Prøv avisen
Værdiundersøgelse

Det mener partierne om organdonation

Skal danskerne være automatisk tilmeldt som organdonorer - sådan så man selv aktivt skal vælge det fra, hvis man ikke ønsker at donere sine organer? Nej, mener flertallet af Folketingets partier. Foto: Christian Lindgren/ Denmark

Skal dine organer automatisk kunne doneres, hvis du ikke selv har sagt nej? Læs her, hvad partierne mener om automatisk tilmelding til organdonation

Denne artikel bygger på partiernes holdninger ved folketingsvalget i 2015. Ønsker du at blive klogere på synspunkterne om organdonation ved det kommende folketingsvalg i 2019, henviser vi til denne artikel.

Der har i flere år været stor mangel på organer til donation i Danmark. I 2012 viste en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen, at manglen på organer i Danmark koster menneskeliv næsten hver eneste uge.

I dag er det sådan, at man aktivt skal tilmelde sig donorregisteret for, at lægerne automatisk må antage, at man vil være organdonor. I et forsøg på at få stoppet manglen på organdonorer har det flere gange været debatteret, hvorvidt tilmeldingen til organdonation skulle gøres til et fravalg fremfor et tilvalg.

Men hvad mener Folketingets partier? Skal danskerne skal automatisk være tilmeldt donorregistret og aktivt vælge det fra, hvis de ikke ønsker at donere?

I Kristeligt Dagblads store værdiundersøgelse har vi spurgt partierne, hvor enige eller uenige de er i følgende udsagn:

Danskerne skal automatisk være tilmeldt donorregistret og aktivt vælge det fra, hvis de ikke ønsker at donere organer.

Se partiernes svar her.

Enhedslisten

Svar: Helt uenig

Uddybning: "Enhedslisten mener, at den enkelte selv har ejerskab til sine organer. Men det offentlige skal naturligvis informere borgerne om muligheden for organdonation og behovet for donororganer."

Socialistisk Folkeparti (SF)

Svar: Delvist uenig

Uddybning: "Har et menneske allerede taget stilling, skal personens ønske naturligvis respekteres. I mange tilfælde kan det være en lettelse for de pårørende, at de ikke behøver at gøre det. Derfor vil SF især arbejde for, at så mange mennesker som muligt tager stilling til, hvorvidt de ønsker at være organdonorer – vigtigst af alt: At de tilmelder sig Donorregistret. Men det er ikke SF’s politik, at danskerne automatisk skal være donorer, medmindre de aktivt har sagt nej. SF’s ambition er, at mindst 50 % af danskerne skal være tilmeldt Donorregistret."

Socialdemokraterne

Svar: Delvist uenig

Uddybning: "Danskerne skal tage stilling – ja, nej eller ved ikke - når man alligevel er i kontakt med det offentlige, det kunne eksempelvis være, hvis man skal have et nyt pas eller kørekort, eller når man alligevel er hos lægen. Men vi synes ikke, at man automatisk skal være tilmeldt. Hvis alle danskere, som er positive overfor organdonation, bliver tilmeldt registret, vil det betyde utrolig meget for de mange mennesker, som i dag står på venteliste til et nyt organ."

Radikale Venstre

Svar: Hverken eller

Uddybning: "Mange flere bør være tilmeldt donorregistret. Staten skal ikke vælge på vegne af borgerne, men når man skal have kørekort eller forny sit pas, bør man tage stilling til, om man vil være organdonor, om man ikke vil, eller om man er i tvivl."

Venstre

Svar: Helt uenig

Uddybning: "Venstre mener det er vigtigt, at vi alle tager stilling til organdonation på et informeret grundlag – uanset om svaret er ja eller nej. Alle bør aktivt tage stilling til organdonation, og meget gerne tale med sine nærmeste herom. Det bør dog ikke ske ved tvang eller automatisk tilmelding."

Det Konservative Folkeparti

Svar: Helt uenig

Uddybning: "Organdonation er meget personligt og ikke noget, man kan pålægge nogen at have pligt til. Vi er derfor heller ikke tilhængere af, at alle automatisk er tilmeldt fra fødslen. Vi mener derimod, at danskerne i stedet skal opfordres til at tage stilling til spørgsmålet derhjemme, i ro og mag, så det er en gennemtænkt beslutning, og hvor familien er informeret og taget med på råd. Det vigtigste er en aktiv stillingtagen, hvor det naturligvis også er i orden at sige fra - hvis det er det, man ønsker."

Kristendemokraterne

Svar: Helt uenig

Uddybning: "Vi har ikke krav på et nyt organ. Vi har heller ikke krav på hjælp fra naboen til opgaver, vi ikke selv kan klare. Hjælp – også i form af et nye organ – er altid noget, vi bliver tilbudt. Det er uæstetisk at skulle fødes som reservedelslager for andre. Organdonation er et frivilligt valg, ligesom bloddonation er det."

Liberal Alliance

Svar: Helt uenig

Uddybning: "Det må ikke blive en pligt at være organdonor – det skal være et frit valg og bevidst valg for den enkelte. Liberal Alliance mener dog, at det offentlige aktivt skal gøre opmærksom på, at alle er forpligtigede til at tage stilling – på denne måde er vi overbeviste om, at langt flere vil blive organdonorer."

Dansk Folkeparti

Svar: Helt uenig

Uddybning: "Staten skal ikke kunne bestemme over borgernes krop – heller ikke efter at hjernedød indtræffer. Det må være op til den enkelte borger at gøre op med sig selv om vedkommende vil hjælpe."