Far på barsel gavner hele familien

I dag er det stadig de færreste fædre, der vælger at tage barselsorlov. Det ærgrer flere eksperter, der peger på, at der er fordele at hente for hele familien

Fædrene møder deres børn i øjenhøjde. Aktiviteterne foregår nemlig på gulvet i Fars Legestue på Nørrebro i København. Foto: Peter Kristensen.
Fædrene møder deres børn i øjenhøjde. Aktiviteterne foregår nemlig på gulvet i Fars Legestue på Nørrebro i København. Foto: Peter Kristensen.

Til trods for at danske forældrepar i dag har mulighed for frit at fordele 32 ud af 48 ugers barselsorlov imellem sig, er det stadig de færreste, der benytter sig af ordningen. Mor holder stort set hele barslen, og de danske fædre står således kun for 7,7 procent af den samlede barselsperiode, viser tal fra 2011.

Det er ærgerligt, at der ikke er flere fædre, der benytter sig af muligheden for at tage orlov, mener sundhedsplejerske, ph.d Else Guldager, der er faglig redaktør af sundhedsplejersken.dk. Ærgerligt, fordi det er godt for børns udvikling at få lov til at tilbringe tid sammen med far i det første leveår.

Fædre har en sund og ubekymret tilgang til rollen som forælder. Far er ofte mere tålmodig og venter og ser, hvad der sker i situationer, hvor mor langt hurtigere havde grebet ind. Mænd og kvinder kan noget forskelligt, og små børn har brug for begge sider, siger Else Guldager.

Båndet styrkes mellem far og barn, når far vælger at gå hjemme og tage sig af den lille, påpeger hun. Men det er ikke det eneste forhold, der nyder godt af, at det for en periode er far, der tager sig af den lille. Også forholdet mellem forældrene har glæde af, at det ikke kun er mor, der kan give mad, putte barnet i seng og trøste.

Ved at far går på barsel, får mor en partner, der kender barnet. Både mor og far kan pludselig klare det hele, og flere internationale undersøgelser viser, at når far tager barsel, så giver det et bedre parforhold med mere ligeværdighed, større glæde og mere samliv, siger Else Guldager.

At der er mange fordele at hente for småbørnsfamilier, hvor far vælger at gå hjemme med den lille, bakkes op af Svend Aage Madsen, der er chefpsykolog på Rigshospitalet. Han har igennem flere år forsket i blandt andet fædre og familier, og ifølge ham tyder flere undersøgelser på, at der generelt er færre skilsmisser og bedre helbredstilstand i familier, hvor far har taget barsel.

At fars barselsorlov udelukkende er årsagen til bedre sundhed og færre skilsmisser, kan man ikke entydigt fastslå. Det kan jo være tilfældet, at man i de familier, hvor far tager barsel, generelt har et bedre helbred, så det skal man være åben over for. Men når det er sagt, så ser det ud, som om der er en sammenhæng mellem bedre helbred, færre skilsmisser og fædre, der tager barselsorlov, siger han.

Det er sundt for både far og baby, at det ikke kun er mor, der står for pasningen og omsorgen i dagligdagen, mener også Dorthe Vittrup, der er sundhedsplejerske i Aarhus Kommune.

Hun har sammen med sundhedsplejerske Bitten Johansen været tilknyttet konceptet Fars Legestue, siden det blev etableret i Aarhus for fire år siden. I legestuen har fædre på barsel mulighed for at være sammen med andre fædre og deres babyer, uden at mor nødvendigvis blander sig, og det er godt for forholdet mellem far og barn, siger Dorthe Vittrup.

Hun oplever, at fædrene har mange spørgsmål om børnenes trivsel og udvikling.

Mændene har jo typisk børnene, fra de er 6-12 måneder, og der sker meget med barnet i den periode. Fædrene spørger meget konkret til søvn, mad, ører, tænder, knopper og prikker, siger Dorthe Vittrup.

Hun ser uge efter uge, hvordan fædrene i Fars Legstue får nogle gode oplevelser alene sammen med deres barn.

Fædrene sammenligner børnene, ligesom mødrene gør. De deler erfaringer og giver gode råd til hinanden. Her i legestuen får fædrene et godt billede af, hvad deres eget barn skal kunne, ud fra hvad andre børn kan. Tidligere tog mor alle bekymringerne på sig, og far arbejdede. Nu tager far del i bekymringerne og er med i barnets trivsel og udvikling, og det er sundt for hele familien, siger Dorthe Vittrup.

Noget, jeg har observeret, er, at børnene får lov til mere, når de er sammen med far, end hvis mor havde været her. Det er ikke, fordi far vender ryggen til, men han er ikke så hurtig til at fjerne barnet fra de andre børn. Jeg oplever, at børnene får lov til at komme tættere på hinanden og kæmpe lidt om legetøjet, og det giver indimellem lidt knubs, fortæller hun.

At der i dag er så få fædre, der tager barsel, ærgrer chefpsykolog Svend Aage Madsen. Han mener, at en tæt kontakt til både mor og far er vigtig for barnets udvikling, fordi barnet derved får større ressourcer. Samtidig nuancerer det barnets opfattelse af køn, fordi barnet oplever, at begge køn har flere facetter.

Når børn udvikler sig, bruger de forældrene som en slags tryg base, hvorfra de udforsker verden og tør prøve nye ting. Hvis ens trygge base består af forskellige personer med hver deres kompetencer og måder at være i verden på, så får barnet et større spektrum af handlemuligheder, siger Svend Aage Madsen.

Når begge forældre vælger at tage barsel, så oplever barnet, at mænd både kan være omsorgsfulde og nære og samtidig gå ud og gøre maskuline ting. Omvendt ser barnet, at kvinder er omsorgsfulde, men samtidig er nogle, som har store projekter ude i verden, hvor det ikke kun handler om at være blød.

De oplevelser gavner barnet senere hen. Barnet får en mere nuanceret opfattelse af, hvad det andet køn er og kan, hvilket gør, at man senere i livet vil være mere åben over for, at køn har rigtig mange forskellige facetter. Det, tror jeg, er rigtig klogt at have med sig i mødet med det andet køn, siger Svend Aage Madsen.