Små børns evne til nærvær trues af flimrende skærme

At give de yngste iPad er at gøre dem en bjørnetjeneste, lyder det fra professor i neurobiologi. Han frygter for de yngstes evne til at kunne aflæse andre mennesker

91 procent af danske børn under syv år bruger tablet, computer eller spilkonsol i hjemmet, og næsten halvdelen af de små børn gør det dagligt. Modelfoto. Scanpix.
91 procent af danske børn under syv år bruger tablet, computer eller spilkonsol i hjemmet, og næsten halvdelen af de små børn gør det dagligt. Modelfoto. Scanpix.

De yngste børns evne til at praktisere nærvær kan være udfordret.

Sådan lyder det fra Albert Gjedde, professor i neurobiologi, som frygter, at de yngstes udbredte brug af iPads kan true evnen til at være til stede og aflæse andre mennesker.

For at forklare sin bekymring henviser Albert Gjedde til det begreb, man inden for hjerneforskningen kalder ”theory of mind”. Det kan bedst oversættes til dansk med begrebet mentalisering og er evnen til at skabe sig forestillinger om sig selv og andre samt egne og andres tanker, følelser, hensigter og mentale tilstande.

Mangelfuld mentalisering er en af udfordringerne for blandt andet autister, men ses også ved andre neurologiske lidelser.
 
”Når meget af barnets indlæring kommer fra to-dimensionelle medier som en iPad eller tegnefilm, vil der komme til at mangle noget båndbredde, og man kan frygte, at børnenes evne til på sigt at aflæse den tre-dimensionelle virkelighed ikke bliver stimuleret nok. Når vi hører unge, som siger, at de efterlyser nærværende voksne, kan man jo spørge, om det er fordi, de unge ikke er i stand til at opfatte de fine nuancer, som skal opfattes, når man skal aflæse ansigter i tre dimensioner," siger han.

En undersøgelse lavet af YouGov for Kommunernes Landsforenings nyhedsbrev ”Momentum” i efteråret viste, at 91 procent af danske børn under syv år bruger tablet, computer eller spilkonsol i hjemmet, og næsten halvdelen af de små børn gør det dagligt.

”Vi er blevet forfladiget i vores omgang med hinanden, efter at fjernsynet kom ind i stuerne tilbage i 1960erne, men det er først inden for de seneste år, at hele ens omgangskreds er blevet tilgængelig på en skærm, og vi ved ikke, hvad det kommer til at betyde for bevidstheds- og følelsesaflæsningen på sigt, men spiser man sine børn af med en iPad, så gør man dem måske en bjørnetjeneste,” siger Albert Gjedde.

Cand. mag. og forfatter Ann Elisabeth Knudsen har arbejdet med hjernens udvikling og funktion i 20 år. Hun opfordrer forældre til at være bevidste om, hvor lang tid de lader børnene bruge iPaden.

”I forhold til børns mulighed for at udvikle evnen til at mentalisere er det afgørende, at de ikke bruger iPaden i stedet for voksen- og legekontakt,” siger hun.

Hun anbefaler, at man gør iPaden til noget, man deler. Ikke mindst blandt de yngste børn.

”Deler man sin iPad, er flere om at spille og skal vente på, at det bliver ens tur, bliver børnenes mentaliseringsevne stimuleret, selv om der er en iPad med i legen. Når jeg har holdt foredrag for forældre, har jeg mødt forældre, som ønsker, at hvert barn skal have en iPad i vuggestue og børnehave. Det skal man ikke stræbe efter,” siger hun.