Vejen over muren til venskab

God gammeldags drengefilm om et fjendskab, der bliver til et tæt venskabeligt forhold, og som vidner om et større svar

"The eagle" udspiller sig ved Hadrians mur, som adskiller den romerske civilisation. Her samlede Konstantin senere landets folkeslag og kulturer under kristendommen. Men længe inden det rejser de to fjender Marcus (th.) og Esca ind i den brutale verden i nord for at finde den forsvundne standard, Ørnen.
"The eagle" udspiller sig ved Hadrians mur, som adskiller den romerske civilisation. Her samlede Konstantin senere landets folkeslag og kulturer under kristendommen. Men længe inden det rejser de to fjender Marcus (th.) og Esca ind i den brutale verden i nord for at finde den forsvundne standard, Ørnen. Foto: Nordisk Film.

I år 122 lod den romerske kejser Hadrian bygge en mur tværs over Nordengland. Har man stået på den 120 kilometer lange mur, der er imponerende selv i dag, og følt suset fra historien, hvor man nord for har de vilde skotter og sydpå den civiliserede romerske verden, vil man elske filmen "The Eagle" (Ørnen, red.), der netop udspiller sig her.

Skamplet på familiens ære

Den romerske officer Marcus Flavius Aquila ankommer til området for at overtage sin første kommando, og han vinder ære på slagmarken, men da han bliver alvorligt såret, afskediges han i ære. Det er for unge Marcus det værste, der kunne ske. Hans far var øverstbefalende for den berømte 9. legion, der 20 år før på mystisk vis var forsvundet på et togt nordpå. 5000 mand forsvandt og med dem deres standard, Ørnen. Det var forsmædeligt, og tabet udløste stor bestyrtelse i Rom. En standard er mere end bare noget metal. Den er et symbol på Rom og ære. Den blev tabt, og Marcus Flavius Aquilas' far var årsagen!

Denne skamplet på familiens ære vil den unge Marcus fjerne ved at finde Ørnen. Da han hårdt såret bliver bragt til en onkels hus i Sydengland, får han en indfødt slave, der kan hjælpe ham under rekonvalescensen. Denne slave, Esca, har en lignende historie, bare omvendt. Hans britiske høvdingefar, mor, bror og søstre blev dræbt af romerne, og nu er han slave under sin fars mordere. Det giver et modsætningsforhold mellem de to, men der sker noget med de to undervejs, da de begiver sig ind i det vilde Skotland nord for Hadrians mur.

Venskab mod forventning

Rygterne siger, at den 9. legions ørn befinder sig bag bjergene hos Det Malede Folk. De to fjender, Marcus og Esca, udvikler på trods af deres modsætninger et venskab, alt imens historien accelererer. De møder den brutale verden nord for civilisationens grænse og må sammen kæmpe sig frem. Filmen skildrer en verden i vold og barskhed. Både nord og syd for muren er det voldens regimente, der råder.

Filmen er baseret på drengebogen "The Eagle of the Ninth" af Rosemary Sutcliff. Dens grundtema er venskab midt i en brutal verden. Sådan kan man også vælge at se filmen, men jeg synes nok, at den rummer mere. Ja, verden er brutal både nord og syd for muren. Sådan også i dag. Hvad får forskellige folkeslag eller kulturer til at kunne leve sammen? Jeg synes, filmens slutning, som ikke skal røbes her, vidner om et større svar end venskab. Man aner medmenneskelighed og respekt for hinanden.

Tankevækkende for øvrigt, at der et par århundreder efter – netop i dette område – kom en kommandant ved navn Konstantin. Han skulle indføre kristendommen som legal religion i hele Romerriget, og i den forenedes folkeslag og kulturer nord og syd for alle mure, men det er en anden historie. Filmen "The Eagle" er en god, gammeldags drengefilm med noget på hjerte.