Prøv avisen

Skilsmisse giver højt sygefravær

En skilsmisse koster i gennemsnit arbejdspladsen 46 arbejdsdage, fremgår det af ny norsk undersøgelse -- virksomheder tegner skilsmisse-forsikringer

En ud af fire nyskilte melder sig syge. I gennemsnit strækker sygdommen sig over 20,5 dage, viser en ny norsk undersøgelse. Foruden dagene med sygefravær oplyser 56 procent af de nyskilte, at de har været nedstemte, haft søvn- og koncentrationsproblemer og derfor været mindre produktive gennem længere tid. Sammenlagt svarer det til 18 tabte arbejdsdage, konkluderer rapporten. Desuden viser undersøgelsen, at de nyskilte bruger en god del af deres arbejdstid på at få styr på praktiske forhold i forbindelse med skilsmissen. I gennemsnit bliver der brugt otte arbejdsdage på at arbejde med det praktiske.

Skønt der er store forskelle på, hvor hårdt skilsmissen tager på de ansatte koster det i gennemsnit arbejdsgiveren 72.000 norske kroner, når en medarbejder gennemgår en skilsmisse, konkluderer rapporten. Undersøgelsen bygger på svar fra 560 interviewpersoner og er gennemført for "Foreningen 2 Foreldre" med støtte fra den norske stat.

Men der er store forskelle på om der følger sygemeldinger i kølvandet på skilsmissen. En konfliktfyldt skilsmisse fører generelt sygemeldinger med sig. Syv ud af ti af de spurgte svarer, at de stadig er i konflikt med eks-partneren et halvt år efter skilsmissen. Jo højere grad af konflikt, jo højere er fraværet.

Nyskilte med mindre børn har størst risiko for at havne i en skilsmisse med højt konfliktniveau og deraf følgende sygefravær. Ens uddannelsesmæssige og økonomiske situationer påvirker også graden af sygefravær ved skilsmisse. Skilte med lav uddannelse og ringe økonomisk kår melder sig i højere grad syge.

Skønt sygefraværet skyldes samlivsbrud er det ikke normen, at man informerer sin arbejdsgiver om krisen i familien. Godt en fjerdedel af de nyskilte har fortalt chefen om skilsmissen. Fire ud af ti virksomheder i Norge yder særlig støtte til nyskilte medarbejdere ved at tilbyde større fleksibilitet, slække på effektivitetskravene eller tilbyde hjemmearbejdsplads.

Sølvi Leander er administrativ leder af "Foreningen 2 Foreldre" og siger, at formålet med undersøgelsen har været at skabe en debat om konsekvenserne af det voksende antal skilsmisser i Norge.

– Vi taler om sygemeldinger som koster milliarder af kroner. De menneskelige omkostninger er langt større, men samtidig er det svært at skabe en debat om skilsmisser på baggrund af de menneskelige omkostninger. Når vi får sat kroner og ører på bliver det lettere at debattere, siger hun.

Foreningen opfordrer virksomheder til på baggrund af undersøgelsen at holde debatmøder om skilsmissens pris. Sølvi Leander mener, at større fokus på de økonomiske og menneskelige omkostninger ved samlivsbrud vil kunne afværge nogle skilsmisser.

– Når det bliver synligt, hvor store de menneskelige omkostninger er ved en skilsmisse, vil det forhåbentlig kunne få nogle til at se på mulighederne i det eksisterende parforhold, siger Sølvi Leander.

Danske virksomheder har også fået øjnene op for at en skilsmisse kan koste dyrt. Ifølge Berlingske Tidende har 1300 virksomheder tegnet et såkaldt skilsmisse-abonnement, som giver medarbejdere mulighed for psykologbistand hos Falck Healthcare.

Ordningen menes at omfatte titusindvis af ansatte. En halv million danskere har en såkaldt sundhedsforsikring typisk gennem deres arbejde. Danica Pension, er det forsikringsselskab som har flest kunder med en sundhedsforsikring. 60.000 af selskabets kunder har mulighed for psykologhjælp ved skilsmisse.

Ifølge konsulent Christian Skjødt fra Forsikringsoplysningen vil der i fremtiden blive tegnet endnu flere af den slags forsikringer, hvor skilsmisseramte medarbejdere kan få hjælp fra psykolog, advokat eller socialrådgiver.

– Der er penge i at sørge for at medarbejderne fungerer ordentligt igen. I tider hvor der er arbejdskraftsmangel er det vigtigt at give medarbejderne de værktøjer, som skal til at klare kriser i fritiden, som også vedrører ens arbejde.

nygaard@kristeligt-dagblad.dk

Fakta

Skilsmisser i Danmark

**I 2005 gik 15.300 ægtepar i Danmark hver til sit. Det er et fald på tre procent i forhold til året før, hvor Danmark nåede sit hidtil højeste antal skilsmisser nogensinde med 15.763 skilsmisser.