Moderne børneliv skriger efter tid til ro og fordybelse

Med udsigten til længere skoledage bliver behovet for ro i klasserne endnu større. Ifølge forfatteren til en ny bog om børn og meditation kan meditative øvelser være løsningen. Professor er dog kritisk

Bog råder børn til at dyrke yoga mod en stresset hverdag med skole, lektier og fritidsaktiviteter. Arkivfoto: Barn dyrker mediterer i naturen.
Bog råder børn til at dyrke yoga mod en stresset hverdag med skole, lektier og fritidsaktiviteter. Arkivfoto: Barn dyrker mediterer i naturen. Foto: Thomas Vilhelm Denmark

Ud af sengen, hurtigt i tøjet og så have skovlet noget morgenmad indenbords. Hen på skolen, timer til klokken 13, to timer i skolefritidsordning og så hjem og klæde om til fodbold eller gymnastik. Derefter lektielæsning, aftensmad og et bad, inden det atter er tid til at sige godnat, før en ny travl dag truer.

Sådan kunne en typisk dag i et moderne dansk barneliv sagtens se ud. Selvom den nye folkeskolereform muligvis rykker lidt rundt på fordelingen mellem skole, sfo-tid og lektielæsning, er der ikke noget, der tyder på en roligere døgnrytme.

Men nu kommer forfatteren til en ny bog, Børn i balance, med en håndsrækning i form af 11 lette meditationsøvelser beregnet til børn. Det er den hollandske terapeut Eline Snel, der har 20 års erfaring inden for meditation og bevidsthedstræning, der har skrevet bogen, og hun er ikke i tvivl om, at børn i dag har et stigende behov for at få tilbudt meditative åndehuller.

Børn har mange ting, de skal i dag. Skole, lektier, venner og fritidsinteresser levner meget lidt tid til at lave ingenting. Med meditation kan de få noget af den ro indeni, de ellers mangler, og hvis de lærer at få deres hjerne til at slappe af, kan de også blive i stand til at se, at alle de negative tanker, de måtte gå rundt med indeni, blot er illusioner, siger hun om en af årsagerne til, at hun mener, at meditation burde implementeres i skolerne.

En anden grund er, at selvom der endnu foreligger meget få videnskabelige undersøgelser om børn og meditation, viser undersøgelser foretaget på voksne, at de, hvis de benytter sig af meditation, bliver bedre til at koncentrere sig og finder mere hensigtsmæssige løsninger på problemer.

I Holland er 100 lærere allerede blevet trænet i, hvordan de bruger meditative øvelser i skolen, og ifølge Eline Snel er de meget begejstrede.

De melder tilbage, at der er en komplet anden atmosfære, og at den også spiller ind på lærerne. De kommer sjældent hjem og er fuldstændig ødelagte efter at have været på arbejde en hel dag. Og jeg synes virkelig, at det burde være en mulighed på alle skoler når børn bliver klar over, hvad der foregår inden i dem selv, så kan de også lettere ændre en uhensigtsmæssig adfærd, siger hun.

LÆS OGSÅ:Troende mennesker myrder da børn

Anne Maj Nielsen, der er lektor på Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet, forstår godt den hollandske terapeuts tillid til, at meditation kan være vejen til mere ro i klasserne og mere afbalancerede børn. Hun medgiver også, at der stadig ikke er forsket meget på området, men at en endnu ufærdig undersøgelse, hvor man har fulgt en dansk 6. klasse, der gennem et år har arbejdet kontinuerligt med meditation, tyder på positive resultater.

Børnene har arbejdet med fem grundøvelser i klassen, som svarer meget godt til dem, der findes inden for mindfulness, og mange af børnene giver udtryk for, at det hjælper dem. En dreng udtrykker for eksempel, at det kan vende stress om til fred, mens en anden oplever, at han kan skrive pænere, når han har lavet en af øvelserne, siger hun.

Øvelserne handler overordnet om at få hjælp til bedre at kunne regulere sin opmærksomhed og bevare koncentrationen, selvom der foregår noget ved siden af, som potentielt kan virke afledende. Det er noget, som de fleste børn bliver bedre til, jo ældre de bliver, men som de ifølge Anne Maj Nielsen kan få yderligere hjælp til via meditation.

En af meditationsøvelserne, som har indgået i den føromtalte undersøgelse, er den såkaldte elevatorøvelse. Den går ud på, at man sidder rank på en stol med begge fødder fladt placeret på gulvet. Med lukkede øjne begynder man med at forestille sig, at når man trækker vejret ind, så starter det fra punktet midt inde i hovedet. Derfra følger man opmærksomt åndedrættet hele vejen ned gennem kroppen til et punkt lidt under navlen. Når man atter ånder ud, så kører elevatoren modsat, og man følger nu udåndingens vej op. Ifølge Anne Maj Nielsen kan øvelsen bidrage til, at man falder til ro, kan koncentrere sin nærværende opmærksomhed og ikke så let bliver afledt af udefrakommende impulser. Det er dermed en øvelse, der træner fokuseret og vedholdende opmærksomhed, hvilket er væsentligt for at kunne trives og deltage både i skolen og i det moderne samfundsliv.

Vores nuværende livs-omstændigheder gør, at det er ekstra nødvendigt at lære at regulere sin opmærksomhed. Tænk bare på, hvor mange der i dag sygemeldes med stress og depression. I forhold til planerne om en længere skoledag kan det være en fordel med tid til aktiviteter, der bidrager til at træne opmærksomhedsregulering og nærværende opmærksomhed på forskellige måder, siger hun.

Knap så begejstret er professor på Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet Lene Tanggaard, som mener, at der i øjeblikket sker en sundhedsgørelse af pædagogikken, hvor det er det sunde liv og en krop i balance, vi dyrker.

Det er sundhedsbølgen, som også rammer vores børn nu. Men det interessante er, at samtidig med at de østlige teknikker som for eksempel meditation gør deres indtog på den vestlige scene, så fremmedgøres vi mere og mere over for vores egen kristne kultur. Ved vi overhovedet, hvad det er, vi har gang i? Der er sket en vestliggørelse af de østlige teknikker, og hele pakken kommer ikke med, fordi det skal gøres spiseligt for os. Hvis vi satte børn til at bede en bøn i stedet, så ville man ganske sikkert få nogenlunde samme resultat, som når de mediterer, siger hun.

Lene Tanggaard forstår dog godt, at ro i dag er blevet et eftertragtet gode, og hun mener også, at danske børn burde have mere af det men det er ikke alene skolens opgave.

Det er et forældreansvar at få skabt et liv, hvor der er tid til at slappe af, og jeg synes, vi skal diskutere, om behovet for meditation mon ikke er et vink med en vognstang om, at vi forældre skal komme i gang med at skabe noget mere ro for vores børn. Vi har meget i vores egen kultur, som kan give åndehuller siger hun.