Læserne skriver: Derfor stemte vi på Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti fik over en femtedel af stemmerne ved det nyligt overståede folketingsvalg. Læs et udpluk af læsernes begrundelser her

Dansk Folkepartis ledende figurer, formand Kristian Thulesen Dahl (th) og gruppeformand Peter Skaarup, havde svært ved at skjule deres glæde over partiets markante fremgang.
Dansk Folkepartis ledende figurer, formand Kristian Thulesen Dahl (th) og gruppeformand Peter Skaarup, havde svært ved at skjule deres glæde over partiets markante fremgang. Foto: Linda Kastrup

Ved folketingsvalget i sidste uge fik Dansk Folkeparti mere end hver femte stemme.

Partiet kan blive det største i en borgerlig regering, og derfor er det relevant at kigge på de forskellige bevæggrunde, danskerne har haft for at sætte deres kryds ved Liste O. 

Kristeligt Dagblad spurgte i går avisens læsere på Facebook om deres bevæggrunde for at sætte deres kryds ud for Dansk Folkeparti.

Her følger et udpluk af deres svar:

Jan Klemmed

Jeg stemte DF pga. deres indvandrerpolitik og mere grænsekontrol. I øvrigt synes jeg, at utilpassede skal skibes ud igen!!

Vibeke Rink Jensen

Fordi de vil danskerne og værner om vores værdier og det, vores forfædre har bygget op ved hårdt arbejde.

Allan Frederiksen

På grund af EU, som jeg ikke ønsker skal styre mere end højst nødvendigt, samt at partiet og Thulesen Dahl er troværdige.

Patrick Sandberg Eden Barsøe

Fordi jeg ønsker en ny, rød retning i Socialdemokratiet (og dermed et reelt politisk alternativ til de borgerlige i Danmark), og denne vil kun kunne spire, hvis Helle Thorning, Corydon og resten af den blå fløj i partiet bliver sat uden for indflydelse. Et stærkt Dansk Folkeparti sikrer dog, at de kommende år med en borgerlig regering bliver trukket i en økonomisk rød retning (Dansk Folkeparti er den dag i dag et mere rødt parti end Socialdemokratiet, hvad angår den økonomiske linje). Som en sidebemærkning er DF måske det mindst djøf'ede parti i Folketinget.

Poul Jan Nielsen

DF er de eneste, som kan tilbyde mig opbakning på mine personlige fokuspunkter:
1. De, som har været med til at bygge det samfund op, vi har i dag, skal ikke glemmes, når de forlader arbejdsmarkedet.
2. Større fokus på og indsats for et bedre sygehusvæsen.
3. Skabe en bedre fremtid i form af bedre uddannelse af de unge.
4. Begrænse EU’s indflydelse på danske interesser. Danmark må ikke afgive hele eller dele af sin suverænitet.
5. Beskytte de danske værdier.
6. Borgerne skal have mulighed for at leve i et trygt retssamfund.
7. Øget grænsekontrol.
8. Hensynet til vores efterkommere: Et sundt og rent miljø.

Jørgen Christensen 

Træt af Løkkes utroværdighed, intet andet.

Thomas C. Jensen

Jeg har altid stemt DF og fortsætter med det, indtil den ikke-vestlige indvandring er stoppet. Til den tid vil jeg overveje De Konservative. Hvis ikke strømmen af mellemøstlige og nordafrikanske velfærdsturister stoppes, så bliver alle andre politiske spørgsmål ligegyldige. Det vigtigste først. Vi er i gang med at årelade os selv til døde som nation og velfærdssamfund. Se til Sverige og forstå, hvor vi er på vej hen, hvis det mislykkede multikulturelle projekt ikke stoppes!

Helen Johansen

Jeg stemte DF, da jeg ønsker strengere straffe, støtte UK imod EU, forbedringer for ældre og børn. Selvfølgelig også problemerne med indvandrere og flygtninge.

Børge Christensen

Jeg har oplevet rystende forhold i ældre "plejen", - derfor; og med et spinkelt håb om forbedringer.

Jan Sørensen

Fordi de andre partier, der har, eller har haft, magten, ikke handler overfor de problemer, den almindelige dansker føler at have.

Louise Rørbæk Jensen

Jeg stemte DF. Jeg synes, velfærdsdanmark er ved at falde sammen. Det er en skændsel, hvordan de ældre borgere behandles. Det er uværdigt, at der kun er bad hver 14. dag, vakuummad, bleer og manglende omsorg. Jeg synes, det er helt ude i hampen, at østbander bare kan valse ind i landet og stjæle med arme og ben og skræmme folk fra vid og sans. Jeg stemmer også DF, fordi jeg ikke mener, at DK kan blive ved med at løfte den kæmpe opgave, det er at integrere alle flygtninge.

Det er helt uacceptabelt, når det så tager den drejning, at de ikke vil leve efter danske regler om arbejde. Vi har ingen problemer med filippinere, kinesere, thaier osv. De lever fint og arbejder på lige fod med os andre. Så undlad at trække det ellers så populære racismekort, når talen falder på DF.

Jan Petersen 

De er de eneste, man kan stole på, og ingen lig i lasten. Vil gøre alt for at få Danmark op at køre igen.

Kjeld Krabbe 

Grundet:
DF ønsker veluddannede og produktive udlændinge til landet, ønsker ikke uproduktive og uintegrerbare fra 3. verdens lande.
DF værner om dansk kulturarv og retten til national selvbestemmelse.
DF ønsker EF-tilstande, hvor samhandel var det altafgørende ... DF ønsker EU stækket, Schengen elimineret herunder et nej til yderligere EURABIA.
DF ønsker et bedre fungerende sundhedsvæsen samt bedre forhold for vore ældre borgere.
DF er islam-kritiske og siger stop for yderligere særregler for muslimer.
DF ønsker styrkelse af politi og forsvar.
DF ønsker kriminel lavalder sænket.
DF ønsker strengere straffe til grovere forbrydelser.
... plus det løse !

Følg debatten på vores Facebook-side eller læs mere nedenfor