Prøv avisen

Til kamp mod myterne om demens

Kan man bade i den samme flod to gange? Kristeligt Dagblads litteraturanmelder gjorde forsøget på en ferierejse tilbage til øen La Gomera og fortiden. Foto: LEA PATERSON/SCIENCE PHOTO LIBRA

Alzheimerforeningen opfordrer til større åbenhed om demenssygdomme

Alzheimers sygdom er omgivet af en række myter. Og myterne gør det sværere at leve med en i forvejen svær sygdom. Derfor har Alzheimerforeningen taget initiativ til en oplysningskampagne, som skal oplyse om sygdommen. Nis Peter Nissen er direktør i Alzheimerforeningen og taler jævnligt med danskere med alzheimer og deres pårørende og får på den måde et indblik i de fordomme, sygdommen er omgærdet med.

En stor misforståelse er, at folk med demenssygdomme ikke kan huske. Der er nogle demenssygdomme, hvor man ikke kan huske, men der er andre former, hvor man godt kan huske noget. En anden myte er, at et menneske med demens ikke har følelser. På plejehjem kan du opleve ansatte, som taler hen over hovedet på mennesker med en demenssygdom, fordi der stadig er personale, som tror, at en beboer med alzheimer ikke forstår, hvad der bliver sagt. Det er forkert og sårende for den demente, siger Nis Peter Nissen.

LÆS OGSÅ: Kærligheden er ikke blevet mindre

Han opfordrer til, at mennesker med demens er åbne omkring deres sygdom. Fordi der er så mange myter om sygdommen, bliver det hjælp til selvhjælp, hvis man efter bedste evne selv sætter ord på sygdommen.

Et afgørende råd er, at man holder fast i sine sociale relationer.

Vi ved, at det har stor betydning for det gode liv med demens, at man holder sig fysisk udfordret og socialt inkluderet, for sygdommen bliver værre, hvis man ikke er socialt aktiv. Men det kan være en udfordring at bevare et socialt liv, fordi sygdommen gør det sværere at opfatte, hvad der foregår, og vanskeligere at udtrykke, hvad man føler. Jeg har talt med mange med demens, som har oplevet at være i sammenhænge, hvor de ikke forstod, hvad der blev sagt. Folks reaktion har været, at de har gentaget ordene højere, fordi de troede, at personen med alzheimer havde problemer med hørelsen. Det virker sårende på den demente, og her kan åbenhed om sygdommen hjælpe, siger Nis Peter Nissen.

Ermanvoksentbarnellerventiletmenneskemedalzheimer,erdetvigtigsteråd,atmanhuskeratsemennesketbagdiagnosen.Ogsåskalmansompårørendesamtidigøvesigiatfindesamværsformer,somgørdetoplagtatværesammeninuet.

At være sammen om ting, som sker nu og her, gør det lettere at være i nuet. I stedet for at forholde sig til, hvad der skete før, og hvad der skal ske i morgen, kan det være en idé at komme ud og gå en tur og tale om det, som sker for øjnene af en, siger Nis Peter Nissen.