Kender du Dansk Folkepartis mærkesager?

En stram udlændinge politik, nul ventelister og en øget grænsekontrol er nogle af Dansk Folkepartis særlige mærkesager

Jeg håber selvfølgelig isoleret på et godt resultat for Dansk Folkeparti. Det vil jeg ud at kæmpe for, siger formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, til Ekstra Bladet.
Jeg håber selvfølgelig isoleret på et godt resultat for Dansk Folkeparti. Det vil jeg ud at kæmpe for, siger formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, til Ekstra Bladet. . Foto: Jakob Dall.
No video provider was found to handle the given URL. See the documentation for more information.
Kristian Thulesen Dahl, partileder for Dansk Folkeparti 3726327

Men hvor godt kender du det enkelte parti - og ikke mindst dets mærkesager?

Kristeligt Dagblad har samlet alle partiers mærkesager, så du hurtigt kan danne dig et overblik. Her er Dansk Folkepartis:

En stram udlændingepolitik
Danmark er et godt, hjertevarmt og velstående land, mener DF. Derfor hjælper vi som noget helt selvfølgeligt mennesker, som flygter fra livstruende situationer. Vi giver dem beskyttelse i vores land, og vi hjælper til med nødhjælp og genopbygning i verdens katastrofeområder og brændpunkter.

Men vi skal hjælpe med ansvarlighed, mener partiet. Ingen kan være tjent med, at Danmark modtager flere udlændinge, end samfundet kan absorbere.

Ingen kan være tjent med, at ledige indvandrere får lov til at gå ubeskæftigede rundt – og ingen kan være tjent med, at vi i misforstået godhed lader værdier som frihed, ligestilling og demokrati underminere.

Socialpolitik
Et samfund bør bedømmes på, hvordan det behandler sine svageste, mener DF. Pleje og omsorg af ældre, syge og handicappede er en offentlig opgave, som aldrig bør opfattes som byrdefuld, men derimod en kær opgave, som vi skal varetage med glæde.

Vi vil sikre, at de svageste borgere, uanset hvor de bor i landet, får et værdigt og trygt liv.

Såvel vore folketingsmedlemmer som vore regionsrådsmedlemmer og byrådsmedlemmer rundt om i de nye storkommuner arbejder hele tiden på at forbedre forholdene for ældre, syge og handicappede.

Sundhedspolitik
Et samfund bør bedømmes på, hvordan det behandler sine svageste, mener partiet. Ventelisterne til sygehusene skal helt væk, og på sygehusene skal behandlingen være effektiv og venlig.

30.000 mennesker får konstateret kræft i Danmark hvert år. Hver anden af disse dør af sygdommen. Alle her i landet har et familiemedlem, en ven eller en arbejdskammerat, som har kræft.

Vi skal finde mange flere penge til bekæmpelse af kræft - så vi kan få de nyeste behandlingsmetoder, og få nedsat ventelisterne.

Grænsekontrol og nej til EU-forfatningen
I 2001 tiltrådte Danmark Schengen-samarbejdet. Det har medført åbne grænser, og at Danmark siden har måttet døje med stadig mere grænseoverskridende kriminalitet, mener Dansk Folkeparti. Derfor skal der igen være kontrol ved den danske grænse.

Folkelig indflydelse findes kun i nationalstater, hvor folket føler en naturlig samhørighed, og Dansk Folkeparti er derfor modstandere af udviklingen i EU, som man mener er begyndt at ligne et "Europas Forenede Stater".

Partiet ønsker dog fortsat et samarbejde i Europa, men samarbejdet skal begrænses til områder somhandelspolitik, miljøpolitik og teknisk samarbejde.

Danmark skal være en suveræn stat, og derfor er Dansk Folkeparti modstandere af en europæisk politisk union.

Dyrevelfærd
Vi vil tilgodese naturen og dyrene, siger partiet.Kravene til, hvordan vi behandler miljøet, skal være skrappere og skal følges af alle.

Forbrugerne skal være sikre på, at de fødevarer, der sælges, er af højeste kvalitet og uden skadelige stoffer.

Dyremishandling skal straffes hårdt, og vi skal have omfattende lovgivning, der beskytter og giver dyrene de bedst mulige leveforhold.