Før søndagen
Før søndagen

Chefredaktør: Vi skal kæmpe for at fastholde de kristne værdier

Europas udfordringer med migranter og asylansøgere kan ikke løses med kortsigtede politiske indgreb. Der må langsigtede løsninger til, som bygger på kristne værdier. Det er en oplagt lære af søndagens tekst, mener chefredaktør på Flensborg Avis, Jørgen Møllekær

Før søndagen

Operasanger: At frygte Gud er at være uden frygt

Noget af det, vi bør frygte allermest, er den negative form for frygt, mener operasanger Jens-Christian Wandt. Til gengæld er gudsfrygten positiv. For selvom Gud er nærværende i hele livet, er Gud aldrig årsagen til det onde

Før søndagen

Kenneth Kristensen Berth: Gud stiller uopnåelige krav — og det er sundt

Kristendommen er ikke en gerningsreligion, men den sætter barren højt for, hvordan vi bør stræbe efter at leve vores liv. Det viser søndagens prædikentekst fra Matthæusevangeliet, mener folketingsmedlem Kenneth Kristensen Berth, Dansk Folkeparti

Før søndagen

Generalsekretær: Vi skal være bedre til at ofre os – også når det gør ondt

Søndagens tekst fortæller os, at vi skal have mod til selvopofrelse midt i usikkerheden, mener generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke Tim Whyte. Flere gange i sit virke har han selv været vidne til så voldsomme konsekvenser, at tvivlen et øjeblik fejlagtigt overskyggede denne vigtige pointe

Før søndagen

Højskoleforstander: Nogle gange savner jeg en god begravelse

Det er godt at blive mindet brutalt om, at vi skal dø, sådan som vi bliver i søndagens tekst. For i en kultur, der sætter selvtilstrækkeligheden højt, glemmer vi let, hvad der virkelig batter, siger højskoleforstander Simon Lægsgaard

Før søndagen

Vi deler ud, og Helligånden gør resten

Evangeliet på alverdens sprog: Det begyndte med pinseunderet i Jerusalem. Siden har Gideonitterne uddelt over to milliarder bibeler på verdensplan

Før søndagen

Kunstner: Vi skal synliggøre det usynlige med et nutidigt sprog

I søndagens tekst oversætter kunstner Adi Holzer Jesu herliggørelse til ophøjelse, fordi han allerede i sin østrigske ungdom lærte, hvor vigtigt det er at inddrage nutidigt sprog i troen, hvis kærlighedsbudskabet skal fastholdes i vor tid

Før søndagen

"Jeg har altid elsket min far, også selvom han blev drabsmand"

Den 41-årige psykolog Jørgen Casparsen blev præget af en opvækst med en alkoholiseret far, der blev drabsmand. I morgendagens prædiketekst hører psykologen et budskab om radikal ændring af menneskers livsbane

Før søndagen

Psykolog: Som begrænsede mennesker har vi brug for noget ubegrænset

I søndagens tekst viser Jesu tilgivelse os vigtigheden af at indse, at det er et menneskeligt grundvilkår at fejle, mener psykolog Elli Kappelgaard. Det er noget, som både hun og hendes patienter kæmper med at huske i en tid, hvor præstationssamfundet sætter vores forståelse af os selv på prøve

Før søndagen

Jane Aamund: Efter døden er der fred og lys

Påskens budskab hjælper os til ikke at frygte døden, mener Jane Aamund, som har brugt troen meget i sit lange sygdomsforløb. Tre gange har den 81-årige forfatter også oplevet at vende tilbage til livet

Før søndagen

Gospelsangerinde: Palmesøndag minder os om, at vi skal prioritere

Den vigtigste højtid blandt verdens kristne skydes i morgen i gang med palmesøndag. I søndagens tekst bliver Jesus salvet som frelsernes konge, og samtidig bliver hans tilhængere mindet om at prioritere og holde fokus, mener gospelsangerinde Lene Nørrelykke

Før søndagen

Angst under krigen kunne ikke kvæle livsmodet

Da Per Schultz Jørgensens far under Anden Verdenskrig blev arresteret og kom i kz-lejr, spillede troen en daglig rolle i familien for at bevare håbet. Han ser det som sine bebudelsesår, der omtales i morgendagens tekst

Før søndagen

Højskoleforstander: Det er sværere at tro på Guds ord end på Djævelens

I dag er det blevet vanskeligere at gennemskue, hvad der er sandt og falsk, og vi mennesker vender os derfor ofte mod det, som gavner os selv. Det mener formand for Folkehøjskolernes Forening Lisbeth Trinskjær, som efterlyser mere tanke på, hvad og hvem vi lytter til

Før søndagen

Billedkunstner: Tro giver kræfter til at gøre, hvad tvivl ikke tillader

Søndagens tekst viser, at vi skal tro aktivt, men samtidig gøre os selv inaktive ved at søge hjælp, mener den 71-årige billedkunstner Sonia Brandes. Hun har ofte haft brug for at tro på en udefrakommende kraft for at få hjælp til at overkomme det tomrum, hun som kunstner sommetider møder

Før søndagen

Steen Hildebrandt: Vi skal alle være tjenende over for kloden

En god leder er ikke den, der er størst og mægtigst, men den, der tjener andre, siger professor emeritus Steen Hildebrandt. Søndagens tekst får ham til at reflektere over Jordens kritiske tilstand og menneskers ansvar for samme

Før søndagen

Teolog: Vi skal øve os i at stå stille, se på den anden og lytte

Alt for ofte støder vi ind i konflikter på arbejdet og derhjemme, fordi vi kun berører dem på overfladen. Morgendagens prædikentekst er et rungende budskab om, at vi skal stoppe op, vise os selv og lytte til den anden, fremhæver teolog Christina Busk

Før søndagen

Små frø i barnehjerter

Merete Bandak, forfatter og salmedigter, tror på, at kirken gror nedefra, hvad sennepsfrøets vækst er et billede på

Se flere

Jobmarked

Se flere jobopslag

Læserklub