Søvndyssende Forestilling

VALGVIDEO SF's valgpræsentation er en rutinepræget præstation, vel under middel


(Forkortet version af SF's valgvideo)

Europa, partiets følsomme tå igennem årtier, og så Holger K. Nielsen.

"Holger K. eller kaos" er ellers et grundprincip i partiets selvforståelse. Man mindes vemodigt SF's præsentationsvideo fra 2001, hvor partiet inviterede seerne med på en "SF Holger Tour 2001" – en heftig bil-karavane med tre rappe SF-biler, der gennemtrawlede Syddanmark med Selveste Far ved rattet. I SF er Holger bestemt ikke svært at finde – han er en af de midaldrende mænd, der har svært ved at overlade rattet til andre.

Sjovt, at netop Socialistisk Folkeparti altid har været så personfikseret. Men måske er det baggrunden for, at Holger ikke var på denne gang. Bevares, helt borte er han ikke, man hører hans stemme, kommende som fra foroven, opsummerende partiets politik. Men skærmen var overladt til partiets ungdomspolitikere, som ikke just fremstod som karismatiske.

Der var ingen overraskelser blandt de temaer, som partiets havde valgt at tage op. Det var folkeskolen, arbejdsløsheden, miljøet og u-landshjælpen. Ikke et ord om socialisme, ikke et ord om økonomi i det hele taget. SF er blevet et rigtigt centrum-venstreparti, venstrefløjen er helt overladt til Enhedslisten. Til gengæld er det blevet vanskeligere at skelne SF fra de radikale.

SF står for Styrk Folkeskolen. Partiet ønsker at forsvare "verdens bedste folkeskole", selv om de vist ikke mener, det er verdens bedste mere. SF ønsker, at alle børn skal kunne læse i tredje klasse. SF har nemlig som alle de øvrige partier læst PISA-rapporten, som kom lige tilpas for valgkampen. Derfor ønsker SF en bedre læreruddannelse, mere efteruddannelse og en bedre ledelse i folkeskolen. Det ønsker alle de andre partier også, men det koster jo en masse penge, så det kan man nok godt skyde en hvid pind efter, når valget er overstået.

Men læsefærdighed er sådan et handy emne – alle skal kunne læse, det er til at tage og føle på! Men måske skulle man hellere ønske, at børnene fik et klarere begreb om, hvorfor de overhovedet går i skole. Måske skulle man prøve med at give dem en fortælling, de kunne være med i. En fortælling, som de kunne forstå sig selv, hinanden og verden ud fra – så ville læsefærdighederne såmænd nok komme af sig selv. Som det er nu, bibringes børnene en problematisk opfattelse af, at de går i skole helt for deres egen skyld.

Det er en fattig kultur, der ikke kan tilbyde sine børn en fortælling om, hvad den går ud på. SF abonnerede engang på en fortælling, ganske vist en modfortælling, men alligevel. Nu står SF for Sløjf Fortællingen.

Så videre til arbejdsløsheden. SF står for Sysselsæt Flere. SF ønsker tryghed på arbejdsmarkedet, SF ønsker alle de 170.000 arbejdsløse i arbejde, og til en overenskomstmæssig løn – SF ønsker og ønsker, men tilbyder ikke en lyd om, hvad man skal gøre ved sivningen af danske arbejdspladser til udlandet, eller hvordan man skal begrænse multinationale selskabers skalten og valten. Man skal jo ikke lægge sig ud med nogen.

SF står for Står For – det står for Stop Forureningen og hjælp de Stakkels Fattige i u-landene. Det står for meget mere af det gode og mindre af det onde, sådan jævnt ud over det hele. Og Holger K. Nielsen bevarer overblikket som Moses på bjerget – SF står for Stem på Far.

Det står også for Søvndyssende Forestilling: en rutinepræget præstation, vel under middel.

Henrik Jensen er lektor

i historie ved RUC