Prøv avisen

En iPad fra skolen er en udfordring for opdragelsen i hjemmet

Mille og Malthe går hver især i 1. og 3. klasse i Gladsaxe Kommune, hvor alle elever får udleveret en iPad, som de også kan bruge hjemme. Det har givet udfordringer for familien, fortæller deres forældre Heide og Lars Granberg. Foto: Leif Tuxen

Mange danske kommuner og skoler hopper i disse år med på it-bølgen og udlåner iPads og computere til skoleelever helt ned til 0. klasse. Det kan være til gavn for børnenes læring, men også en udfordring for forældrenes børneopdragelse. For hvad skal skærmen bruges til i hjemmet?

Heide og Lars Granberg var lidt skeptiske, da deres syv-årige søn Malthe for to år siden begyndte i 1. klasse og fik sin helt egen iPad. Det var kommunen, der havde besluttet, at alle skoleelever skulle have en tablet til udlån fra deres skole, og det skulle ske for at styrke læringen.

Med en far, der er ansat inden for it-branchen, var en iPad ikke et fremmed værktøj for Malthe, og hans forældre var interesserede i iPad’en som læringsredskab. Alligevel var de ikke udelukkende positive over for kommunens beslutning. For hvad er nødvendigheden af en minicomputer, når man går i første klasse, og hvordan ville skolen sikre, at de nye digitale dimser ikke bare ville blive brugt til spil og fordummende skærmtid i skolen og frikvartererne?

”Man mister let det sociale aspekt ved at gå i skole, hvis man bare sidder bag hver sin skærm og ikke behøver at forholde sig til hinanden. Det var en af vores bekymringer, og vi diskuterede det med skolen og de andre forældre,” fortæller Malthes mor, Heide Granberg.

Familien Granberg, der ud over mor, far og Malthe på i dag ni år også tæller Mille på seks år, bor i Mørkhøj i Gladsaxe Kommune tæt på København. Og netop denne kommune er en af de danske kommuner, som er hoppet på den computer-bølge, Odder Kommune startede i 2012. Hos Kommunernes Landsforening har man ikke tal på, hvor mange kommuner, der har ordninger med langtidsudlån af tablets og computere til skoleelever, men antallet stiger, og senest er kommuner som Roskilde og Skive gået med.

Og med den såkaldte iPad-bølge i de danske kommuner har folkeskolen taget et nyt skridt ind over dørtærsklen i de private hjem. I mange kommuner må eleverne nemlig tage deres skærm med hjem og bruge den i fritiden, lige som de og deres forældre har ansvaret for, at den kommer med i skole med fuld opladning hver dag.

Med computerens bevægelse fra skole til hjem ses en grundkonflikt, forklarer Camilla Mehlsen, der er medie- og uddannelsesrådgiver samt forfatter til bogen ”Teknologiens testpiloter – 10 ting der ruster børn og unge til en digital fremtid”.

”iPad’en er som en schweizerkniv – den kan bruges til næsten alt. Når skolen giver eleverne en digital dims med hjem, kan den have en forhåbning om at udvide det digitale læringsrum, så eleverne nu også kan lave noget lærerigt derhjemme. Men det sker ikke af sig selv, for der er tale om to forskellige verdener, og i hjemmet vil de fleste familier være tilbøjelige til at bruge iPad’en til underholdning,” forklarer hun.

Da Malthe for to år siden fik sin skole-iPad, var en af de største udfordringer for forældrene deres søns skærmtid.

”Tidligere havde vi fuldstændig tjek på, hvor meget tid Malthe brugte på skærme, og hvad han brugte tiden på. Men i det øjeblik, iPad’en også blev en del af skoledagen, vidste vi ikke, hvor lang tid han brugte på den i timerne og frikvartererne, og det gjorde det svært for os at lave regler herhjemme for, hvornår skærmtid var okay, og hvornår det var tid til at komme udenfor og lave noget andet,” fortæller Heide Granberg.

Hvor iPads i familien tidligere kun var blevet brugt til underholdning, blev skærmtid nu også et mere komplekst begreb, forklarer Heide Granberg:

”For der er forskel på, om man ser videoer på YouTube, eller om man spiller Matematikfessor på sin skole-app.”

En anden udfordring for forældrene var, at Malthe og andre drenge på hans alder, blev opfordret af store drenge i skolen til at søge på ”xxx” og ”xnxx” på søgemaskinen Google. Gør man det, dukker der pornografiske sider op, og derfor måtte Heide Granberg og hendes mand tale med deres søn om, hvilke hjemmesider man som barn ikke er gammel nok til at besøge.

”Hans lille hjerne skulle jo ikke forholde sig til den slags interaktion mellem mennesker i en alder af syv år, og vi havde da heller ikke regnet med at skulle tage stilling til sådan nogle ting så tidligt,” siger Heide Granberg.

Historien om de personlige computeres indtog i de danske skoler er dog ikke kun en fortælling om de udfordringer, der følger i kølvandet på den. iPad’en har også masser af fordele, fortæller Mette With Hagensen, som er formand for organisationen Skole og Forældre.

”Fordelene ligger i alle de gode undervisningsprogrammer, der er blevet tilgængelige til tablets, og som giver læring gennem leg til de mindste skoleelever. iPads betyder også, at man kan individualisere undervisningen, så alle elever ikke sidder med den samme bog, men så man for eksempel kan være på forskellige niveauer i et spil,” forklarer hun.

Hos Skole og Forældre har man fået mange bekymrede henvendelser fra forældre omhandlende ansvaret for tablets eller computere. I nogle kommuner står forældrene selv med det økonomiske ansvar, hvis deres børns iPad går i stykker, og hvis man har flere børn, kan regningerne for knuste skærme risikere at løbe op, forklarer Mette With Hagensen.

En af de kommuner, der senest har besluttet at udlåne it til skoleelever, er Roskilde Kommune. Her vil man give alle kommunens indskolingselever en iPad til låns, mens de ældre elever får en bærbar computer. Og Roskilde Kommune har, for at imødegå bekymringer fra forældre, besluttet at forsikre alle iPads og computere, så ingen forældre selv står med det økonomiske ansvar.

Kommunens formand for Skole- og Børneudvalget, Claus Larsen (S), håber med den tidlige inddragelse af it i undervisningen at ruste børnene til fremtidens arbejdsmarked, fordi de allerede i en ung alder lærer at begå sig digitalt. Men kommunens beslutning begrundes også med en lighedstanke, forklarer han:

”Der er i forvejen mange, der har en iPad, men også nogle, som ikke har. Nu har vi valgt at sige, at så får alle det. Det skal ikke handle om din baggrund og om, hvorvidt dine forældre har råd til at købe en iPad til dig.”

Ifølge medie- og uddannelsesrådgiver Camilla Mehlsen ser vi dog i Danmark ikke ulighed, når det kommer til tilgængeligheden af tablets, telefoner og lignende.

”Stort set alle børn i Danmark har adgang til digitale medier, så forskellen på rige og fattige familier ses nærmere på kvaliteten af barnets skærmtid. Hvad er det, barnet bruger sin iPad til i hjemmet? Så når et socialt udsat barn får en iPad med hjem fra skolen, fremmer den ikke nødvendigvis barnets læring og udvikling,” siger hun.

Derfor mener Camilla Mehlsen, at det ikke er nok at investere i tablets og i kurser til lærere, når man vil inddrage ny teknologi i skolen.

”Det kræver også, at man tager forældrene i hånden og støtter op med vejledning til, hvordan iPad’en bør bruges i hjemmet. Og det tror jeg ikke, man har haft nok blik for,” siger hun.

I det hele taget er dialog mellem skole og forældre et nøgleord, mener Mette With Hagensen fra Skole og Forældre.

”Det fungerer allerbedst, når skolerne og kommunerne har tænkt langsigtet og på forhånd overvejet, hvilke problemer med sikkerhed, forsikring og adfærd, der kan opstå. Skolerne træder ret langt ind i privatsfæren, når de sender en tablet med hjem. Så det er vigtigt at holde samtalen om værdier og opdragelse i gang,” siger hun.

Og iPad’en har en stor indflydelse på opdragelsesrummet i hjemmet. Det pointerer Camilla Carlsen Bechsgaard, der er psykolog og familieekspert.

”Det er en genstand, som børnene selvfølgelig har lyst til at bruge meget tid på, fordi det er et overflødighedshorn af underholdningsmuligheder, som man kan bruge, mens man ligger på sofaen og ikke behøver at bevæge sig ud i regnvejret. Det giver nogle ændringer i barnelivet, og det er et stort ansvar at give et barn i 0. klasse, som man som forældre ikke nødvendigvis har været klar på,” siger hun.

I danske børnefamilier har man ikke mange timer sammen i hverdagen, hvor job, skole og fritidsinteresser ofte fylder meget af dagen. Derfor bør man som forældre være opmærksom på, hvor meget man er sammen med sine børn, og hvorvidt fællesskabet i familien dyrkes, mener Camilla Carlsen Bechsgaard.

”Man skal huske, at man ikke kun er familie i weekenden, man også er det i dagligdagen. Og hvis flere timer hver dag bruges foran iPad’en, er der ikke meget tid tilbage til at være sammen med familien,” siger hun.

Og det er faktisk livsnødvendigt for børns udvikling at blive inddraget i aktiviteter i familiefællesskabet, forklarer psykologen. Det kan handle om alt fra at hjælpe med at lave mad til at tage en tur i svømmehallen.

”Mennesker har grundlæggende brug for mennesker til at blive gode mennesker – ikke maskiner,” siger Camilla Carlsen Bechsgaard.

Ifølge medie- og uddannelsesrådgiver Camilla Mehlsen har vi i Danmark potentiale til at få en teknologiparat og smart generation af unge digitale brugere, men det kræver, at voksne engagerer sig i børnenes digitale liv og skruer op for digital dannelse. Og den teknologiske udvikling kan man da heller ikke stoppe, mener hun.

”Men vi kan sikre, at vi som skole og forældre sætter mennesker, læring og opdragelse i centrum for den digitale udvikling. Selv om verden bliver stadig mere digital, er mennesket stadig den bedste lærer.”

Hos familien Granberg har seksårige Mille i dette skoleår også fået en iPad af skolen. Hendes forældre er glade for, at skolen de seneste par år har gjort sig erfaringer med brugen af iPads, så det i dag er blevet tydeligere, hvad eleverne må og ikke må – både i skolen og i hjemmet.

For eksempel må Mille ikke have tv-tjenester på sin iPad, og hun må ikke have mere end fem spil ad gangen. Reglerne gør det nemt for hendes forældre at hjælpe Mille med at regulere, hvad skærmen skal bruges til. Heide Granberg mener også, at hun som mor er blevet klogere på, hvordan hun skal håndtere digitale teknologier.

”Hos os har tingene fundet et fornuftigt leje, hvor vi dagligt vurderer, om det er i orden, at børnene tager en pause med deres iPad, eller om vi som familie skal lave noget andet sammen. Som forældre kan vi ikke styre, hvor meget vores børn bruger iPad’en i skolen. Men vi kan holde fast i, at herhjemme er det os, der bestemmer.”

Mille Granberg spiller Ipad. Foto: Leif Tuxen
Familien Granberg, Heide og Lars Granberg hygger sig med børnene Mille og Malthe med spil på Ipads. Foto: Leif Tuxen