Prøv avisen

Drop drømmen om at være venner efter skilsmissen

Hver fjerde fraskilte par har ingen kommunikation om børnene. For børnenes skyld vil det være ideelt, om de kunne opføre sig som korrekte kollegaer

Selvom mor og far går hver til sit, vil de fortsat skulle være forældre sammen. Dansk lovgivning har som forudsætning, at forældrene kan samarbejde omkring børnene i forbindelse med en skilsmisse, men som blandt andet Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, SFI, har dokumenteret, er samarbejdet svært for en stor gruppe familier. En ud af fire forældre har ingen kommunikation om børnene efter en skilsmisse.

Søren Marcussen underviser på kurser i fælles forældreansvar på Center for Familieudvikling. Når han skal forklare forældre, hvilken rolle man kan spille i samarbejdet, så er der grundlæggende fire måder, man kan samarbejde på.

LÆS OGSÅ:Alle bør prøve at få ægteskabet på ret køl igen

Hvordan ens rolle i samarbejdet ser ud, afhænger blandt andet af, hvor man er i processen efter skilsmissen. Har man længe overvejet en skilsmisse og taget initiativet til bruddet, vil man givet være et andet sted i processen end den partner, som oplevede skilsmissen som et chok, siger han.

Han oplever, at mange fraskilte stræber efter at blive hinandens bedste venner efter bruddet. Men det er en udfordrende rolle, og det kan også være svært for børnene at forstå, hvorfor far og mor kan mødes til hyggelige middage og gå om samme juletræ, når de ikke kan finde ud af at bo sammen.

Vi møder fraskilte forældre, som efter bruddet har bevaret et nært venskab. Nogle af de forældre kan opleve, at deres børn reagerer på, at de ses meget. Det kan være svært for børnene at fortsætte med at lege familie. Det er ikke let for et barn at acceptere skilsmissen, når det oplever, at dets fraskilte forældre er meget søde ved hinanden, men samtidig ikke kan bo sammen, siger han.

Når han underviser fraskilte i fortsat forældreskab, så råder han til, at man dropper drømmen om at være hinandens nære venner.

Det er ikke børnenes behov, at de fraskilte forældre skal have et venskab. Og i det øjeblik den ene finder en kæreste, kan det være svært at opretholde et sådant venskab med ens tidligere partner, siger han.

En ud af tre fraskilte forældre kan ikke mødes ansigt til ansigt og samarbejde om deres fælles børn. Deres tilgang til samarbejdet er Sure samarbejdspartnere.

Efter et brud vil mange forældre være enten kampklare krigere eller sure samarbejdspartnere. Det kan være forståeligt nok, men det er ikke en ønskelig rolle at blive i. Er skilsmissen kommet som et chok, er skilsmissen følge af utroskab, eller er der en ny partner inde i billedet, så er det mere sandsynligt, at man vil havne i en af de to positioner, siger han.

Når fraskilte forældre bagtaler hinanden, påvirker det børnenes adfærd, fremgår det af undersøgelsen fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Børn i skilsmisser med højt konfliktniveau, hvor der ikke er kontakt mellem forældrene, oplever en hverdag med lav grad af fleksibilitet og uden medindflydelse i hverdagen sammenlignet med skilsmissebørn, som har forældre, der kan samarbejde på fordragelig vis.

Den optimale måde at være forældre på som skilte er rollen som korrekt kollega.

Det er tydeligt for børnene, at mor og far ikke er kærester, men de viser, at de kan samarbejde om fødselsdage og mærkedage. De er ikke overvenlige og lader ikke, som om de fortsat er familie, men har fokus på de opgaver, som de fortsat skal klare sammen. For at kunnevære kollega i forældreskabet skal man kunne tale sammen ansigt til ansigt, men det kræver på den anden side ikke, at man er dybere følelsesmæssigt engageret i hinanden. Et sådant forhold mellem forældrene er godt nok for børnene, siger Søren Marcussen.

Andre læser lige nu