Det mener partierne om tørklædeforbud

Bør det forbydes at bære hovedtørklæde? Læs her, hvordan de forskellige partier stiller sig i spørgsmålet om tørklædeforbud på for eksempel uddannelsessteder

Nogle partier ønsker at forbyde tørklæder hos myndigheder og på uddannelsessteder. Andre er helt imod.
Nogle partier ønsker at forbyde tørklæder hos myndigheder og på uddannelsessteder. Andre er helt imod. .

I Kristeligt Dagblads store værdiunderundersøgelse har vi spurgt partierne, hvor enige eller uenige de er i følgende udsagn:

I nogle professioner, hos nogle myndigheder og på nogle uddannelsessteder bør det forbydes at bære hovedtørklæde.

Læs partiernes svar her.

Enhedslisten

Svar: Helt uenig 

SF

Svar: Helt uenig
 
Uddybning: "Det er afgørende for SF, at det danske samfund er rummeligt overfor religiøse minoriteter, og at vi derfor undlader at begrænse den personlige frihed unødigt."

Socialdemokraterne 

Svar: Delvist uenig

Radikale Venstre 

Svar: Delvist uenig
 
Uddybning: "Det er et brud på ytringsfriheden, hvis man fra politisk hold vil lave forbud eller påbud om, hvordan folk må gå klædt. Offentlige institutioner skal afspejle det omgivende samfund. Derfor bør uniformskrav etc. for så vidt muligt tilpasses den måde, folk i Danmark går klædt på."

Venstre

Svar: Delvist enig
 
Uddybning: "Det er allerede i dag forbudt for dommere at bære religiøse symboler. Det støtter Venstre. Venstre har dog ingen aktuelle planer om at udvide dette til andre myndigheder eller uddannelsesinstitutioner."

Det Konservative Folkeparti

Svar: Hverken eller 

Kristendemokraterne 

Svar: Hverken eller 

Liberal Alliance 

Svar: Delvist enig
 
Uddybning: "Liberal Alliance vil lade det være op til den enkelte arbejdsgiver."

Dansk Folkeparti

Svar: Helt enig
 
Uddybning: "Der bør være forbud mod at bære hovedtørklæde for lærere og i borgervendte stillinger i kommuner, regioner og stater. Desuden bør man ikke kunne bære hovedtørklæde som elev i folkeskolen."