Prøv avisen

Fire klassiske bedsteforældretyper ifølge Margrethe Brun Hansen

DE KOLLEKTIVISTISKE BEDSTEFORÆLDRE- Tegning: Peter M. Jensen

Psykolog Margrethe Brun Hansen har skrevet en guide til en ny tids bedsteforældre. Heri opstiller hun fire klassiske typer af bedsteforældre

De tilbagetrukne bedsteforældre

Kan inddeles i to undergrupper: De, der stadig har et aktivt arbejdsliv, og de, der ikke ønsker at være en aktiv del af børnebørnenes liv. Den første gruppe er glade for at have fået børnebørn, men når man spørger dem, hvornår de sidst har set barnet, er der gået måneder. Den anden gruppe vælger engagementet i børnenes hverdagsliv fra. De vil gerne nyde, at de endelig er fri for arbejde og ansvar og drømmer måske om at flytte sydpå. Fravalget af børnebørnene kan blive mødt med kulde fra omgivelserne.

GODE RÅD: Som tilbagetrukken bedsteforælder skal man passe på med at opdrage på børnene, når man endelig ses og derudover være ærlig og fortælle sine børn, hvad man vil og ikke vil – og begrunde hvorfor. Forældrene må huske på, at de ikke kan kræve, men i stedet må spørge: Hvad kan vi få af bedsteforældrene? Find eventuelt et andet familiemedlem, der kan træde til i deres sted. Frem for alt: Fasthold forbindelsen! Mange bedsteforældre kan bedre magte børnene, når de er blevet større.

De kollektive bedsteforældre

Er aktive, opsøgende og handlende mennesker, der dyrker sport i centre, går i læseklubber eller udfører velgørende arbejde. Når de får børnebørn, forsøger de at planlægge og kontrollere samværet - uden hensyn til børnenes alder, behov og ønsker. Børnebørnene kommer med som "tredje hjul", når bedsteforældrene skal til pileflet, men børnene har i virkeligheden ikke lyst og plager om bedsteforældrenes nærhed med en "se-mig-opførsel". Derfor oplever bedsteforældrene børnene som uopdragne.

GODE RÅD: For bedsteforældrene gælder det om at spørge til børnenes behov og være ærlig og sige nej, hvis pasning ikke fungerer i eksisterende planer. For forældrene gælder det om at hjælpe bedsteforældrene til at forstå børnenes perspektiv. Find interesser, som optager både børn og bedster, og respektér, at bedsteforældrenes indstilling ikke kan ændres.

De servicerende bedsteforældre

Er aldrig holdt op med at være forældre for deres børn, og de tilpasser deres liv efter børn og børnebørns behov. Denne type bedsteforældre har været vant til at fjerne hver en sten på deres børns vej, og når deres børn bliver store og selv får børn, regner de voksne børn stadig med, at forældrene står til rådighed. Desværre er bedsteforældrenes service ofte udtryk for misforstået omsorg, der fastholder børnene i en hjælpeløs tilstand.

GODE RÅD: Selvom det kan være fristende at fortsætte service på samme niveau, som man har ydet i forhold til sine børn, skal man som bedsteforældre give børnefamilien lov til at blive en selvstændig familie. Støt forældrene i at handle, og stol på, at de sagtens kan klare det. For forældrene handler det om at finde egne regler og værdier for familien, bed gerne om råd hos bedsteforældre, men understreg, at I gerne vil betragtes som ligeværdige voksne. Giv bedsteforældrene lov at vise kærlighed for jeres børn - de har så meget af den.

De skilte bedsteforældre

Deler sig i de, der er blevet skilt, før børnebørnene kom til, og de, der er gået fra hinanden efter. Der opstår flest konflikter i den sidste gruppe, hvor rollerne forandrer sig, og parterne i en periode kan have brug for at være alene for at pleje en eventuel sorg. Det kan også være vanskeligt at forene bedstefarrollen med, at man har mødt en ny kvinde. Den nye partner føler måske, at bedstefar lader sig dominere af barnet.

GODE RÅD: Det kan være en god ide at samle hele familien og fortælle om skilsmissen for at signalere, at man stadig er en familie. Accepter, at det kan tage lang tid for børn og børnebørn at elske/respektere en ny partner og forsøg at fastholde rollen som far/bedstefar eller mor/bedstemor. For forældrene gælder det om at tage den med ro, justere forventningerne, og bevare kontakten mellem børn og bedsteforældre, selvom man er skuffet over den ene part. Tal om skilsmissen, mød den nye partner med åbent sind, og prøv at fastholde nogle traditioner fra tidligere.

terkelsen@kristeligt-dagblad.

DE TILBAGETRUKNE BEDSTEFORÆLDRE. - Tegning: Peter M. Jensen
DE SERVICERENDE BEDSTEFORÆLDRE . - Tegning: Peter M. Jensen
DE SKILTE BEDSTEFORÆLDRE . - Tegning: Peter M. Jensen