Hvem er flygtning?

Hvad er forskellen på at være flygtning, migrant og asylansøger? Få overblikket her

Hvad er forskellen på en migrant og en flygtning?
Hvad er forskellen på en migrant og en flygtning?. Foto: Danilio Balducci/Sintesi.

Flygtning:
En flygtning er en person, hvis ansøgning om asyl er imødekommet, og som dermed har fået opholdstilladelse som flygtning.
For at få asyl skal man være forfulgt i sit hjemland på grund af race, religion, politiske aktiviteter eller lignende, og man skal være i risiko at miste livet, blive fængslet, tortureret eller få krænket sine menneskerettigheder på andre måder i hjemlandet.

Migrant:
En migrant eller indvandrer er en person, som forlader sig eget land og bosætter sig i et nyt af egen fri vilje eller på grund af dårlige levevilkår i hjemlandet. Mange udvandrer for eksempel på grund af økonomiske, sociale eller sikkerhedsmæssige problemer, og de hører dermed ikke under FN's flygtningekonventions definition af en flygtning.

Asylansøger:
En asylansøger er en udlænding, som har forladt sit hjemland og søger om ret til at opholde sig i et andet land som flygtning og blive beskyttet af dette land. Hvis ansøgningen afvises, skal vedkommende forlade det land, han eller hun har søgt asyl i.