Usikre forældre kan få hjælp til børneopdragelse

Forældrekursus Forældre skal klædes bedre på til et liv med børn. Til sommer begynder flere kommuner derfor at tilbyde forældreuddannelseskurser til dem, der tvivler på egne evner, når det gælder børneopdragelse

Mange forældre er usikre, når de får deres første barn. Nu begynder 10 kommuner at tilbyde kurser til førstegangsforældre. --
Mange forældre er usikre, når de får deres første barn. Nu begynder 10 kommuner at tilbyde kurser til førstegangsforældre. --. Foto: Koen Suyk.

Søvnløse nætter, uafbrudt gråd og en stor usikkerhed på egne evner.

Særligt førstegangsforældre bliver kastet ud i en følelsesmæssig rutsjetur, når den lille ny endelig er kommet til verden. Nutidens forældre er enormt gode til at læse tykke bøger og hente viden på internettet om børneopdragelse, kost og sundhed, men det halter med at omsætte de mange informationer til praksis, vurderer flere.

Derfor begynder 10 kommuner til sommer at tilbyde kurser til usikre forældre, så de sammen med andre forældre og vejledt af jordemødre og sundhedsplejersker kommer til at føle sig mere sikre i forældreskabet.

Forældreuddannelsesprogrammet "En god start sammen", der er finansieret ved hjælp af satspuljemidler, er det første forebyggende program af sin slags herhjemme. Den private internetside sundhedsplejersken.dk, hvor forældre kan få gode råd fra sundhedsplejersker og psykologer, har i samarbejde med UdviklingsForum, der blandt andet yder konsulenthjælp og udvikler undervisning inden for det sociale, pædagogiske og psykologiske område, tilrettelagt kurserne for Sundhedsstyrelsen.

"Forældre skal lære, hvordan den viden, de har, kommer fra hovedet ud igennem armene. Hvis det første spædbarn, man får i armene, er ens eget, så skal man virkelig begynde fra bunden. Kurserne giver både samvær med andre forældre og mulighed for at lære en masse om børns udvikling og om forældreskab," siger Else Guldager, der er sundhedsplejerske, ph.d. i sundhedsvidenskab samt chefredaktør for sundhedsplejersken.dk.

Forældrekurset kommer til at indeholde i alt 11 kursusgange, hvoraf 3 vil være inden fødslen, og kurset vil løbe, til barnet er cirka to et halvt år. Ud over at forældrene skal føle sig mere sikre i relationen til deres børn, skal kurserne også danne grobund for, at lokale netværk og fællesskaber kan blive etableret.

"Hvis du ikke har nogen børn i forvejen, er det her en mulighed for at lære andre familier at kende og skabe et socialt netværk. På den måde opstår der et fællesskab, hvor man også kan trække på hinanden," siger Else Guldager.

Inspirationen til den nye type forældreuddannelse kommer blandt andet fra Sverige, hvor man i kommunen Leksand i flere år har haft stor succes med modellen. Erfaringen er, at forældrene får etableret solide netværk, hvor de voksne har meget glæde af hinanden. Metoden har ført til markante fald i skilsmisser og færre socialt udsatte børn og unge med deraf følgende besparelser i milliardklassen på de sociale udgifter.

De 10 kommuner, der er blevet udvalgt til at deltage i projektet, er jævnt fordelt over hele landet. Og forældre i eksempelvis Hjørring, Tønder og på Lolland vil i et samarbejde mellem praktiserende læger og jordemødre kunne blive henvist til kurserne, fortæller Annette Poulsen, projektleder fra Sundhedsstyrelsens Center for Forebyggelse.

Susanne Hede, formand for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker, er yderst positiv over for det nye tiltag. Ligesom Else Guldager mener hun, at moderne forældre har brug for konkret og praktisk viden til at varetage forældrerollen. Hun understreger dog det bekymrende i, at der i det hele taget er brug for sådanne kurser.

"Der er ingen tvivl om, at der kommer flere og flere forvirrede forældre, fordi de søger viden alle vegne, og de kan ikke finde en retning i al informationen. Men den her form for kurser vidner også om, at kommunerne er pressede. Det er skræmmende, hvor meget der er skåret ned på det forebyggende arbejde, som sundhedsplejerskerne varetager. Nedskæringer, der har betydning for begyndelsen af livet for en lille, ny baby," siger Susanne Hede.

I Foreningen Forældre og Fødsel hilser formand Maria Lisette Jacobsen også den nye form for forældreuddannelse velkommen. Hun mener, at den nye type kurser er et udtryk for, at vi i dag har et mere individuelt familiemønster.

"Før i tiden kunne man bedre spejle sig i sine sociale netværk, fordi man måske for eksempel havde oplevet, hvordan ens mor eller søster greb det an at amme. I dag er hver familie sig selv nærmest, og det skal helst se pænt ud på overfladen. Jeg tror, at mange forældre i dag føler sig alene. Så det at bede om hjælp kan være en stor udfordring. Der er ikke den samme sociale omsorg for hinanden som for 30-40 år siden," siger hun.

På den anden side mener Maria Lisette Jacobsen dog også, at nutidens forældre skal blive bedre til at stole på deres mavefornemmelse, når de får et lille barn i hænderne.

"Hvis man sætter sig ned og mærker ordentligt efter, så kan man godt mærke, om det er i orden, at et barn skal græde sig selv i søvn, bare fordi det er anbefalet i en bog. Vi har åbenbart et problem med forældre, der er usikre på deres forældreskab. Og i stedet for at forældrene søger lappeløsninger på internettet, er det bedre, at de får noget faglig vejledning."

skovhoej@k.dk