Jesper Juul: Børnene blev fyrtårne

Familieterapeut Jesper Juuls bog ”Dit kompetente barn” blev af nogle nærmest opfattet som en opdragelsesbibel. Han modtager jævnligt mails og breve fra forældre, som skriver, at de forsøger at gøre alt det, han foreslår og opdrager børnene efter hans metoder. Den slags henvendelser bekymrer ham

I næste uge er familieterapeuten fra Odder i Østjylland atter bogaktuel. ”Førerulve. Det livsvigtige lederskab i familien” er titlen på bogen, hvor man kan læse, hvordan det er ”tvingende nødvendigt for børn at have forældre, der kærligt varetager deres førerrolle i familien”.
I næste uge er familieterapeuten fra Odder i Østjylland atter bogaktuel. ”Førerulve. Det livsvigtige lederskab i familien” er titlen på bogen, hvor man kan læse, hvordan det er ”tvingende nødvendigt for børn at have forældre, der kærligt varetager deres førerrolle i familien”. .

Et kvantespring i synet på opdragelsen. Sådan hed det i en anmeldelse af Jesper Juuls bog ”Dit kompetente barn”. Bogen blev i 1995 præsenteret som et opgør med opdragelse i traditionel forstand, og grundtanken i bogen var, at barnets reaktioner altid er meningsfyldte og således kompetente. I dag, mere end to årtier senere, er bogen oversat til 18 sprog og markedsføres som skandinavisk børneopdragelse.

Alene i Danmark er der solgt 140.000 eksemplarer af bogen. Blev bogens budskaber til virkelighed? Ifølge Jesper Juul er svaret både og. I bogen argumenterer Jesper Juul for, at der skal udvikles en ligeværdig dialog mellem børn og voksne. Det er et af de områder, hvor han oplever, at tænkningen er slået igennem.

”Forældres vilje til at gå i dialog med børnene og lytte til børnene er forandret, hvilket også hænger sammen med den psykologiske forskning, som fulgte efter bogen, og som har bidraget til, at en autoritær opdragelse er erstattet af mere ligeværdighed.”

Ifølge Juul er der dog stadig plads til forbedring:

”Af de spørgsmål jeg får fra forældre, kan jeg se, at mange forældre stadig mangler en forståelse af, at der er en sammenhæng mellem deres børns adfærd og deres egen adfærd. Der er en tendens til, at forældre kun ser på barnets adfærd, mens de ikke ser på sig selv.”

Misforståelserne har der også været flere af.

”Min bog blev omfavnet af, hvad jeg vil kalde ny-romantikere. De samlede bogen op og lavede alle de forkerte konklusioner. De mente for eksempel, at børn var kompetente til at klare alt selv.”
I ”Dit kompetente barn” slår Jesper Juul til lyd for, at børn skal tage et ansvar, og han skriver kritisk om forældre, som varter deres børn op. Alligevel konstaterer han, at han har mødt mange såkaldte servicebørn, hvor forældrene har henvist til hans bog.

”Nogle forældre har forspist sig på det, jeg har skrevet, og vartet deres børn op.”

I næste uge er familieterapeuten fra Odder i Østjylland atter bogaktuel. ”Førerulve. Det livsvigtige lederskab i familien” er titlen på bogen, hvor man kan læse, hvordan det er ”tvingende nødvendigt for børn at have forældre, der kærligt varetager deres førerrolle i familien”.

Jesper Juul mener, at børn har brug for forældre, som udøver et lederskab i forhold til børnene, der er baseret på personlig autoritet, er proaktivt, empatisk, fleksibelt, dialogbaseret og omsorgsfuldt. Og så vil han gerne aflive forestillingen om perfekte forældre. Ifølge Juul er de bedste forældre, et barn kan have, forældre, som tager ansvar for deres fejl i det omfang, de erkender dem.

”Jeg har altid forsøgt at beskrive forældrenes opgave som at være fyrtårne for ungerne, som sejler rundt i farvandet. Ungerne har brug for at fyrtårnet udsender regelmæssige og klare signaler, så de kan lære at manøvrere i livet. Men det, som er sket, er, at børnene er blevet til fyrtårnet, og forældrene sejler rundt. Men familierne har stadig brug for de voksnes lederskab. Det må forældrene forsøge at genopfinde uden at krænke den personlige integritet hos de mennesker, man leder.”

”Dit kompetente barn” blev af nogle nærmest opfattet som en opdragelsesbibel. Jesper Juul modtager jævnligt mails og breve fra forældre, som skriver, at de forsøger at gøre alt det, han foreslår og opdrager børnene efter hans metoder. Den slags henvendelser bekymrer ham. Hans bøger skal ikke læses som en manual, men som en inspiration. Mange familier læser bøger for at finde vej i forældreskabet, men skulle Jesper Juul give unge familier et råd, ville han bede dem lade bøgerne hvile. I hvert fald ind til at det første barn er fyldt to år.

”Jeg har foreslået flere forlag, at de skulle sætte et stempel på mine bøger, hvor der stod, at de ikke måtte læses af forældre med børn under to år. De første to år af et barns liv, skal man lære sit barn at kende og lære sig selv at kende som forældre, og når man så har et barn på to år, kan man begynde at tage inspiration ind fra nogle af bøgerne.”