Store afstande mellem børn og bedsteforældre skader ikke relationen

Hvert tredje barn har ingen bedsteforældre i nærheden. Men den geografiske distance spiller ikke så stor en rolle for relationen til bedsteforældrene som kvaliteten af samværet, mener familierådgiver

"For mange børn er bedsteforældrenes hjem et fristed, hvor de bare kan hygge sig, og det kan være et rigtigt rart sted at være for børn, fordi de får en pause fra omverdenen," fortæller familierådgiver Camilla Justesen. Billedet her er fra julekalenderen Tidsrejsen, hvor Sofie og hendes farfar har travlt med at bygge en tidsmaskine. Foto: DR
"For mange børn er bedsteforældrenes hjem et fristed, hvor de bare kan hygge sig, og det kan være et rigtigt rart sted at være for børn, fordi de får en pause fra omverdenen," fortæller familierådgiver Camilla Justesen. Billedet her er fra julekalenderen Tidsrejsen, hvor Sofie og hendes farfar har travlt med at bygge en tidsmaskine. Foto: DR.

I årets julekalender besøger teenagepigen Sofie, der har lidt af en opfinder i maven, ofte sin farfar Alfred, der ikke bor langt fra sit barnebarn.

Sammen finder på de mest vanvittige opfindelser i hans Georg Gearløs-hule, der rummer alverdens dimsedutter.

Men hvert tredje danske barn kan ikke bare tage cyklen eller en smuttur med bus eller bil ligesom Sofie, før de kan komme på besøg hos deres bedsteforældre.

Børnene bor nemlig mere end 20 kilometer fra deres bedsteforældre.

Det viser en ny undersøgelse fra Momentum på baggrund af data fra Danmarks Statistik. 

En tæt relation mellem børn og bedsteforældre har stor betydning for hele familiens sammenhold, fortæller familierådgiver Camilla Justesen - uanset om de bor tæt på eller langt fra hinanden. 

"For mange børn er bedsteforældrenes hjem et fristed, hvor de bare kan hygge sig, og det kan være et rigtigt rart sted at være for børn, fordi de får en pause fra omverdenen. De oplever, at der er mere tid og mere nærvær, og mange børn fortæller, at tiden går langsommere hos deres bedsteforældre. Det har mange børn gavn af - især hvis deres egne forældre har travlt," siger hun og understreger, at overleveringen af bedsteforældrenes livshistorier også har betydning for børnenes verdenssyn. 

"Samtidig giver samværet med børnebørnene stor livskvalitet for de ældre i familien, og de får indblik i verden, sådan som børnene oplever den, samtidig med at det også holder dem i gang. Mange bedsteforældre bliver mere aktive, når børnebørnene er på besøg," siger Camilla Justesen.

Ifølge hende er der derfor også mange fordele ved at bo tæt på sine børnebørn.

Man kan være en stor del af børnenes liv og dagligdag og samtidig også hjælpe til med alt det praktiske i hverdagen og passe børnene, når de bliver syge.

Men hun understreger, at den geografiske afstand mellem børn og bedsteforældre i bund og grund ikke har den store betydning.

"Det, der for alvor spiller en rolle, er, hvordan man er sammen, når man endelig ses, og om man har det godt og hyggeligt sammen - og det er uanset, om man mødes to gange om året eller en gang om ugen," siger hun og forklarer, at det at bo langt fra hinanden også kan have sine fordele, da nogle vil være bedre til at prioritere samværet, når de er langt væk fra hinanden - for eksempel ved at tage på weekendture og ferier hele familien sammen. 

"Selvom man bor tæt på hinanden, kan en travl hverdag omvendt betyde, at man glemmer at prioritere samværet og derfor næsten ikke ses," tilføjer hun.

Camilla Justesen fortæller, at mange bedsteforældre også har taget teknologiske hjælpemidler som for eksempel Skype og FaceTime til sig, fordi det gør det nemmere at holde kontakten med børnebørnene.

"De fleste børn kan bedst lide at tale med andre, hvis de kan se den anden persons ansigt og for eksempel vise en tegning, de selv har lavet, frem for bedsteforældrene. Og den måde at kommunikere på gør det meget nemmere for bedsteforældrene at blive en del af børnenes liv. Derfor er der flere, der holder kontakten ved lige på den måde," siger hun.

Stor geografisk afstand mellem børn og bedsteforældre er derfor ikke nødvendigvis en dårlig ting - og er altså ikke nødvendigvis forbundet med et stort afsavn.

"De børn, der lider det største afsavn, er de børn, der vokser op i familier, hvor der er mange konflikter mellem forældrene og bedsteforældrene, som bunder i dybe sår. Og det kan børnene mærke," siger hun.

Hvis man som bedsteforældre gerne vil være med til at opbygge en god relation til sine børnebørn, er det vigtigt, at man husker at respektere, at ens egne børn kan have et andet syn på børneopdragelse.

"En af de hyppigste årsager til familiekonflikter er, at man glemmer at udvise respekt for hinandens forskelligheder. Og det går begge veje. Børnene har også godt af at se, at man kan leve forskelligt, og at der gælder forskellige regler hos bedsteforældre og forældre. Der er ingen tvivl om, at denne gensidige respekt er afgørende for, om børn kan få en god relation til deres bedsteforældre," siger Camilla Justesen. 

Momentums undersøgelse viser, at det især er de højtuddannedes børn, der har langt til bedsteforældrene.

47 procent af de børn, hvis forældre har en lang videregående uddannelse, har over 20 kilometer til deres bedsteforældre, mens det kun gælder 20 procent af de børn, hvis forældre har en erhvervsuddannelse.