Folkekirkens økonomi

Indholdsfortegnelse

Stigende udgifter, færre medlemmer. Det er virkeligheden for folkekirken. Men hvordan forvalter kirken sin økonomi og sit årlige budget på næsten otte milliarder kroner?

Hvor godt gør forvalterne det? Og fungerer systemet?

Kristeligt Dagblad sætter i den kommende tid fokus på de udfordringer, der tegner sig for folkekirkens økonomi. I dette tema kan du følge artikelserien og få overblik over, hvordan folkekirkens økonomi fungerer.

Hvor meget omsætter folkekirken for årligt?
Hvad går pengene til?
Hvad består kirkeskatten af?

1. Overblik

Folkekirken har indtægter og udgifter på 7,8 milliarder kroner om året. Pengene administreres af kirkeministeren, landets ti stifter og de godt 1800 menighedsråd.

I nedenstående grafik kan du få et overblik over, hvor pengene kommer fra, og hvad de bliver brugt på. Hold musen hen over de enkelte poster for at få dem forklaret.

2. Indtægter

Folkekirkens indtægter fordeler sig i tre forskellige hovedgrupper. Den absolut største indtægt kommer fra kirkeskatten, hvor der både er en landskirkeskat og en lokal kirkeskat. Derudover bidrager staten med et årligt tilskud. En mindre del af indtægterne kommer fra blandt andet kirkegårde, boliger og renter.

2. 1. Kirkeskat

Kirkeskatten 2013

På kortet kan du se forskellen på kirkeskatteprocenten i de forskellige kommuner. Klik på den enkelte kommune for at se kirkeskatten.

Jo rødere farve, jo højere kirkeskat. Jo grønnere farve, jo lavere kirkeskat. I gennemsnit var kirkeskatten i 2013 på 0,88 procent.

Kilde: Ministeriet for Ligestilling og Kirke

3. Udgifter

3. 1. Ansatte

Løn er den største udgiftspost i folkekirken. Lønudgifterne er fordelt på knap 9.000 fuldtidsstillinger. I alt udskriver folkekirken løn og honorarer til omkring 30.000 personer om året.

Grafik: Hold musen hen over de enkelte personer, for at se hvad deres opgave er i folkekirken.

3. 2. Løn

Milliardstigning i folkekirkens lønninger

MED GRAFIK: Folkekirkens løn til personale er vokset med 1 milliard kroner på 20 år. Samtidig har...

Grafik: Hold musen hen over de enkelte ansatte og se, hvad de laver i folkekirken, og hvor mange der er ansat inden for den enkelte faggruppe.

4. Nordiske kirker

"De fleste har efterhånden lært formskrift i skolen, der er meget cirkulær og statisk, hvilket gør ...

Nordens kirker udfordres på økonomien

MED GRAFIK: Medlemstab og stigende udgifter inden for folkekirken er en nordisk tendens. Men...

Grafik: Hold musen hen over de enkelte landes kirker for at se hovedtal over deres økonomi

5. Debat

6. Læs mere