Mænd tackler sygdom meget anderledes end kvinder

Mange alvorligt syge kvinder kan tale om deres sygdom døgnet rundt. Mænd vil hellere gå ind og ud af sygdomsrollen. Derfor skal mænd også have helt andre rehabiliterende tilbud end kvinder, mener chefpsykolog

Flere mænd end kvinder bliver ramt af kræft. Men flere kvinder end mænd tager imod rehabiliterende tilbud. Det skyldes, at mange af tilbuddene ikke tager hensyn til mænds særlige måde at tackle deres sygdomssituation på.
Flere mænd end kvinder bliver ramt af kræft. Men flere kvinder end mænd tager imod rehabiliterende tilbud. Det skyldes, at mange af tilbuddene ikke tager hensyn til mænds særlige måde at tackle deres sygdomssituation på.

Sygdom kan være svært for alle at håndtere. Men især syge mænd har det svært. Det har man vidst længe.

Men det er først nu, at mænds særlige måde at tackle deres sygdom på bliver taget rigtig alvorligt. Det mener en af de mest erfarne forskere i mænds sundhed og sygdom, chefpsykolog Svend Aage Madsen.

Problemet er til at tage at føle på, når det handler om en af de alvorligste og mest dødelige sygdomme, kræft:

”Vi ved, at mindst 10 procent flere mænd end kvinder får kræft. Men mændene er klart i mindretal, når vi kigger på, hvem der tager imod tilbud om den gavnlige genoptræning og rehabilitering efter behandling, som samfundet tilbyder,” siger Svend Aage Madsen.

Han er chefpsykolog og ph.d. på Rigshospitalet i København og formand for styregruppen i Forum for Mænds Sundhed, som samler en række interesseorganisationer relateret til mænd.

Formålet med Forum for Mænds Sundhed er at fremme sundhedstilbud, som passer bedre til mænd, end dem der er i dag - blandt andet ved at oprette mødesteder for mænd.

Det gør man også i Silkeborg Kommune, som har stor succes med projektet Naturkræfter. Her mødes mænd med en kræftsygdom og laver skovarbejde, som et led i deres fysiske og mentale genoptræning efter behandling.

Kvinder og mænd er nemlig væsensforskellige.

Men det er gavnligt for begge køn at lære af hinandens måder at forholde sig til den kritiske situationen på, og tendensen i dag går da også i retning af mere ligestilling, så mænd og kvinder overtager flere af hinandens gode sider, påpeger Svend Aage Madsen.

”Men grundlæggende vælger kvinder og mænd forskellige strategier i forhold til deres sygdom: Kvinder kan være patienter med hud og hår døgnets 24 timer. Mænd ønsker at kunne gå ud og ind af sygdomsrollen," siger Svend Aage Madsen. 

Men det er de fleste tilbud om genoptræning efter behandling ikke baseret på. De handler først og fremmest om sygdom, og det tales der om det meste af tiden - hvilket passer til mange kvinders behov.

"Men det er ikke mænds måde at gøre det på," siger Svend Aage Madsen.

Derfor arbejder blandt andet Selskab for Mænds Sundhed, men også andre instanser i Danmark, på at finde ud af, hvordan man bedst informerer mændene om for eksempel deres kræftsygdom og giver de tilbud, som de rent faktisk kan og vil bruge. 

”Mænd er mere end kvinder optaget af, hvad der sker omkring deres sygdom - for eksempel på arbejdspladsen eller med deres sexlyst - og de vil hellere tale med andre patienter end personale. De ønsker ikke at træde 100 procent ind i patientrollen. Mænd vil bevare så meget som muligt af de gode, sunde ting i deres liv - og ikke miste dem til sygdommen. Derfor vil de have sygdommen til at fylde mindst muligt,” siger Svend Aage Madsen.

Forklaringen ligger langt tilbage i vores kultur:

”Mænd har været optaget af at udføre deres opgaver i forbindelse med deres arbejde og har ikke været så optaget af, hvordan de har det, og hvordan deres følelser er. Derfor har deres fokus været et andet end kvindernes, som mere har været orienteret i retning af omsorg," siger Svend Aage Madsen.

Ny viden viser, at kan man etablere genoptræningstilbud målrettet specielt til sygdomsramte mænd, som tager udgangspunkt i et fysisk projekt - som for eksempel havearbejde, at rode med gamle biler, reparere cykler eller spille fodbold - så styrer mændene selv at få snakket om sygdom og problemer og oplever samtidig et positivt fællesskab.

"Man siger, at mænd ikke vil tale om deres sygdom og deres problemer, men det handler om, hvilken kontekst det foregår i. Laver han noget spændende sammen med gutterne, kan han sagtens snakke derudad,” siger Svend Aage Madsen.