Kender du Alternativets mærkesager?

Et bæredygtigt iværksættersamfund med fokus på tryghed og ligestilling er et af Alternativets vigtigste mærkesager

Vi bliver jokeren ved dette valg, og hvis folk gerne vil have, at Helle Thorning fortsætter som statsminister, så er den største garanti for det, at vi kommer ind, siger Uffe Elbæk til Politiken.
Vi bliver jokeren ved dette valg, og hvis folk gerne vil have, at Helle Thorning fortsætter som statsminister, så er den største garanti for det, at vi kommer ind, siger Uffe Elbæk til Politiken. Foto: Thomas Lekfeldt.
No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.
Rasmus Nordqvist, medlem af Folketinget for Alternativet 3726334

Men hvor godt kender du det enkelte parti - og ikke mindst dets mærkesager?

Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden, skriver partiet på dets hjemmeside.

Her er partiets 10-punktsprogram.

Et bæredygtigt samfund

Alternativet vil en seriøs bæredygtig omstilling af hele samfundet. Det er af afgørende betydning for os, at vi som samfund erkender, at vi ikke kan fortsætte med at bruge flere ressourcer, end jorden kan gendanne.

Vi skal derfor have modet til omfattende satsninger på nye modeller for produktion, forbrug, forsyning, beskatning, økonomi og transport. Vi tror på at disse satsninger er nødvendige – både for at sikre en seriøs bæredygtig omstilling af samfundet og for at skabe nye og bedre arbejdspladser.

Økonomien skal vurderes med henblik på balancen mellem materielt forbrug i dag og de ressourcer, vi efterlader til i morgen, og ikke ud fra et mål om mere forbrug og vækst.

Kort sagt; bæredygtighed skal være udgangspunktet for den nye bundlinje.

Et iværksættersamfund

Alternativet tror på det entreprenante initiativ. Vi tror på, at personlig skaberkraft er selve forudsætningen for et virksomt samfund. Det skal være lige så naturligt at skabe jobs, som at tage et job.

Vi tror på, at Danmark har potentialet til at blive foregangsland for bæredygtigt iværksætteri og dannelsen af helt nye virksomhedsformer, der skaber nye, bedre og flere arbejdspladser i Danmark.

Det er nødvendigt fordi mange af de arbejdspladser, vi før tog for givet, forsvinder eller flytter ud af vores del af verden.

Vi gjorde det da vi skabte andels- og højskolebevægelserne, og vi kan gøre det igen. Alternativet tror på, at det 21. århundrede er iværksætterens århundrede.

Et trygt samfund

Tillid og tryghed går hånd i hånd. Vi skal genskabe trygheden i samfundet ved at have et offentligt system, der har mod og tillid til at investere i mennesker.

Vi vil vende socialområdet på hovedet. Vi skal i Danmark se udgifter på socialområdet som investeringer i mennesker; investeringer som kommer os alle til gode.

Derfor vil vi forenkle kontanthjælpssystemet og erstatte det med en fast basisydelse uden modkrav. Systemet skal være baseret på tillid frem for kontrol.

Et helt samfund

Alternativet tror på Danmark som et stærkt, levende netværk af små og større fællesskaber i land og by. Der skal være plads og mulighed for udvikling af visionære bo- og livsformer, der sikrer, at lokalområder bliver livskraftige fællesskaber.

Vi vil kæmpe for, at Danmark får flere mindre landbrug, som gennem fokus på økologi og variation i afgrøderne skal skabe flere arbejdspladser og bedre afsætningsmuligheder for kvalitetsprodukter. Det samme gælder fiskeriet. Her vil vi opdyrke de små kystsamfund ved at omfordele fiskekvoter fra de store til de små fiskerifartøjer.

Der skal være mulighed for lokale eksperimenter, der afprøver radikale, bæredygtige løsninger, som rummer en kombination af økonomisk, social og teknologisk innovation

Et praktisk samfund

Vores land kan hverken undvære kloge hoveder eller kloge hænder. Industriel produktion og godt håndværk er en uundværlig del af et kreativt, entreprenant og bæredygtigt samfund.

Vi må gøre op med uddannelsessnobberiet. Danmark skal igen være en stolt håndværks- og designnation, der er åben overfor fremtidens muligheder og udfordringer.

Bæredygtighed skal være et gennemgående element i håndværksuddannelserne, og der skal være gode muligheder for videreuddannelse.

Et vildt samfund

Alternativets vil kæmpe for et samfund, hvor der er plads til naturen og den biologiske mangfoldighed, der skal til for, at evolutionens kreativitet kan udfolde sig. Nytte eller ej – for hver uddød art bliver kloden fattigere.

Vi skal have flere naturområder både til lands og til vands. Det mener vi er nødvendigt for at stoppe tilbagegangen af biodiversiteten og genoprette de naturlige økosystemer.

Byerne skal have mere natur. Vi skal have modet til at afgive kontrol med de grønne områder og lade dem være vilde og mangfoldige.

Et reflekterende samfund

Kunst og kultur er afgørende for, at vi kan skabe nye overraskende billeder og forestillinger om den fremtid, vi alle skal leve i. Kunst- og kulturlivet er et frirum, hvor vi udfordrer det, vi tror, vi ved om os selv – som mennesker og som samfund.

Kulturpolitikken skal være mere end et marginalt politisk interesseområde og i stedet løftes ind i centrum for al politikudvikling.

Kunst og kultur skabes ikke af mursten men af mennesker. Derfor vil vi have en kulturpolitik, der fokuserer på kunsternes muligheder for at skabe og udøve kunst.

Et nysgerrigt samfund

Vi skal lade os inspirere af udlandets gode løsninger på udfordringer, vi i Danmark selv står overfor. Der findes nemlig masser af gode løsninger ude i samfundet – både i Danmark og i verden.

Danmark skal være nysgerrig på lokale eksperimenter og gå forrest i udvikling af forskning i demokratiske processer, borgerinddragelse og politikudvikling.

Vi tror på, at et internationalt samarbejde mellem kunstnere, kreative iværksættere og virksomheder skal skabe nye vigtige handelsforbindelser på et reelt, praktisk og forpligtende niveau.

Et vitalt samfund

Livskvalitet og handlekraft skal hæves på alle niveauer i samfundet. Alternativet vil arbejde for flere aktive år med et godt helbred, stærke sociale relationer og et inspirerende liv.

Kropslig og mental vitalitet og følelsesmæssig balance er ikke kun er et personligt ansvar. Den kendsgerning skal afspejles i den måde, vi indretter vores bo- og leveformer, arbejdspladser og familieliv på.

Vores samfund og arbejdsmarked skal være præget af organisatorisk fleksibilitet og mangfoldighed, der afspejler de vidt forskellige behov, vi som mennesker har gennem et helt liv.

Et ligeværdigt samfund

Alternativet ved, at reel ligestilling, både i forhold til køn, etnicitet, alder og seksualitet, kræver et opgør med strukturelle barrierer og stereotyper. Det opgør er vi klar til at tage.

Børn i institutioner og skoler skal mødes som de mennesker, de er, og ikke som stereotype kønsroller.

Vi vil arbejde for, at alle offentlige institutioner skal have en formuleret strategi, der gør op med ulighedsskabende strukturer og fastlåste rammer.

Kilde: Alternativet.dk