Hvem arbejder med flygtninge i Danmark?

En kort beskrivelse af de organisationer og myndigheder, der arbejder med modtagelse og integration af flygtninge i Danmark

Hvem arbejder med flygtninge i Danmark?

?I Danmark arbejder både offentlige myndigheder og flere private humanitære organisationer med flygtningenes forhold. Her kan blandt andet nævnes:

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Kaldes også Integrationsministeriet og har det det overordnede ansvar for alt, der vedrører flygtninge i Danmark. Udlændingeservice, der behandler sager om opholds- og arbejdstilladelse i Danmark samt visumsager, hører også under dette ministerium.
Hvis man ønsker at klage over Udlændingeservices afgørelser i asylsager går man til Flygtningenævnet, der er et domstolslignende organ, som træffer afgørelse ved flertal.
Læs mere om Integrationsministeriet her.

Kommunerne
Kommunerne har ansvaret for integrationen af flygtninge i de første tre år, efter de har fået asyl. Kommunerne aftaler indbyrdes, hvordan nye flygtninge skal fordeles. Hvis de ikke kan blive enige, bliver det afgjort af Udlændingeservice.
Læs mere om kommunernes arbejde på borger.dk.

Dansk Flygtningehjælp
Dansk Flygtningehjælp er en uafhængig humanitær organisation, som giver konsulentbistand til kommunerne, har sprogskoler, støtter frivilligt, lokalt integrationsarbejde og rådgiver asylansøgere og flygtninge. Dansk Flygtningehjælp deltager desuden i asylproceduren, hjælper flygtninge der vil vende tilbage til hjemlandet, oplyser om flygtningeforhold og har en tolkeservice.
Organisationens største indsatsområde er dag det internationale arbejde.
Læs mere om Dansk Flygtningehjælp her.

Dansk Røde Kors
Dansk Røde Kors er en privat humanitær hjælpeorganisation. Røde Kors varetager driften af hovedparten af asylcentrene i Danmark.
Læs mere om Dansk Røde Kors her.

Amnesty International
Amnesty International er en verdensomspændende demokratisk medlemsorganisation, der kæmper for, at hvert eneste menneske nyder alle de menneskerettigheder, som er nedfældet i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder og de internationale menneskerettighedskonventioner og -standarder.
Læs mere om Amnesty Internationals arbejde med flygtninge her.