Folkeskolen

Indholdsfortegnelse

Den danske folkeskole er blandt de dyreste i verden. Men langt fra en af de bedste, viser internationale undersøgelser. Hvad skal der ske med folkeskolen i fremtiden?

Læs her:

* Regeringens folkeskolereform: Hvad skal der ske?
* Pisa-undersøgelen: Hvert lands placering
* Hvad mener lærere og elever?

1. Historie

Tegning: Peter

Fra tæsk til terapi

Straf i skolen Danske skoleelever kan i år fejre, at det i 40 år har været forbudt for lærere at...

1. 1. Erindringer

I 1999 var der både cola og cigaretter fremme i frikvarteret hos disse elever på Sortedamsskolen i ...

Livet i skolen er alt det mellem timerne

For første gang har forskere kigget nærmere på hverdagen, som den huskes af eleverne i den danske...

2. Udvikling

2. 1. Lærerne

 ©Classroom kids/6PA/MAXPPP ; enseignante,femme d'age ...

Læreren afgør om skolen bliver bedre

Hvis regeringens ambition om en bedre folkeskole skal realiseres, kræver det bedre lærere. Hvad der...

Lærere vil ikke have flere karakterer

Karaktergivning i alle fag fra 6.-klasse er ingen god idé, mener lærerne. Men det mener...

2. 2. Individualisering

Individualiseringen er for stor i folkeskolen

Børn kommer ikke i skole for at indtage hver sin lille afsondrede mentale celle, hvor de kan sidde...

Forældre presser på for mere individ-fokus i skolen

Folkeskoler deler oftere elever op efter evner eller interesse. Men det er stadig ikke nok, mener...

2. 3. Rummelighed

Nibras Aziz er elevrådsformand på H.C. Andersen Skolen i Odense. Her ses hun som nummer fire fra venstre i ...

Vi skal alle sammen være her

Danske elevers faglige kundskaber og skolens kvalitet har endnu en gang været i fokus i denne uge...

Illustration: Peter M.

Lige børn holder lukket fest

Børn og unge er ikke ringere til at tage hensyn til andre end tidligere generationer. Men mange har svært ved at udstrække deres empati til dem, som er anderledes. Derfor fremstår de som hensynsløse over for andre end den nære vennekreds

2. 4. Specialklasser

Bør forældre rumme urolige elever i deres børns klasse?

Mere end seks ud af ti danske forældre mener, at børn med specielle behov hører hjemme i...

2. 5. Niveaudeling

Bred modstand mod mere niveaudeling i skolen

Undervisningsministeren vil ændre loven, så skolerne får frit spil til at dele elever op efter køn...

2. 6. Klassens størrelse

Ny rapport anbefaler mindre skoleklasser

Klasserne i folkeskolen bør være mindre. Både af faglige og økonomiske grunde, anbefaler ny rapport...

2. 7. Kønsforskelle

Piger vil lære at læse drenge skal lokkes til det

Seksårige drenge er ved skolestart i langt større ubalance med skolens tradition for stillesiddende...

2. 8. Ensomme børn

Forventning om ensomhed giver ringere præstation i skolen

Bare tanken om social udstødelse kan forringe ens faglige niveau, viser eksperiment. Vores udbredte...

2. 9. Syge børn

Nikoline Guldbrandt Nielsen har børnegigt, og det betyder, at hun hvert år har cirka 40 fraværsdage fra ...

Folkeskolen snyder syge børn for undervisning

Flere hundrede børn med alvorlige sygdomme bliver sat markant tilbage i skolen, fordi de ikke får...

2. 10. Forældrene

@-Fotobyline:Tegning: Peter M.

Skolen vil opdrage forældrene

I løbet af 15 år er skolesystemets syn på forældrene markant forandret. Ifølge skoleforsker er vi...

3. Friskoler

3. 1. Det mener partierne

Skal den økonomiske støtte til friskoler øges?

Soc: Ja Radikale: Ja Kons: Ja SF: Ja Lib: Nej KD: Ja DF: Ja Venstre: Nej Enhl: Nej

3. 2. Fri- eller folkeskole?

Forældre tilvælger folkeskolens faglighed

Selvom friskoler og privatskoler har stigende elevtal, vælger mange forældre at flytte deres børn...

3. 3. Religion

4. Kristendomskundskab

5. Elitebørn

Selvom der er langt imellem dem, så findes der særlige tilbud til højt begavede børn i Danmark. Her er ...

Dengang højt begavede var nogen, man ikke skulle have ondt af

Opmærksomheden omkring højt begavede børns dårlige trivsel er kraftigt stigende, men i praksis er...

6. Debat

7. Læs mere