Historien, der bør fortælles

Også Frankrig har sorte pletter på den nationale samvittighed i forbindelse med holocaust. Det handler Roselyne Boschs velmenende, gribende og alt for normale "Beslutningen" om

Beslutningen. Frankrig 2010. Instruktion: Roselyne Bosch. 125 min. Premiere i fire danske biografer.
Beslutningen. Frankrig 2010. Instruktion: Roselyne Bosch. 125 min. Premiere i fire danske biografer.

3/6

Filmen skildrer det franske kapitel af nazisternes Endlösung. Vi følger i korte klip miljøet omkring Hitler og de afskyvækkende beslutninger om at udrydde også franske jøder. Vi er også med, når marskal Pétain og hans regeringsleder, Pierre Laval, kynisk diskuterer, hvor mange jøder de skal ofre for at stille nazisterne tilfreds. Men fokus er på nogle jødiske familier på Montmartre i Paris. Filmen begynder i foråret 1942, hvor jøderne er blevet pålagt at bære davidsstjernen og siden pålægges restriktion på restriktion, indtil de ved en omfattende aktion tages til fange og interneres på Paris' gamle vinterbane, før de sendes først til en fransk lejr og siden til Auschwitz.

Hovedpersonerne er to søde og glade drenge - den 11-årige Joseph og den 3-4-årige Noé - og den selvopofrende Florence Nightingale, sygeplejersken Annette. Drengene bliver uforskyldte ofre for nazisternes umenneskelige terror og Vichy-regeringens studehandler. Annette er en af de få sygeplejersker, der tilser de 13.000 jøder på Vinterbanen, og hun følger med til den franske lejr, hvor hun med umenneskeligt engagement kæmper for at give de internerede bare nogenlunde tålelige forhold.

Emnet er alvorligt, og det er bestemt nødvendigt, at også danske biografgængere får mulighed for at høre om de jødeforfølgelser, der foregik i Frankrig. Men "Beslutningen" fortæller sin historie på en så helt igennem traditionel måde, at man må undres over den mangel på filmkunstnerisk vovemod, Bosch udviser. Der går for meget sødsuppe i skildringen af de jødiske familier, i skildringen af børnene og ikke mindst i det billede, filmen tegner af Røde Kors-sygeplejersken. I det perspektiv er "Beslutningen" en jævn film om et altid relevant emne.

kultur@k.dk

Beslutningen. Frankrig 2010. Instruktion: Roselyne Bosch. 125 min. Premiere i fire biografer.