Prøv avisen

Mænds seksuelle veje og vildveje

Mange seksuelle krænkere er blevet udsat for omsorgssvigt. - Foto: .

Myterne om mænds utæmmelige seksualitet bliver næret af mediernes fokusering på enkeltsager, men faktisk bliver de fleste sædelighedsforbrydelser begået af mænd med socialt belastet fortid og nutid, siger ekspert

Danske børn bliver i stigende omfang udsat for seksuelle overgreb. Overgrebene bliver begået af pædofile. Og mænd, der er blevet krænket under opvæksten, bliver selv krænkere.

Myter som ovenstående florerer, når det gælder sædelighedsforbrydelser mod børn. De bliver næret af, at medierne fokuserer på sager, som blæses spektakulært op, siger Steen Mollerup, der er ledende psykolog ved Anstalten Herstedvester, hvor man blandt andet behandler indsatte sædelighedskriminelle.

Når konkrete sager bliver eksponeret i pressen, kan man få det indtryk, at der sker seksuelle overgreb mod børn hele tiden, og at det er en meget stor del af den mandlige seksualitet at misbruge børn, siger Steen Mollerup.

Senest har formiddagsavisen Ekstra Bladet afsløret familiefædre i at gennemføre grænseoverskridende chats på nettet og telefonsamtaler med en angiveligt 13-årig pige. En plejefar fik dom for at have misbrugt sine tre plejedøtre seksuelt. Og onsdag i denne uge fik en stedfar dom for gentagne seksuelle overgreb mod sin mindreårige steddatter.

Indimellem kommer det til offentlighedens kendskab, at politiet rundt om i landet har beslaglagt et antal computere, fordi ejerne er under mistanke for at have børneporno liggende. Og da voldtægter er årstidsbestemt, kan vi i den kommende tid forvente flere omtaler i medierne af disse overgreb mod kvinder.

Bestemte sager fylder meget, men andelen af sædelighedskriminalitet udgør en lille del af den samlede kriminalitet, der begås i Danmark. Men når vi har set eksempler i ugevis, tænker mange: Der er da heller ikke andet end sygelig, mandlig seksualitet, siger Steen Mollerup, der gerne vil aflive nogle af myterne.

Det er de færreste overgreb mod børn, der bliver begået af egentlige pædofile. Og en undersøgelse, han selv har stået for, viste, at det er en meget lille del af krænkerne, der selv er blevet seksuelt krænket, derimod er en stor del blevet udsat for omsorgssvigt.

Det kan tilføjes, at ifølge politiets anmeldelsesstatistik fra 2007 er det samlede antal sædelighedsforbrydelser faldet med fem procent i perioden 2000 til 2006. Det samme er anmeldelser af seksuelle overgreb mod børn. I 2006 blev der indgivet 654 anmeldelser mod 596 i 2007.

Når det gælder voldtægt, er antallet af sager steget med seks procent i perioden 2000 til 2006. I 2007 behandlede domstolene i alt 83 voldtægtssager, viser Domstolsstyrelsens statistik.

Spørgsmålet er, hvorfor mænds seksualitet kan komme så meget på afveje, at de begår overgreb mod mindreårige børn? Det er der mange årsager til, siger Steen Mollerup.

For eksempel er de fleste incest-kriminelle, der bliver dømt, ikke pædofile, når det kommer til stykket. De er ramt af samlivsproblemer, misbrug, mangel på empati og rædselsfulde sociale forhold, hvor der mangler grænser i forhold til ligeværdighed i seksuelle forhold. Hvis den sociale situation i øvrigt er præget af arbejdsløshed, psykisk sygdom og social isolation, kan disse seksuelle overgreb ske i familien. Når den pågældende bliver konfronteret med det, kan han godt se, at det er forkert, og at der skal gøres noget ved det, siger Steen Mollerup.

Unge umodne mænd, der ikke på normal vis kan få kontakt til kvinder på egen alder og i det hele taget har et dårligt liv, kan i beruselse, vrede og frustration komme til at begå overgreb. Det samme gælder dårligt begavede, der ikke kan leve sig ind i, at det er forkert at have sex med mindreårige.

Ingen af tilfældene har noget med pædofili at gøre. Det er kun en lille gruppe mænd, der siden puberteten har været optaget af sex med mindreårige, der kan kaldes for pædofile. Mænd, der ved at se på børneporno på nettet får næret eller udviklet en nysgerrighed og forsøger sig med at få kontakt med mindreårige, er heller ikke altid pædofile. Men vi stempler dem som sådan, siger Steen Mollerup og opsummerer:

Nogle begår mange forskellige seksuelle overgreb, andre gør det kun én gang. På overfladen kan sædelighedskriminalitet se meget ens ud, men faktisk er det ikke så enkelt.

På Sexologisk Klinik, Psykiatrisk Center Rigshospitalet, arbejder man ud fra, at seksualitet er et udtryk for en del af et menneskes personlighed. Altså har den almindelige normale mand en almindelig seksualitet, mens den ualmindelige mand kan have en ualmindelig seksualitet.

Mænds almindelige seksualitet har biologisk set vide rammer, siger klinik sexolog Kirsten Guldager, Sexologisk Klinik.

Den vokser i styrke fra puberteten og til begyndelsen af 20erne, hvorefter den daler med alderen. Sexlysten følges også med følelseslivet, således at den er stærk, når man er nyforelsket, og mindre stærk, når man ikke er det. Men mænd er forskellige. Nogle har lyst til sex to-tre gange om dagen og tænker meget på det. Andre har lyst et par gange om ugen og tænker mindre på sex. Under alle omstændigheder tænker mænd på 60 år ikke lige så meget på sex, som da de var 20 år. Men det er kendetegnende, at mænd nok generelt er mere styret af deres biologi, drift og seksualitet, og at de oftere via deres seksualitet udtrykker og tolker følelser, siger Kirsten Guldager.

Som sexolog arbejder hun med mænd med nedsat sexlyst, dysfunktioner og med par.

De mænd, vi møder i klinikken, oplever sig selv som utilstrækkelige i parforholdet. De er normaltfungerende, men kan have problemer i forhold til sex. Det kan skyldes belastninger i deres liv, stress og dårlig parforhold. Nedsat lyst kan bunde i angst og usikkerhed for at relatere og være i et forhold. Andre kan have manglende rejsning på grund af præstationsangst. De har tidligt fået at vide, at de ikke duede til noget, siger Kirsten Guldager og tilføjer:

De fleste mænd har en velfungerende og normal seksualitet. I perioder kan de have problemer med den, og så vil det som regel hænge sammen med andre problemer i tilværelsen.

remar@kristeligt-dagblad.dk