De 12 mest almindelige træk ved særligt sensitive

Hver femte af os møder livet med følelserne helt uden på tøjet og er generelt mere fintfølende end andre mennesker. I "Bogen om at være særligt sensitiv" skriver psykolog Trond Edvard Haukedal om de forskellige træk, der kendertegner de lidt mere følsomme af os

Særligt sensitive er meget sårbare over for krav og kritik, stress og belastninger, især når de har ladet mange ubearbejdede indtryk og oplevelser hobe sig op. Læs om flere af de mest almindelige karaktertræk hos særligt sensitive herunder. Modelfoto.
Særligt sensitive er meget sårbare over for krav og kritik, stress og belastninger, især når de har ladet mange ubearbejdede indtryk og oplevelser hobe sig op. Læs om flere af de mest almindelige karaktertræk hos særligt sensitive herunder. Modelfoto.

Er du typen, der let lader dig overvælde af indtryk, har du et udpræget kreativt sind og reagerer du stærkt på andre menneskers sindsstemning? Så er der stor sandsynlighed for, at du er særligt sensitiv.

Særligt sensitiv: De mest almindelige træk

Psykologen Trond Edvard Haukedal skriver i sin nye bog om 12 særlige træk hos særligt sensitive personer. Graden og styrken af dem varierer fra menneske til menneske, men som særligt sensitiv bør du kunne se dig selv i nogle af kendetegnene her:

1. De reagerer tre-fem gange stærkere på ydre stimuli som lys, lyde og lugte.

2. De er meget fintfølende og har let ved at opfatte små nuancer i omgivelserne.

3. De er sårbare over for for lidt søvn og hvile, og hvis de er sultne, lægger det beslag på en stor del af deres opmærksomhed, og de er nødt til at stille sulten.

4. De reagerer tre-fem gange stærkere på andres humør, stemmeføring og kropssprog. De er også følsomme over for andres følelsestilstand og holdninger.

5. De kan være følsomme over for tøj mod huden og kan være dårlige til at håndtere smerte, støj og høje lyde.

6. De kan blive gladere end de fleste, men også mere kede af det end de fleste. Deres følelsesskala er således mere dynamisk end de fleste andres.

7. De er meget sårbare over for krav og kritik, stress og belastninger, især når de har ladet mange ubearbejdede indtryk og oplevelser hobe sig op. Også i disse situationer vil deres reaktion være tre-fem gange stærkere end blandt den øvrige del af befolkningen.

8. De er som udgangspunkt mere empatiske og omsorgsfulde, end folk er flest, og er bedre til at aflæse og forstå, hvordan andre mennesker har det, og hvad de har behov for. Det er dog ikke ensbetydende med, at de har overskud til eller evner at tilfredsstille deres behov.


9. De kan blive overvældet af indtryk, stimuli og støj – og kan derfor blive handlingslammede. Når de har nået dette mætningspunkt, bør belastningen reduceres. De har nu behov for at genvinde balancen, så de igen kan tage imod indtryk.

10. De har behov for „alenetid“, hvor mængden af indtryk og stimuli er begrænset. Balance er et nøgleord.

11. De er grundlæggende værdiorienterede og tænker, filosoferer og analyserer på et dybere og grundigere plan.

12. Denne dybde er med til at gøre dem meget kreative og giver dem en særlig evne for at udtrykke sig kunstnerisk, æstetisk og kulturelt på et højt niveau. Særlig sensitivitet er derfor „kunstnergenet“. Så meget som 90-100 procent af vores ypperste nationale og internationale kunstnere inden for musik, litteratur, billedkunst, film og teater er sandsynligvis særligt sensitive, da disse udtryksformer forudsætter kreativitet, æstetisk sans og følsomhed samt evnen til at dykke ned i sjælens dybder.