Før søndagen
Før søndagen

Karen Klint: Lighed er at give folk en chance for at lykkes

Der ligger en gennemslagskraftig politisk tale gemt i søndagens prædiketekst om, at vi bør give hinanden de bedste betingelser for at lykkes som mennesker, mener socialdemokraten Karen J. Klint

Før søndagen

Komponist: Livet opstår, hvor koldt og varmt mødes

Man kan ikke lave enkle regler hverken for gudstjenesten eller livet. I stedet må vi hele tiden prøve os frem og forsøge at skabe noget godt sammen med andre, mener komponist Hans Dammeyer, der selv har fået sine stærkeste oplevelser af fællesskab i musikkens verden

Før søndagen

Jeg oplevede et stærkt gudsnærvær på apoteket

Når Jesus i søndagens tekst opfordrer disciplene til at tjene hinanden, kan det virke uoverskueligt og overvældende. Men vi kan gøre en stor forskel ved at give hinanden mere tid, nærvær og opmærksomhed i hverdagen, mener kommunikationskonsulent Rebekka Steinvig

Før søndagen

Jørgen Carlsen: Vi skal vogte os for at bruge tomme ord

Den største synd er at vende ryggen til glæden i livet, siger Jørgen Carlsen efter at have læst søndagens tekst. Ifølge ham er det befriende, at der findes en højere magt, som ser alle vores fejl og mangler

Før søndagen

Med tiltro kommer tilgivelse

Den, der har tiltro til, at Jesus tilgiver, vil også opleve tilgivelsen. Det er budskabet i søndagens prædiketekst fra Lukasevangeliet, mener forfatter Jens Christian Grøndahl

Før søndagen

Carsten Hjorth Pedersen: Gud er ingen skødehund

Mange har en tilbøjelighed til at glemme, at Gud ikke kun er god og blid, mener leder af Kristent Pædagogisk Institut Carsten Hjorth Pedersen

Før søndagen

Kunstner: Vi skal takke Gud – også i krisetider

Søndagens evangelietekster handler om Jesu genkomst og om at være vågen og rede. Kunstneren Elin Quist har i sine malerier taget forskud på de sidste tider

Før søndagen

Chefredaktør: Vi skal kæmpe for at fastholde de kristne værdier

Europas udfordringer med migranter og asylansøgere kan ikke løses med kortsigtede politiske indgreb. Der må langsigtede løsninger til, som bygger på kristne værdier. Det er en oplagt lære af søndagens tekst, mener chefredaktør på Flensborg Avis, Jørgen Møllekær

Før søndagen

Operasanger: At frygte Gud er at være uden frygt

Noget af det, vi bør frygte allermest, er den negative form for frygt, mener operasanger Jens-Christian Wandt. Til gengæld er gudsfrygten positiv. For selvom Gud er nærværende i hele livet, er Gud aldrig årsagen til det onde

Før søndagen

Kenneth Kristensen Berth: Gud stiller uopnåelige krav — og det er sundt

Kristendommen er ikke en gerningsreligion, men den sætter barren højt for, hvordan vi bør stræbe efter at leve vores liv. Det viser søndagens prædikentekst fra Matthæusevangeliet, mener folketingsmedlem Kenneth Kristensen Berth, Dansk Folkeparti

Før søndagen

Generalsekretær: Vi skal være bedre til at ofre os – også når det gør ondt

Søndagens tekst fortæller os, at vi skal have mod til selvopofrelse midt i usikkerheden, mener generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke Tim Whyte. Flere gange i sit virke har han selv været vidne til så voldsomme konsekvenser, at tvivlen et øjeblik fejlagtigt overskyggede denne vigtige pointe

Før søndagen

Højskoleforstander: Nogle gange savner jeg en god begravelse

Det er godt at blive mindet brutalt om, at vi skal dø, sådan som vi bliver i søndagens tekst. For i en kultur, der sætter selvtilstrækkeligheden højt, glemmer vi let, hvad der virkelig batter, siger højskoleforstander Simon Lægsgaard

Før søndagen

Vi deler ud, og Helligånden gør resten

Evangeliet på alverdens sprog: Det begyndte med pinseunderet i Jerusalem. Siden har Gideonitterne uddelt over to milliarder bibeler på verdensplan

Før søndagen

Kunstner: Vi skal synliggøre det usynlige med et nutidigt sprog

I søndagens tekst oversætter kunstner Adi Holzer Jesu herliggørelse til ophøjelse, fordi han allerede i sin østrigske ungdom lærte, hvor vigtigt det er at inddrage nutidigt sprog i troen, hvis kærlighedsbudskabet skal fastholdes i vor tid

Se flere

Jobmarked

Se flere jobopslag

Læserklub