Prøv avisen

Flere holdningsprægede plejehjem på vej

Friplejehjemmene skal yde samme service som almindelige plejehjem og koster ikke mere for brugerne, men værdimæssigt har de mulighed for at skille sig ud fra andre plejehjem. -

Det er ikke noget særsyn, at trossamfund eller lokale etablerer friskoler. Nu er samme udvikling på vej på plejehjemsområdet, vurderer flere

Syv plejehjem er omdannet til såkaldte friplejehjem. Ændringen blev en realitet fra årsskiftet og er konsekvensen af friplejeboligloven, som Folketinget vedtog tilbage i 2007. Friplejehjemmene skal yde samme service som almindelige plejehjem og koster ikke mere for brugerne, men værdimæssigt har de mulighed for at skille sig ud fra andre plejehjem. Og mens kommunernes plejehjem bebos af ældre fra kommunen, er et friplejehjem et sted, man som ældre søger ind på uden skelen til kommunegrænser.

I øjeblikket forhandler en gruppe med tilknytning til antroposofien om at etablere seniorbofællesskaber og friplejehjem i hovedstadsområdet. Tanken er at opføre et plejehjem med plads til 60 beboere og samtidig bygge lejeboliger henvendt til mennesker over 50 år. 80 personer har meldt sig ind i en støtteforening, som arbejder på at realisere planerne.

Jeg håber selv at kunne flytte ind, for når man i et helt liv har levet ud fra antroposofisk filosofi, ønsker man ikke at sige farvel til det, blot fordi man bliver gammel. Vores beboere vil naturligvis også blive plejet ud fra de antroposofiske ideer og kunne deltage i vores årstidsfester, siger Hansjørg Steltzer, som er formand for støtteforeningen.

Andre steder i landet bars-ler beboerforeninger med friplejehjem. I Hobro har en borgergruppe fået tilladelse til at etablere et plejehjem med plads til 24, og i Svinninge i Odsherred har en anden borgergruppe fået grønt lys til at oprette et friplejehjem, hvor der bliver plads til 42.

Der findes i forvejen en række plejehjem, der er selvejende institutioner, men de har driftsaftaler med de lokale kommuner. Danske Diakonhjem er den største aktør på det marked med 35 plejehjem. Fire af disse er ved årsskiftet omdannet til friplejehjem, og ifølge direktør Emil Tang overvejer man at omdanne yderligere to af Danske Diakonhjems institutioner. Han forklarer, at når et af Danske Diakonhjems plejehjem omdannes til friplejehjem, så skal det kristne livs- og menneskesyn gøres tydeligere.

Som friplejehjem modtager du ikke automatisk ældre fra kommunen, hvor plejehjemmet har adresse, så de kommende beboere vil vælge friplejehjemmet på baggrund af værdigrundlaget, siger Emil Tang, der vurderer, at fremtiden vil byde på langt flere friplejehjem. Ligesom lokalsamfund, religiøse grupper og interessegrupper har oprettet friskoler, så vil samme udvikling følge på ældreområdet.

Indtil videre har interessen for at etablere friplejehjem dog været behersket. Fuldmægtig Jens Hartmann Eisling fra Velværdsministeriet oplyser, at der i 2008 var en kvote på 225 friplejeboliger samt en ekstraordinær kvote på 550 boliger, men under halvdelen af kvoterne blev benyttet.

I 2009 forventes ministeriet at udbyde en kvote på i alt 500 friplejeboliger, som er det korrekte navn for det, som i folkemunde kaldes friplejehjem.

Flere har været interesseret, men når de har set nærmere på økonomien, så er interessen aftaget. Det kræver nemlig en solid kapital at bygge et friplejehjem. Ifølge direktør cand.oecon. Palle Dinesen, der har været konsulent på en række af de nye friplejehjem, skal initiativtagerne regne med at give mellem 200.000 til 250.000 kroner pr. plejehjemsbolig i plejehjemmet som en donation til projektet.

Det afholder mange fra at konkretisere deres planer, men i sygdomsforeninger og religiøse grupper er man vant til at give penge for projekter, som man tror på. Med tiden vil vi givetvis se flere friplejehjem drevet af niche-fællesskaber, siger han.

At drive et friplejehjem er ikke nogen guldrandet forretning, men Palle Dinesen vurderer, at friplejehjemmene vil kunne spare en del udgifter til vikarer.

Lederen af et friplejehjem er ikke underlagt kommunens bestemmelser og har derfor mulighed for at anvende ressourcerne mere fleksibelt og derved skabe et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Plejesektoren er kendetegnet ved et meget højt sygefravær, men en dygtig leder på et friplejehjem har mulighed for at etablere et bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som i sidste ende vil kunne bidrage til en lidt bedre økonomi, siger Palle Dinesen.

nygaard@kristeligt-dagblad.dk