Prøv avisen

Flere skoler markerer Religionernes Dag

Arkivfoto. I år er det 15 år siden, at Religionslærerforeningen indførte en særlig dag, der skulle få så mange skoler som muligt til at sætte fokus på religioners betydning for det enkelte menneske, kulturen og samfundet i begyndelsen af det 21. århundrede. Dagen kan give anledning til diskussioner, lege og foredrag på skolerne, og nogle steder har man gennem tiden også haft temauger om det emne, foreningen har valgt for året. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

I dag er det Religionernes Dag, som blev indført af Religionslærerforeningen for at øge bevidstheden om religioners betydning for menneskers liv. Stadig flere skoler bruger dagen til at sætte fokus på bestemte temaer

"Går det hele ad helvede til?”.

Det spørgsmål kommer mange folkeskoleelever over hele landet til at arbejde med i den kommende tid. Spørgsmålet er nemlig overskriften på et undervisningsmateriale fra Folkekirkens Skoletjeneste, som skal sætte fokus på en aktuel og allestedsnærværende frygt i både kulturen, medierne og samfundet: Frygten for fremtiden. Det fortæller teolog Lea Hasselager fra Folkekirkens Skoletjeneste i Hillerød og Allerød.

”Materialets overordnede tema er håb og frygt, og under det skal eleverne arbejde med emnerne Helvede og Paradis og dystopi og utopi. De skal reflektere over, hvordan man kan navigere i den frygt, der præger de dystopiske tv-serier og film, for ikke at tale om nyhedsstrømmen, og til sidst formulere et håb for fremtiden,” siger hun.

Skoletjenesten vurderer, at omkring 900 skoler har meldt sig klar til at tage materialet i brug, og i dag på den såkaldte Religionernes Dag bliver religionslærerne klædt på til at undervise i emnet. Mere præcist er 150 skolelærere i dag til en konference på Københavns Universitet, hvor de vil få inspiration til, hvordan de fremover kan omsætte temaet ”Himmel og Helvede” til konkret undervisning.

I år er det 15 år siden, at Religionslærerforeningen indførte en særlig dag, der skulle få så mange skoler som muligt til at sætte fokus på reli-gioners betydning for det enkelte menneske, kulturen og samfundet i begyndelsen af det 21. århundrede. Dagen kan give anledning til diskussioner, lege og foredrag på skolerne, og nogle steder har man gennem tiden også haft temauger om det emne, foreningen har valgt for året.

Mange skoler viste allerede i 2004 interesse for at markere Religionernes Dag, men siden er opbakningen fra fagets lærere vokset yderligere. Det oplever John Rydahl, der er formand for Religionslærerforeningen og også var formand, da dagen blev stiftet.

”Da vi holdt den første Religionernes Dag, fik vi stor opmærksomhed i pressen, og vi blev tilbudt lokaler og en forestilling af skuespiller Lone Hertz. Men der var ikke rigtig nogen af vores medlemmer, som opdagede, at vi holdt noget. Så der var nok under 30 lærere, der mødte op til vores konference,” siger han og tilføjer, at antallet de seneste fem år har ligget på 150 deltagere.

Hvor fokus i år er på Himlen og Helvedet, har Religionslærerforeningen tidligere arbejdet med emner som fordomme, tro og viden og Søren Kierkegaard. Nogle år har dagene også være mere politiske og eksempelvis handlet om kristendomsfagets primære fokus på én religion.

”De første mange år var det primært en konferencedag med mange faglige indlæg. Men efterhånden begyndte lærerne at efterspørge flere praktiske input, så vi arbejder med at give dem konkrete bud på, hvordan de kan undervise,” siger John Rydahl og tilføjer, at interessen for konferencen lod til at stige, efter at kristendomskundskab blev et eksamensfag.

En dag, der øger opmærksomheden på skolens religionsundervisning, er stadig relevant, siger teologiprofessor emeritus ved Aarhus Universitet Viggo Mortensen.

"Religion spiller stadig en meget stor rolle for mennesker i dag, men dens indflydelse på samfundsudviklingen bliver sommetider fortrængt. Derfor er det vigtigt, at religiøse temaer behandles seriøst i folkeskolen. Derudover lever vi i en tid, hvor religionen dukker op flere steder i form af en spirituel opblomstring, selvom afkristningen og sekulariseringen i samfundet fortsætter. Det bør skoleelever også forholde sig til,” siger han.