Prøv avisen

Den evige kamp om mors kærlighed

Alle forældre ønsker, at deres børn har det godt sammen, og de vil sige, at de har elsket deres børn lige meget, men der kan være nogle latente konflikter, som forældrene slet ikke er herre over, siger sognepræst Søren Hermansen. Foto: Mette Frandsen.

Når voksne søskende bliver uforsonlige, kan de ydre årsager være alt fra arvespørgsmål til besvær med at rumme sine voksne søskendes familie. Men bag stridighederne ligger ofte kampe, som man har kæmpet med sine søskende gennem opvæksten