Prøv avisen

Forældre hører ikke til i klasseværelserne - men de er der alligevel

På mange skoler kniber det med at komme i gang med undervisningen til tiden, fordi forældrene følger børnene helt ind i klasseværelset og har svært ved at få sagt farvel før klokken otte. Foto: Scanpix

Det er blevet kutyme for mange forældre at følge deres skolebørn helt ind i klasseværelserne om morgenen. Men det forstyrrer undervisningen, lyder det fra flere skoleledere, der nu opfordrer forældrene til at ændre adfærd

Det vrimler med børn på indskolingsgangen på Hyltebjerg Skole i Vanløse i København denne fredag morgen lidt i otte. Her holder skolens 0.- til 3.-klasser til, men hvad der er mere bemærkelsesværdigt er, at antallet af voksne synes at være næsten lige så stort.

Her er tæt af forældre - fædre, der kommer gående med Frost- eller Lego Chima-rygsække over skulderen og et fast greb om deres barns hånd, og mødre i gang med at hjælpe deres søn af med jakken eller i færd med at sikre, at deres datter finder ind til sin plads i klasselokalet.

Efterhånden som klokken nærmer sig otte, og skoledagen skal begynde, tynder det ud i mængden af voksne på gangen, men inde i klasserne er der stadig forældre i gang med at tale med deres børn, med hinanden eller med lærerne.

”Sabinaaaa, klokken har altså ringet,” råber én af pigerne i 2.y.

Men læreren, hun råber til, svarer ikke. Selvom klokken har passeret otte, og undervisningen egentlig burde være i gang, er læreren optaget af en samtale med en mor. Først da moderens datter planter sine hænder på moderens bagdel og med hele sin vægt forsøger at skubbe på hende, bryder moderen op med læreren.

”Nå, hej hej, så,” siger moderen, da datteren har fået bugseret hende helt ud af lokalet. Så vinker de farvel til hinanden, pigen går ind igen, og døren bliver lukket. Klokken er fem minutter over otte, da 2.y er tømt for forældre, og dagens undervisning kan begynde.

Meget tyder på, at morgenscenerne fra indskolingsgangen på Hyltebjerg Skole lige så vel kunne have udspillet sig på en hvilken som helst anden skole rundtom i Danmark. Mange lærere og skoleledere oplever nemlig, at forældre til børn i de små klasser i stigende grad følger deres børn helt ind i klasselokalerne, og flere ser det som et problem.

”Forældre kan have svært ved at slippe børnene, og det er en problematik, jeg synes, er stigende i øjeblikket. Det er et forstyrrende element for både lærerne og eleverne, at afskedsceremonien trækker ud, og undervisningen ikke kommer i gang til tiden,” siger Kenneth Christoffersen, der er skoleleder på Hyltebjerg Skole.

En anden af de skoleledere, der oplever forældrenes stadig større tilstedeværelse i klasseværelserne som et problem, er Henrik Garde fra Herlufmagle Skole ved Næstved.

”Det er helt klart et stigende problem. Jeg kan ikke huske et skoleår, hvor så mange børn er blevet fulgt helt ind, og hvor forældrene ikke forlader klassen, inden undervisningen skal i gang,” siger Henrik Garde.

For nylig fik udviklingen på Herlufmagle Skole ham til at skride til handling og via skolens intranet opfordre forældrene til at tænke sig om og få sagt farvel, inden klokken ringer ind.

”Der er en masse forældre - ikke kun dem, der har børn, der lige er begyndt i skole, men forældre til børn helt op i 2. og 3. klasse - som følger deres børn helt ind i klasselokalet. Det kan også være godt og hyggeligt, og jeg forstår godt, at man gerne vil udnytte de minutter, man har sammen som en travl familie. Problemet er, at flere forældre har svært ved at forlade klasselokalet igen. De står og taler med hinanden eller læreren, efter at klokken har ringet ind, og timen egentlig skulle begynde. Det betyder, at undervisningen kommer skævt fra start, og hele dagen bliver præget af det. Det drejer sig måske kun om fem minutter, men hvis det sker hver dag, bliver det til rigtigt meget over et helt skoleår,” siger Henrik Garde.

I sit arbejde som specialkonsulent i Horsens Kommune har Dorthe Holm sin gang på kommunens skoler, og hun har også observeret, hvordan det kan forstyrre lærernes arbejde og undervisningen, hvis forældrene ikke har den fornødne forståelse for, at det ene og alene er læreren og eleverne, det skal handle om, når timen går i gang.

”Hvis forældrene følger deres børn ind i klasselokalerne og siger farvel til dem der, så har jeg det fint med det. Det forstår jeg godt, man kan have behov for, hvis man ikke ser sit barn igen før klokken 17. Der, hvor der kan opstå uro, er, når forældrene ikke forlader klassen, inden timen begynder. Når de lige skal hjælpe med at lægge madpakken i køleskabet eller fortælle læreren, hvorfor deres barn var syg dagen før, så klokken bliver fem minutter over otte. Det tager både tid fra undervisningen, og det viser børnene, at det er i orden at forstyrre læreren,” siger Dorthe Holm.

Et nok så vigtigt aspekt er, at forældrene ifølge flere eksperter og fagfolk gør børnene en bjørnetjeneste ved konstant at hjælpe dem og pusle for meget om dem. Det billede kan skoleleder Henrik Garde nikke genkendende til.

”Børn kan meget mere, end forældrene tror. Når forældrene lægger madpakkerne i køleskabet for børnene og hænger deres tøj op for dem, skaber det uselvstændige børn. Men hvis børnene ikke har forældrene til at gøre de ting, så klarer de det selv, og så ender det ikke med, at de farer forvirrede rundt og bliver kede af, at de ikke kan finde deres gymnastiktaske eller deres jakke. Når børn skal noget på egen hånd, skærper det deres evne til at tænke selv og tage ansvar for både sig selv og hinanden,” siger han.

Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre, landsforeningen for forældre i folkeskolen, anerkender, at forældrenes stigende tendens til at følge deres børn helt ind i klasselokalerne kan være problematisk.

”Forældrene gør det, fordi de er engagerede og gerne vil være en del af deres børns skolegang. Men man skal selvfølgelig finde grænsen, så man ikke forstyrrer undervisningen, og her er det den enkelte skoles opgave at være med til at sikre, at det ikke sker. Skolen skal fortælle forældrene, at de er meget velkomne, men at de altså skal forlade lokalet, inden undervisningen går i gang. På samme måde er det op til den enkelte skole at forklare forældrene, at det faktisk gør deres børn mere selvhjulpne, hvis de tør stole på, at børnene godt selv kan klare sig om morgenen,” siger Mette With Hagensen.

I Herlufmagle, hvor skoleleder Henrik Garde for nylig gjorde, som Mette With Hagensen anbefaler, og opfordrede forældrene til at aflevere deres børn ved hovedindgangen, har det fået en overvejende positiv modtagelse.

”De fleste, jeg har hørt fra, har været tilfredse med det, jeg skrev. De vil jo gerne have, at undervisningen bliver så god som mulig, og kan godt se, det ikke nytter noget, at de forstyrrer. Om det rent faktisk har ført til, at færre afleverer deres børn i klassen, er jeg mere i tvivl om,” siger Henrik Garde.