Prøv avisen
Værdiundersøgelse

Det mener partierne om den kriminelle lavalder

Partierne i blå blok er stort set enige om, at den nuværende kriminelle lavalder på 15 år bør sænkes. Foto: Søren Bidstrup.

Hvornår er man egentlig gammel nok til at blive straffet? Læs her, hvad de forskellige partier mener om den kriminelle lavalder

Rundt omkring i verden er der vidt forskellige grænser for, hvor gammel man skal være forat kunne blive dømt for forbrydelser.

I Skotland kan børn for eksempel dømmes allerede som 8-årige. I Polen kan man derimod først dømmes som 17-årig.

I Danmark har grænsen i mange år ligget på 15 år. De seneste år har de borgerlige partier i Danmark dog talt for at sætte den kriminelle lavalder ned. Den daværende VK-regering besluttede i 2010 at sænke den kriminelle lavalder til 14 år. Dette var dog i modstrid med FN's anbefalinger og udløste kritik fra medlemmerne af FN's komité for Barnets Rettigheder.

I 2012 blev grænsen igen hævet til 15 år.

I Kristeligt Dagblads store værdiundersøgelse har vi spurgt partierne, hvor enige eller uenige de er i følgende udsagn:

Den nuværende kriminelle lavalder på 15 år bør sænkes

Se partiernes svar her.

Enhedslisten

Svar: Helt uenig
 
Uddybning: "Børn skal ikke spærres inde, der skal tages hånd om dem. I stedet skal der sættes ind på at forebygge, at unge kommer ud i kriminalitet og så vidt muligt hindre, at de får en plet på straffeattesten. Har man først en plet på straffeattesten, så er det meget vanskeligere at komme ud af kriminaliteten. I stedet for at blive dømt for hærværk og få en plet på straffeattesten, er det meget bedre, at man med det samme bliver sat til foreksempel at rydde op efter hærværk."

SF (Socialistisk Folkeparti)

Svar: Helt uenig
 
Uddybning: Man skal ikke straffe mindreårige børn, som ikke kan overskue konsekvenserne af deres handlinger. I SF mener vi, at børn, som begår kriminalitet, skal hjælpes på vej gennem en social indsats.

Socialdemokraterne

Svar: Helt uenig
 
Uddybning:

Radikale Venstre

Svar: Helt uenig
 
Uddybning: "Børn skal ikke i fængsel. Ingen får gavn af at sætte en 12-årig i fængsel og dermed udstøde vedkommende af samfundet. Samfundshjælp og uddannelse kombineret med håndholdt indsats fra myndighedernes side til gerningsmanden og dennes familie skal forebygge fremtidig kriminalitet."

Venstre

Svar: Delvist enig
 
Uddybning: "Venstre ønsker at gennemføre en reform, der fastsætter en ny ungdomskriminel lavalder på 12-17 år og etablerer en særlig ungdomsdomstol, der skræddersyr sanktionerne til de unge."

Det Konservative Folkeparti

Svar: Helt enig
 
Uddybning: "Børn skal ikke i fængsel, men deres kriminelle løbebane skal stoppes tidligere – der for skal der oprettes en særlig ungdomsdomstol."

Kristendemokraterne

Svar: Helt uenig
 
Uddybning: "Børn skal ikke sættes i fængsel."

Liberale Alliance

Svar: Helt enig
 
Uddybning: "Der er behov for en særlig kriminalforsorg for 12-17-årige, som begår vold og anden alvorlig kriminalitet. Det er ikke acceptabelt, at unge, der står bag personfarlig kriminalitet, blot placeres på en døgninstitution, hvor de dybest set kan komme og gå, som det passer dem, eller at de endda helt slipper for straf, som det desværre alt for ofte har været tilfældet. Når man udsætter andre mennesker for alvorlig fare, må det have reelle konsekvenser. Vi bør naturligvis indrette retssystemet således, at vi har en instans, der målrettet kan beskæftige sig med unge, og som kan udmåle en straf, som ikke indebærer, at man har uanede frihedsrettigheder, fordi man endnu ikke er fyldt 15 år."

Dansk Folkeparti

Svar: Helt enig
 
Uddybning: "Ja, den kriminelle lavalder skal sænkes til 12 år, og der bør indføres en egentlig ungdomsdomstol."