Seniorpræst formidler påskens budskab til børn: Der er ret langt fra påskeharen til Golgata

På Gentofte Hovedbibliotek fortæller seniorpræst Jakob Rønnow hvert forår Bibelens påskeberetninger for kommunens skolebørn. For historien om Jesu død og lidelse har ofte en meget beskeden plads i danske børns forståelse af påsken, mener den pensionerede sognepræst

 Hvert år op til påske fortæller seniorpræst Jakob Rønnow Bibelens påskeberetninger for børnene i Gentofte Kommune. I de seneste år er han også begyndt at tage til andre byer med sine historier.
Hvert år op til påske fortæller seniorpræst Jakob Rønnow Bibelens påskeberetninger for børnene i Gentofte Kommune. I de seneste år er han også begyndt at tage til andre byer med sine historier. . Foto: Jens Welding Øllgaard.

”Ved I, hvorfor I lige om lidt har 10 dages ferie,” spørger seniorpræst Jakob Rønnow ud i rummet til de fremmødte skolebørn.

”Det er på grund af den her,” svarer han på sit eget retoriske spørgsmål og holder en laset udgave af Bibelen i vejret.

”Og satte I jer ned og slog op i den her gamle bog, ville I sikkert synes, den var ret kedelig. Men inde bag alt det kedelige står nogle helt fantastiske historier, der er så gode, at man har fortalt dem videre i over 2000 år, og det er en af dem, jeg vil fortælle jer i dag!”.

På stolerækkerne i foredragssalen på Gentofte Hovedbibliotek ved København, sidder tre skoleklasser fra andet til femte klassetrin fra Tranegårdskolen bænket en tirsdag formiddag i begyndelsen af april. De er mødt op for at blive klogere på Bibelens påskeberetninger og historierne bag de helligdage, der lige om lidt giver dem påskeferie. En opgave, Jakob Rønnow hvert år tager på sig. Siden han for et par år siden måtte lade sig pensionere fra sin stilling som sognepræst i Vangede Kirke, har han fungeret som seniorpræst i Sankt Lukas Stiftelsen i Hellerup, hvor han gennem Folkekirkens Skoletjeneste i Gentofte fortæller bibelhistorier for kommunens børn, når de kristne højtider nærmer sig. 

Uden oplæsning vel at mærke. For beretningen skal ifølge seniorpræsten være let forståelig og medrivende uden at være forkyndende. Derfor rækker han også kun Bibelen i vejret for syns skyld, før han fortsætter uden hjælpemidler.

”Jeg formidler selvfølgelig beretningerne så tæt på originalen som muligt, men min opgave er udelukkende litterær. Så må forældre eller kirkens præster hægte den forkyndende del på,” siger han.

Men rollen som fortæller er fascinerende i sig selv, mener Jakob Rønnow, for påskeberetningerne har den fordel, at de er fulde af spændingselementer, måske lige på nær de bibelske titler:

”Så i den her sammenhæng vil jeg hellere omtale ’Vor Herre Jesu Kristi Lidelseshistorie’ som ’sammensværgelsen i Jerusalem’, for det er der jo ikke noget usandt i, og så emmer titlen tilmed af spænding.”

Foto: Jens Welding Øllgaard

Da Jakob Rønnow når til Jesu pågribelse og senere lidelse, bliver der helt stille på stolerækkerne. Fra andenklasseseleverne på gulvet til femteklasserne bagest i lokalet er øjnene rettet mod præstens to hænder, som han strækker nedad mod anklerne, til han til sidst står helt foroverbøjet.

”Jesus stod bundet sådan her næsten uden tøj på med hænderne bundet fast til anklerne, så han ikke kunne røre sig, og så kom der en bøddel...”. Han springer videre til en ny positur.

”Med en pisk, man ved havde mindst fire lædersnører. På hver snøre sad et søm fast, og dem skulle Jesus have 40 piskeslag med.” Han samler hænderne, som greb han om pisken og svinger dem begge bagover højre skulder, før han slynger dem frem, mens han laver en vislende lyd med munden.

”Men han blev faktisk idømt 40 slag minus et, for hvert eneste piskeslag gik sådan et stykke ned i ryggen.”

Jakob Rønnow former et lille mellemrum med pege- og tommelfinger mod eleverne for at illustrere sømmets indtrængen i ryggens kød.

”Ad, kunne I tænke jer det!? Han ryg lignede nærmest en mad med sildesalat, da han var færdig! Ganske forfærdeligt.”

Jakob Rønnow er ganske bevidst om, at påskeberetningerne er fyldt med voldsomme passager som den, han lige har gennemgået, men det tager han helt roligt, og i sin formidling ser han heller ingen grund til at lægge fingre imellem. Børn bliver alligevel udsat for så meget voldsom underholdning i dag, mener han, og i øvrigt udelader han jo enhver form for grafisk materiale, så det kun er børnenes alderssvarende indre billeder, der gælder.

Men han håber i øvrigt, at hans påskeberetninger efterlader et indtryk og ikke mindst en viden hos børnene. Det er faktisk noget af det, der driver ham til at stå her forår efter forår for tusinder af elever. For danske børns bevidsthed om påsken er desværre alt for begrænset, mener han, og det er først og fremmest hans egen arbejdsplads, folkekirkens, skyld:

”Julen står jo meget mere centralt hos de allerfleste børn. Den bærer et budskab, der er nemt at fatte, og vores gøren og laden på den tid af året er bygget op om juletraditionerne. Påsken derimod er langt mere abstrakt. Jesus bliver korsfæstet, dør, men står op af graven og er dermed stærkere end døden. Det er et kæmpestort budskab, som er svært at fatte, og som kræver en formidling, kirken ikke altid har været lige skarp på at få givet børnene. For de mangler jo noget at hægte påsketraditionerne op på, og der er altså ret langt fra påskeharen til Golgata.”

Video: Se seniorpræst Jakob Rønnow genfortælle Bibelens påskeberetninger herunder