og de kan nu tolke de mange tilsvarende små situationer, hvor du var fraværende, således, at de bekræfter dette. De kan også begynde at præstere langt under deres evner. De har vist dig, at de er velbegavede og ofte er mere kreative end gennemsnittet.

Desuden har de en stærk retfærdighedssans og er optagede af, at alle har det godt. Deres følsomhed og sårbarhed betyder imidlertid også, at mange af dem lettere kan falde uden for det sociale fællesskab i klassen og skolen.

Det er, som om de ikke behersker den overfladiske dialog og al det „pjat og pjank“, som kan kendetegne børn og unge, der forsøger at gøre sig gældende i en konkurrenceorienteret skolesituation. Denne begrænsning i deres samspil med andre kan gradvis blive alvorligere, så de ender med at være helt alene og ensomme eller kun at have få venner.

Nogle elever kan have en anden rolle. De bliver også meget påvirkede af det psykiske klima og stemningen i klassen. Hvor andre bliver stille og passive, reagerer disse børn imidlertid ved at blive urolige, aktive og støjende.

De vandrer rundt i klasseværelset uden selvkontrol og kan forsøge at tage styringen i situationer, hvis de føler, det er nødvendigt. Dette er noget, de gør
automatisk, og de er derfor sårbare og kan reagere meget stærkt på irettesættelser og kritik enten ved at blive stille og skamfulde, ved at svare igen eller blive fysisk udagerende.

Under alle omstændigheder kan du regne med, at du har særligt sensitive børn i din klasse. De kaldes ofte „orkidebørn“. De er sårbare og har behov
for lidt ekstra omsorg og opmærksomhed, men når først de blomstrer, bliver de til de smukkeste blomster af dem alle!

Din kollega

Har du en kollega, som du oplever som ekstra følsom over for de psykiske faktorer i arbejdslivet?

Som er meget samvittighedsfuld, værdiorienteret og indstillet på at gøre sit bedste? Som, når du snakker med ham, giver dig det indtryk, at han har tænkt nøje over tingene, og at han har et rigt indre liv?

Din kollega kan have svært ved at håndtere et højt tempo og stærk konkurrence.

I pressede situationer kan han miste en stor del af sin motivation og arbejde mindre effektivt. Hvis der er megen støj og kø i kantinen eller i personalerummet, undgår din kollega helst disse steder eller opholder sig der mindst muligt.

Din kollega viser stor social forståelse og empati og er meget omsorgsfuld.

I en travl hverdag på arbejde er din kollega samvittighedsfuld og loyal og gør alt for at leve op til omgivelsernes forventninger. Omkostningerne kan
imidlertid være store, især hvis der ikke er plads til sociale luftlommer på arbejdspladsen eller forståelse for, at stort arbejdspres skal afløses af hvile.

I disse situationer kan din kollega blive demotiveret og reagere ved at blive reserveret og trække sig socialt og i værste fald blive sygemeldt. En vigtig årsag til, at din kollega kan reagere sådan på disse situationer, er, at han er særligt sensitiv.

Din klient, patient eller bruger

Arbejder du i sundhedssektoren eller i den sociale sektor, og har du klienter, patienter eller brugere, som du synes, har alle forudsætninger for at fungere godt i hverdagen?

De er samvittighedsfulde, loyale og har stor selvindsigt og social kompetence. Men de er samtidig sårbare over for arbejdsmiljøet, krav, belastninger og stress på arbejdspladsen.

De knokler og gør deres bedste, så længe de kan, men for mange af dem bliver det bare for meget. De bliver følelsesmæssigt overvældet. Til sidst mister de troen på, at de magter det og kan holde til at være på arbejdspladsen, blandt andet fordi de nu også er blevet angste for, at de vil bryde sammen igen, næste gang de udsættes for stress.

Din oplevelse af situationen kan være, at der er tale om ressourcepersoner, som kommer til kort. Det kan være særligt sensitive mennesker, „det menneskelige porcelæn“, som i en verden af støj, krav og forventninger oplever, at de bløde værdier ikke forslår. Det går ganske enkelt for hurtigt!

Og følelserne, den langsomme faktor hos mennesket, sakker længere og længere bagud. Da disse mennesker hele tiden er i nær kontakt med deres
følelser, ender denne dårlige cirkel tit med, at de kaster håndklædet i ringen, ofte uden selv at forstå hvorfor.

"Det menneskelige porcelæn" oplever det, som om en flok elefanter kommer brasende ind i porcelænsbutikken.

De føler sig utrygge, truede og sårbare. Hvis du som sundhedsarbejder eller socialarbejder skal kunne yde særligt sensitive mennesker den bedst mulige hjælp, har du brug for viden om dette karaktertræk. Først da kan du tilpasse din kommunikation og møde dem der, hvor de er, både når det gælder tanker og følelser.

Din nabo

Har du en hyggelig, høflig og opmærksom nabo, som altid hilser og opfører sig ordentligt? Som tydeligvis foretrækker en stille og rolig snak frem for, at I stresset og fortravlet udveksler et par ord hen over hækken? Som, når I taler sammen, viser, at han har gjort sig tanker om, hvordan mennesker skal omgås hinanden, og hvad godt naboskab er?

Som måske er følsom over for dit kropssprog og derfor afkorter dagens snak, hvilket du ikke helt forstår, når nu I snakkede så godt og længe sammen i går? En nabo, der i bund og grund er social, men helst vil undgå at lave faste aftaler med dig eller forpligte sig på at deltage i aktiviteter.

Ikke desto mindre yder han 100 procent, når der er arbejdsdag i andelsforeningen, når han deltager i generalforsamlingen eller andre aktiviteter, for særligt sensitive er også meget samvittighedsfulde.

Hvis din nabo får mulighed for det, viser han, at han blandt andet er omsorgsfuld, kreativ og hjælpsom. Du er meget heldig, hvis du har en særligt sensitiv nabo. Hvis du forstår det, værdsætter det og er imødekommende over for din nabo, vil han kunne berige dit liv.

Har du et barn, som har mange spørgsmål, og som undrer sig over mange ting, ofte på et niveau og med en dybde, som ligger over dets fysiske alder?
Har du en kæreste, som tit trækker sig ud af sociale situationer, hvis det bliver for meget, eller de har varet for længe? En, som har lettere ved at blive glad end andre, men som også bliver hurtigere ked af det eller såret og fortvivlet? Så er han eller hun måske særligt sensitiv. Modelfoto:
Har du en kollega, som du oplever som ekstra følsom over for de psykiske faktorer i arbejdslivet?